Vzdělávací kurz: Expert na přípravu a realizaci projektů financovaných z fondů EU

Vzdělávací kurz: Expert na přípravu a realizaci projektů financovaných z fondů EU

Dotační programy 2021-2027 - příprava žádosti - realizace projektu - kontroly

Termín: 29. 9. 2021 – 3. 12. 2021
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Financování projektů z fondů Evropské unie představuje pro organizace cenný zdroj příjmů. Cílem kurzu je poskytnout účastníkům návody pro zvládnutí přípravné a realizační fáze jejich projektů (s důrazem na projektovou žádost), aby maximalizovali úspěšnost při čerpání evropských prostředků.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Prezenčně, nebo online? Je to na vás!

Pokud se nechcete či nemůžete zúčastnit prezenčního kurzu z důvodu nařízení zaměstnavatele, karantény apod., o svůj seminář nepřijdete! Zprostředkujeme vám přímý přenos, který si jednoduše pustíte na svém PC, notebooku či telefonu. Nepřijdete ani o možnost pokládat dotazy lektorce. Pokud už teď víte, že využijete možnosti přímého přenosu, uveďte nám prosím do objednávky heslo „přímý přenos“.

Cíl kurzu:

Být expertem na přípravu a realizaci projektů financovaných z fondů EU je kompetence, kterou nelze získat bez dostatečných zkušeností a nelze ji nabýt bez potřebného vedení. Teoretická znalost je základem, ale praxe zkušených europoradců je nenahraditelná.

Praktický kurz je zaměřen především na předání těchto zkušeností, trénování argumentační kreativity při přípravě dotačních žádostí a na nácvik toho, jak dobře projekt uřídit, aby nedošlo ke ztrátě přislíbené dotace. Představíme vám očekávané výzvy pro podnikatele a pro veřejné a neziskové subjekty a načerpáte užitečné informace o dotačních tématech, která budou podporována v dotačním období 2021–2027.

Ing. Martin Dítě, zkušený a vstřícný lektor s více než patnáctiletou praxí v oboru vám poskytne kromě nejnutnějšího teoretického zázemí především osvědčené „tipy a triky“ z množství úspěšně realizovaných projektů. Upozorní vás na časté chyby a situace, které je zapotřebí si kvůli pozornosti kontrolních orgánů dobře pohlídat.

Podrobný program kurzu si můžete prohlédnout zde.

Hlavní výhody kurzu:

 • Získáte potřebné dovednosti včas
 • Díky absolvování kurzu dokážete snadno vytipovat vhodnou dotační příležitost pro svoji organizaci
 • Dostanete konkrétní doporučení pro maximální úspěch své vlastní připravované žádosti
 • Vymezíme a objasníme vám způsobilá a nezpůsobilá projektová témata fondů EU
 • Snížíme vaše obavy z administrativní náročnosti
 • Za cenu nízkou ve srovnání s poradenstvím vám předáme jedinečné a málo dostupné know-how
 • Dozvíte se, jak dobře uřídit a obhájit projekt tak, aby nedošlo ke ztrátě přislíbené dotace
 • V průběhu kurzu budete moci zkonzultovat své konkrétní problémy z praxe své společnosti

Komu je dlouhodobý kurz určen:

Kurz Expert na přípravu a realizaci projektů financovaných z fondů EU je určen jak soukromému, tak veřejnému sektoru.

V soukromém sektoru poslouží zejména manažerům, finančním a projektovým specialistům a dalším osobám v rámci všech podnikatelských subjektů, především ve výrobních firmách, v sektoru IT a výzkumu a vývoji, v sociálních a vzdělávacích organizacích a ve všech dalších podnikatelských sektorech, do nichž jsou směrovány dotace Evropské unie.

Ve veřejném sektoru poslouží zejména vedoucím organizací veřejného sektoru, finančním a projektovým specialistům a dalším zájemcům ze všech typů organizací veřejného sektoru, z místní správy a samosprávy, z neziskových a příspěvkových organizací.

Další informace:

Jako účastník kurzu obdržíte OSVĚDČENÍ o jeho absolvování. Tento certifikát můžete využít ve svém CV v části o odborném vzdělávání. V ceně kurzu jsou také výukové materiály k jednotlivým modulům, občerstvení a teplé obědy v průběhu celodenních seminářů, realizace a vyhodnocení závěrečného testu. K získání osvědčení je zapotřebí zodpovědět správně 70 % otázek závěrečného testu.

Program vzdělávacího kurzu

V průběhu kurzu absolvujete celkem šest modulů: tři celodenní semináře, jeden interaktivní webinář, samostudium s domácím úkolem a závěrečný online test. Všem vašim aktivitám se dostane bohaté zpětné vazby od lektora, který ochotně zodpoví vaše dotazy a poradí s řešením vaší konkrétní dotační situace a hlavně reálně připravované žádosti. 

Modul č. 1 pro VEŘEJNÝ SEKTORCelodenní seminář (Praha 29. 9. 2021, 9–15:00)

Rozpočtové období 2021–2027: Charakteristika a změny pro žadatele oproti stávajícímu období

Část první – jednání na úrovni EU v době před koronavirem

 • Stav čerpání strukturálních fondů 2014-2020 v ČR
 • Rozpočtové období 2021-2027 v ČR a Operační programy pro ČR
 • Návrh OP pro ČR podrobně:
  • Integrovaný regionální operační program
  • OP Životní prostředí

Část druhá – jednání na úrovni EU v době koronavirové a plán na obnovu unijní ekonomiky

 • Návrhy Evropské komise a konkrétní pilíře
 • Vyjádření Evropského parlamentu a vlád členských zemí, názory politiků
 • Aktuální stav
 • Diskuse účastníků, otázky a odpovědi, možnost individuálních konzultací  

 

Modul č. 1 pro SOUKROMÝ SEKTORCelodenní seminář (Praha 30. 9. 2021, 9–15:00)

Rozpočtové období 2021–2027: Charakteristika a změny pro žadatele oproti stávajícímu období

Část první – jednání na úrovni EU v době před koronavirem

 • Stav čerpání strukturálních fondů 2014-2020 v ČR
 • Rozpočtové období 2021-2027 v ČR a Operační programy pro ČR
 • Návrh OP pro ČR podrobně:
  • OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027
  • OP Životní prostředí

Část druhá – jednání na úrovni EU v době koronavirové a plán na obnovu unijní ekonomiky

 • Návrhy Evropské komise a konkrétní pilíře
 • Vyjádření Evropského parlamentu a vlád členských zemí, názory politiků
 • Aktuální stav
 • Diskuse účastníků, otázky a odpovědi, možnost individuálních konzultací

 

Modul č. 2 pro SOUKROMÝ A VEŘEJNÝ SEKTOR: Celodenní seminář (Praha 14. 10. 2021, 9–15:00)

Jak správně napsat projekt, abyste získali dotaci EU

 • Nezbytné pojmy a terminologie (veřejná podpora, de minimis, určení velikosti organizace a další)
 • Informační zdroje
 • Jak efektivně nastavit finanční plánování a řízení
 • Finanční plánování a řízení v jednotlivých fázích projektu
 • Příprava projektové žádosti
  • obecný postup přípravy
  • proces hodnocení
  • předpoklady realizovatelnosti
  • obecná doporučení k přípravě projektu (obsah, styl, vizuální stránka)
  • cíle, výstupy, realizační tým, harmonogram, klíčové aktivity
  • rozpočet, efektivita projektu, CBA
  • povinné a nepovinné přílohy, výběrová řízení, studie proveditelnosti
  • nejčastější chyby v žádostech
 • Vazba komunikace s poskytovatelem dotace na realizaci projektu
 • Elektronické systémy pro podávání žádosti pro fondy EU
 • Diskuse účastníků, otázky a odpovědi 

 

Modul č. 3 pro SOUKROMÝ A VEŘEJNÝ SEKTOR: Celodenní seminář (Praha 4. 11. 2021, 9–15:00)

Příjemce dotace EU versus kontrolní subjekt

 • Fáze kontraktualizace projektu, jaké podmínky je možné ještě vyjednat
 • Proč je důležité dobré sestavení projektového týmu a rozdělení kompetencí
 • Kritická místa výběrových řízení + zákon o zadávání veřejných zakázek
 • Řízení projektu + jaké jsou možnosti věcných a finančních změn při realizaci projektu
 • Jak se připravit na veřejnoprávní kontrolu projektu
 • Zpracování průběžných a závěrečných monitorovacích zpráv, žádostí o platbu
 • Shrnutí, otázky a odpovědi
 • Diskuse účastníků, otázky a odpovědi

+ zadání domácího úkolu: zpracování anotace potenciálního záměru a analýzy potenciálních rizik projektu

 

Modul č. 4 pro SOUKROMÝ A VEŘEJNÝ SEKTOR: Samostudium

Vypracování domácího úkolu

+ Individuální konzultace e-mailem

+ Příprava otázek a odpovědí pro webinář

 

Modul č. 5 pro SOUKROMÝ A VEŘEJNÝ SEKTOR: Interaktivní webinář (Online 18. 11. 2021, 10–11:30)

Zpětná vazba k řešení domácího úkolu + doporučení pro zlepšení a upozornění na nedostatky

+ Otázky a odpovědi účastníků k vlastním projektům a žádostem

+ Příprava na závěrečný test

  

Modul č. 6 pro SOUKROMÝ A VEŘEJNÝ SEKTOR: Závěrečný online test s výběrem odpovědí (do 3. 12. 2021 včetně)

Účastníci, kteří správně zodpovědí 70 % a více otázek, získávají osvědčení o účasti – certifikát.

Ing. Martin Dítě

Martin Dítě je odborníkem na dotační problematiku, je zároveň autorem i lektorem. V praxi řeší požadavky žadatelů o dotace EU, profesionálně se zabývá poradenstvím, přípravou a administrací jednotlivých projektů v jedné z nejúspěšnějších dotačních agentur v ČR. Pro individuální pomoc s přípravou nebo realizací projektů navštivte stránky www.dotaceonline.cz.

Centrum Klimentská

Centrum Klimentská

Klimentská 1443/50, Praha 1 110 00

Akce se koná v prostorách Centra Klimentská (rohový žlutý dům, vchod je z vedlejší Helmovy ulice)


Doprava:

Metrem linky B do stanice Florenc. Od stanice metra následně 500 metrů pěšky do ulice Klimentská.

Tramvají do stanice Těšnov a následně 200 metrů pěšky do ulice Klimentská.

 

Parkování:

Placená parkoviště v okolí naleznete na následujících místech: Klimentská, Stárkova, Těšnov, Nábřeží Ludvíka Svobody, Florenc.

Galerie