Vzdělávací kurz: Profesionální finanční řízení ve výrobní firmě

Vzdělávací kurz: Profesionální finanční řízení ve výrobní firmě

Finanční zdraví – výkonové ukazatele – optimalizace produkční činnosti – cenotvorba - plán, forecast

Termín: 24. 6. 2021 – 31. 8. 2021
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Využijte jedinečné příležitosti prohloubit vaše již praxí či studiem získané znalosti a dovednosti ve finančním řízení specificky ve výrobní firmě, a to maximálně prakticky. Ovládněte s přehledem finanční řízení. Vylepšete vaše schopnosti zajišťovat a získávat kapitál firmě. Ovládejte lépe odborné termíny v oblasti finančního řízení a pracujte efektivněji s financemi vaší výrobní firmy!

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Prezenčně, nebo online? Je to na vás!

Pokud se nechcete či nemůžete zúčastnit prezenčního kurzu z důvodu nařízení zaměstnavatele, karantény apod., o svůj seminář nepřijdete! Zprostředkujeme vám přímý přenos, který si jednoduše pustíte na svém PC, notebooku či telefonu. Nepřijdete ani o možnost pokládat dotazy lektorce. Pokud už teď víte, že využijete možnosti přímého přenosu, uveďte nám prosím do objednávky heslo „přímý přenos“.

Cíl kurzu

Vzdělávací kurz všemi svými moduly cílí na to, aby každý účastník nabyl praktické znalosti v oblasti finančního řízení specificky ve výrobní firmě. Účastníci se prakticky naučí, jak správně zajistit strategické finanční řízení podniku, jak udržet finanční stabilitu firmy, jak splnit finanční cíle firmy a optimalizovat produkční činnost. Stanou se s námi profesionály ve finančním řízení ve výrobní firmě do konce letních prázdnin.

Detailní program kurzu naleznete zde.

Komu je kurz určen:

Kurz Profesionální finanční řízení ve výrobní firmě je určen všem řídícím manažerům ve velkých, středních i malých výrobních firmách, kteří jsou praxí či vysokoškolským studiem s finančním řízením již obeznámeni, avšak potřebují své dovednosti prohloubit a získat větší sebevědomí v dané oblasti. Dále absolvování vzdělávacího kurzu vhodně poslouží manažerům ekonomických a controllingových útvarů, finančním a účetním specialistům výrobních společností.

Další informace:

Jako účastník kurzu obdržíte OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, které můžete využít ve svém CV v části o odborném vzdělávání. V ceně kurzu jsou výukové materiály k jednotlivým modulům (+ přístup k nahrávkám všech modulů kurzu) a vyhodnocení závěrečného testu. K získání osvědčení je třeba zodpovědět správně alespoň 70 % otázek.

Vzdělávací kurz proběhne v souladu s aktuálními podmínkami vládního nařízení pro pořádání vzdělávacích akcí. Zaručujeme vám dodržení nejvyšších hygienických standardů, takže se nemusíte ničeho obávat. Můžete využít také přímého přenosu.

Podrobný program vzdělávacího kurzu 

1. MODUL: seminář 24. června 2021 (9:00-15:00)

1.       Zdroj informací pro finanční řízení

  • Význam znalosti finanční stability, likvidity a rentability pro management podniku
  • Ostatní uživatelé finančních informací
  • Finanční, nákladové a manažerské účetnictví jako zdroj dat pro finanční rozhodování
  • Správně nastavené manažerské účetnictví pro účely řízení 

2.       Analýza finančního zdraví firmy

  • Absolutní, rozdílové a poměrové finanční ukazatele a operace s nimi
  • Horizontální a vertikální analýza výkazů. Trendová analýza
  • Bilanční pravidla
  • Poměrové ukazatele a pyramidové rozklady
  • Finanční riziko a jeho analýza
  • Benchmarking
  • Manažerská rozhodnutí plynoucí z výsledků finanční analýzy

3.       Fiktivní firma a zadání úkolu č. 1


2. MODUL: webinář 1. července 2021 (13:00-14:30)

1.     Řízení pracovního kapitálu jako celku a jeho optimalizace

2.     Cash flow – sestavení, analýza jeho struktury

3.     Interpretace peněžních toků a jejich využití pro finanční krátkodobé plánování a řízení

 

3. MODUL: samostudium 2. - 14. července 2021

 1. Zadání vybrané četby lektorkou
 2. Zadání příkladů (domácí cvičení)

4. MODUL: workshop 15. července 2021 (9:00-15:00)

1.       Vztah mezi výnosy, náklady a hospodářským výsledkem

2.       Manažerské pojetí nákladů, fixní a variabilní náklady

3.       Objem výroby, cena, analýza bodu zvratu

4.       Provozní páka a riziko

5.       Kalkulace (metody, druhy), rozpočty

6.       Případová studie 1 – optimalizace výrobkového portfolia

7.       Případová studie 2 – cenová tvorba

 

5. MODUL: seminář 3. srpna 2021 (9:00-15:00)

1.       Value Based Management

  • Řízení firmy podle tvorby hodnoty
  • Hodnotové ukazatele řízení výkonnosti

2.       Ekonomická přidaná hodnota (EVA) a její uplatnění v praxi

  • EVA entity a EVA equity
  • Konverze účetních veličin na ekonomické
  • Stanovení nákladů kapitálu
  • Možnosti využití a přínosy řízení dle EVA
  • Uplatnění finančního řízení a využití výkonových ukazovatelů v praktických příkladech
  • Kvantifikace nákladů na kapitál konkrétní firmy
  • Kvantifikace ukazatele EVA konkrétní firmy
  • Uplatnění finančního řízení a využití výkonových ukazovatelů v praktických příkladech
  • Kvantifikace nákladů na kapitál konkrétní firmy
  • Kvantifikace ukazatele EVA konkrétní firmy

3.       Systémy finančních a nefinančních ukazatelů

  • Řízení výkonnosti v souladu se strategií firmy
  • Komplexní systémy hodnocení výkonnosti
  • Tvorba systémů ukazatelů, výběr ukazatelů pro rozhodovací procesy ve firmě
  • Design systému měření, strategické mapy, stanovování cílů, design měřítek a cílových hodnot
  • Klíčové ukazatele úspěchu (Key Performance Indicators) 
  • Řízení implementace strategie, řízení změn, navázání odměňování na plnění cílů
  • Přezkoumávání výkonnosti, testování strategických map, aktualizace systému měření

4.       Balanced Scorecards

  • Model Balance Scorecard
  • Postup návrhu BSC

6. MODUL: samostudium 4. - 16. sprna 2021

 1. Zadání vybrané četby lektorkou
 2. Zadání příkladů (domácí cvičení)

 

7. MODUL: workshop 17. srpna 2021 (9:00-15:00)

1.       Plán vs. forecasting

  • Proč plánujeme a forecastujeme? Co je dobrý plán?
  • Druhy plánů a vazby mezi nimi
  • Proces plánování
  • Metody forecastingu
  • Jak účinně využít data z účetnictví
  • Zpětná a dopředná vazba
  • Nejčastější chyby při plánování
  • Stavba plánu a forecastu v praktických příkladech
  • Sestavení finančního plánu
  • Finanční analýza plánu
  • Případová studie – analýza plánování v konkrétní firmě
  • Kritika finančního plánu (hledání chyb v reálném plánu fiktivní firmy)

2.       Efektivní reporting

  • Obsah finančního reportingu - co a proč reportovat
  • Jak informace zobrazovat, jaké datové a grafické struktury používat
  • Jak manažerský reporting organizovat
  • Hodnocení minulosti, skutečnosti, plánu, odchylková analýza

 

8. MODUL: závěrečný test 18. – 31. srpna 2021

 • K vypracování do 31. srpna 2021
 • výběr z několika možností
 • K získání certifikátu třeba minimálně 70 % správných odpovědí!

Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.

Petra Štamfestová absolvovala bakalářské a magisterské studium na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze.

Centrum Klimentská

Centrum Klimentská

Klimentská 1443/50, Praha 1 110 00

Akce se koná v prostorách Centra Klimentská (rohový žlutý dům, vchod je z vedlejší Helmovy ulice)


Doprava:

Metrem linky B do stanice Florenc. Od stanice metra následně 500 metrů pěšky do ulice Klimentská.

Tramvají do stanice Těšnov a následně 200 metrů pěšky do ulice Klimentská.

 

Parkování:

Placená parkoviště v okolí naleznete na následujících místech: Klimentská, Stárkova, Těšnov, Nábřeží Ludvíka Svobody, Florenc.

Galerie