JUDr. Petra Adámková, Ph.D.

JUDr. Petra Adámková, Ph.D., je právnička a lektorka zabývající se stavebním právem. Zároveň je členkou zkušební komise ČKAIT.

Již od roku 2013 vede vzdělávací akce pro členy ČKAIT tematicky zaměřené na povolování staveb, nové smluvní vztahy ve výstavbě a nový občanský zákoník.

Další autoři

Mgr. Jiří Nezhyba

Advokát a partner kanceláře Frank Bold Advokáti, která před soudy vyhrála přes 40 případů týkajících se přezkumu územně plánovací dokumentace obcí a krajů.Jiří Nezhyba před Nejvyšším správním soudem celkem pětkrát dosáhl zrušení územně plánovací dokumentace krajů, které nezákonně bránily obcím v rozvoji větrné energetiky. Úspěšně soudně napadl odbornou i laickou veřejností kritizovanou Aktualizaci územního plánu města Brna. Podílel se také na mnoha konzultacích pro obce v oblasti územního plánování a obhajobě jejich územních plánů před soudem.

Mgr. Hynek Veselý

Hynek Veselý je odborníkem na obecné nařízení EU neboli GDPR.Hynek Veselý má bohaté zkušenosti se školením firem i organizací a kromě otevřených seminářů vede rovněž vzdělávací kurzy pro pověřence pro ochranu osobních údajů. Pro svůj srozumitelný výklad a řadu praktických příkladů patří mezi naše nejlépe hodnocené lektory. Kromě ochrany osobních údajů se Hynek Veselý věnuje rovněž insolvenčnímu řízení a správě pohledávek. Spolupracuje také se společností DC Group s. r. o.

Mgr. Štěpánka Maryšková

Mgr. Štěpánka Maryšková se pohybuje ve školství již téměř 30 let a lektorování se věnuje od roku 2006. Ve své praxi upřednostňuje individuální přístup ke klientovi, přičemž ráda uplatňuje tvořivé a alternativní metody a techniky.

Mgr. Veronika Kovářová

Veronika Kovářová je mentorka pro ženy, lektorka, life koučka, spisovatelka a mystička. Ve své praxi se věnuje ženskému autentickému leadershipu.

Ing. Bc. Alena Paukrtová

Alena Paukrtová vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze a krátce po jejím absolvování pracovala v podnikové sféře.Poté přešla na Odborový svaz KOVO, nejdříve jako specialista poradenského střediska pro Prahu a Středočeský kraj. Od roku 2005 pracuje centrále OS KOVO, konkrétně na úseku odborové politiky, kde působí jako specialista pro kolektivní vyjednávání a mzdy s přesahem do oblasti pracovního a sociálního práva. V roce 2010 absolvovala bakalářské studium na Vysoké škole aplikovaného práva v Praze, obor Právo sociálního zabezpečení. Spolupracovala na několika odborových publikacích s tématikou kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu. Průběžně publikuje odborné články v odborovém tisku, především na téma odměňování, kolektivní vyjednávání, sociální dialog a sociální politika. Přednáší v rámci OS KOVO a ČMKOS, nejčastěji na téma odměňování.

MUDr. Milan Cabrnoch, MBA

MUDr. Milan Cabrnoch se věnuje problematice organizace zdravotnictví a souvisejícím tématům dlouhodobě a souvisle. Je spoluautorem koncepce zdravotnictví Občanské demokratické strany. V současné době se zabývá zejména informovaností pacientů a na to navazující oblasti eHealth.