Logo AIVD
Vzdělávací kurz

Vzdělávací kurz: Specialista na řešení školní šikany a kyberšikany

Praktický výcvik pro prevenci a řešení každé situace

Termín: 6. 10. 2016 - 7. 11. 2016
Místo konání: Villa Voyta, Praha 4

Vzdělávací kurz je akreditovaný MŠMT, č. j. MSMT-20128/2016
 
Obáváte se okamžiku, kdy se vám dítě svěří se svým trápením a vy mu nebudete umět pomoci? Do této situace se vychovatelé i sociální pracovníci dostávají často zejména v případech šikany a kyberšikany. Očekává se od nich know-how, které však studiem vysoké školy nezískali. Nabízíme vám praktický výcvik S akreditací MŠMT, který vás zbaví strachu a naučí vás, jak se vyvarovat základním chybám spojeným s laickým přístupem. Pro své kolegy se stanete důvěryhodnou oporou a průvodcem.
 

Tento termín je již plně obsazen, prosím přihlaste se na další konání kurzu od 10. listopadu 2016.

11 990 

bez DPH a expedičních nákladů.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.


Cíl praktického výcviku s akreditací MŠMT:

Těžiště praktického výcviku Specialista na řešení školní šikany a kyberšikany spočívá ve workshopech, doplněných interaktivně vedenými webináři s názornými ukázkami a případovými studiemi. Výcvikový a prožitkový kurz vytváří metodický celek, který lze v praxi účinně použít. Seznámíme vás s metodikou první pomoci a s klasifikací šesti scénářů.

Vyzkoušíme si jedenáct kroků při řešení obyčejné počáteční šikany. Uvedená metoda patří do skupiny scénářů, které zvládne škola/instituce sama. Tento základní přístup vám umožní razantně a bezpečně zastavit většinu typů šikanování. Současně jeho zvládnutí napomůže porozumět dalším variantám první pomoci. Nacvičíme si také krizový scénář pro výbuch skupinového násilí. Základní kroky musí umět škola/instituce udělat sama, protože oběť je bezprostředně ohrožena na zdraví a později je většinou nemožné případ vyšetřit.

Představíme vám základní nástroje využitelné v praxi. Naučíme vás správně zhodnotit, kdy se jedná o šikanu a v jakém je stádiu, poskytnout a ve výjimečně obtížných případech zprostředkovat účinnou a bezpečnou první pomoc při šikaně a kyberšikaně (včetně ICT poradenství). Budete schopni sami rozpoznat projevy kyberšikany a elektronického násilí a porozumíte jejích dopadům na oběť i její rodinu.

Praktické workshopy vede špičkový odborník PhDr. Michal Kolář, šikanolog, školní psycholog, etoped s bohatými zkušenostmi z působení ve školních a jiných výchovných institucích. Lektorkou webinářů je Mgr. Martina Viewegová, psycholožka a psychoterapeutka léčící následky šikany v širokém kontextu v praxi.

Odborným garantem vzdělávacího kurzu akreditovaného MŠMT je Národní centrum bezpečnějšího internetu. Průběžně absolvujete také 12 e-learningových lekcí k tématům elektronické bezpečnosti a prevence, které pro vás Národní centrum bezpečnějšího internetu připravilo.

 

Klikněte zde pro detailní Program vzdělávacího kurzu.

Komu je vzdělávací program určen:

Dlouhodobý vzdělávací kurz Specialista na řešení školní šikany a kyberšikany s akreditací MŠMT je určen pedagogickým pracovníkům všech typů škol, volnočasových a výchovných zařízení pro děti a mládež, sociálním pracovníkům, etopedům, pracovníkům pedagogicko-psychologických poraden, výchovným poradcům, metodikům školní prevence a všem osobám, které se chtějí naučit účinně pomoci obětem šikany a kyberšikany.

Další informace:

Jako účastník vzdělávacího programu obdržíte OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, které můžete využít ve svém CV v části o odborném vzdělávání. V ceně kurzu jsou výukové materiály k jednotlivým modulům (přístup k online i offline verzi obou webinářů) a vyhodnocení závěrečného testu. K získání osvědčení je třeba zodpovědět správně alespoň 70 % otázek. Obchodní podmínky jsou k vaší dispozici zde.

Kurz trvá pět týdnů a obsahuje 2 celodenní semináře (6. a 20. 10.) + 2 webináře (13. a 24. 10.) + online kurz o 12 lekcích a závěrečný test. Po absolvování kurzu mají účastníci 14 dní na vypracování závěrečného testu.

 

Modul č. 1: celodenní praktický workshop První pomoc při řešení šikany a kyberšikany 1. část (6. 10. 2016; 9.0016.00)

 • Vstupní informace o problematice šikanování.
 • Workshop: Diferenciální diagnostika. Jak rozpoznat šikanování od škádlení a příbuzných fenoménů (Deset kriterií pro posouzení…Tabulka, případy z praxe. Řešení konkrétních kasuistik.)
 • Speciální teorie, kterou je nutné znát pro porozumění scénářům, a praktický nácvik těchto scénářů.
 • Tři praktické pohledy na šikanování. Formy šikany. Zaměřeno na kyberšikanu.
 • Metodika první pomoci.
 • První část nácviku základního scénáře pro počáteční šikanu s běžnou formou. Odzkoušení hlavních kroků první pomoci při řešení případu školní šikany a kyberšikany.

 

Online kurz Národního centra bezpečnějšího internetu E-learning  pro pedagogické pracovníky – sada krátkých online lekcí na vybraná klíčová témata elektronické bezpečnosti a prevence

Témata lekcí e-learningu:

 1. online lekce „Internet a jeho specifika„,
 2. online lekce „Sociální sítě a děti„,
 3. online lekce „Chytrý mobil„,
 4. online lekce „Kyberšikana„,
 5. online lekce „Kybergrooming„,
 6. online lekce „Sexting a online pornografie„,
 7. online lekce „Netholismus a online gambling„,
 8. online lekce „Nevhodný a nelegální obsah„,
 9. online lekce „Bezpečná hesla a ochrana účtů„,
 10. online lekce „Osobní údaje a osobnost na internetu„,
 11. online lekce „Ochrana autorských práv na internetu„,
 12. online lekce „Nástroje online a jejich použití ve třídě„.

 

Online kurz tvoří digitalizovaná a designovaná sada krátkých online lekcí nevyžadujících přítomnost lektora přístupných na webové stránce. Kurz studuje každý individuálně, v kteroukoliv denní či noční hodinu a postupuje svým vlastním tempem.

 

Modul č. 2: webinář Kyberprostor, kyberšikana a další elektronické násilí (13. 10. 2016; 13.3015.00)

 • Kyberšikana v kontextu dalšího elektronického násilí a delikvence (sexting, kyberstalking, kybergrooming)
 • Kyberšikana, její charakteristiky a typy
 • Specifické dopady kyberšikany na oběť
 • Kyberšikana, sebepoškozování a sebevraždy dětí a mladistvých
 • Svědci a přihlížející v případě kyberšikany, jejich role a dopady na rozvoj (kyber)šikany
 • Kasuistiky, ukázky v online prostředí
 • Diskuse a domácí úloha 

 

 

Modul č. 3: celodenní praktický workshop První pomoc při řešení šikany a kyberšikany 2. část (20. 10. 2016; 9.00–16.00)

 • Dokončení nácviku řešení případu školní šikany a kyberšikany.
 • Malý test – posouzení bezpečnosti a účinnosti konkrétního postupu.
 • Dílna – rozdíly při řešení počáteční a pokročilé šikany.
 • Co dělat, když se setkáme s pokročilou a neobvyklou formou šikany?
 • Metodika a nácvik krizového scénáře pro výbuch skupinového násilí.

 

Modul č. 4: webinář Právní souvislosti kyberšikany  a možnosti intervence (24. 10. 2016; 12.3014.00)

 • První pomoc oběti elektronického násilí a kyberšikany (rovina pomoci technická, psychologická, sociálně právní a trestně právní)
 • Technická první pomoc při řešení kyberšikany a její limity
 • Subjekty pomoci při řešení elektronického násilí a kyberšikany
 • Současný stav poskytování pomoci a intervence v případech elektronického násilí a kriminality, doporučení pro praxi
 • Supervize – společné hledání bezpečných a účinných řešení u konkrétních případů šikanování (rozbory vlastních zkušeností účastníků z preventivní praxe šikanování; metoda případové skupiny s Bálintovskou strukturou)

   

  Modul č. 5: závěrečný test (k vyplnění do 7. 11. 2016)

Mgr. Martina Viewegová

Mgr. Martina Viewegová působila jako lektorka Národního centra bezpečnějšího internetu, je psycholožkou a psychoterapeutkou léčící následky šikany v širokém kontextu v praxi. Orientuje se na primární prevenci pro děti a možnosti řešení konkrétních situací z pohledu psychologie a pomáhajících profesí.

PhDr. Michal Kolář

Michal Kolář je přední český etoped a psychoterapeut. Řešením školního násilí a šikanování se zabývá více než třicet let. Vytvořil původní teorii, diagnostiku a léčbu školního šikanování. Realizoval první celonárodní výzkum výskytu šikanování na základních školách v ČR (2001). Vytvořil a ověřil Český školní program proti šikanování, který má nejlepší výsledky na světě. Odborně garantoval projekt MIŠ - Minimalizace šikany (2005-2007). Problematiku školního násilí a šikanování přednáší na vysokých školách. Spolupracuje s Mezinárodní a Evropskou observatoří školního násilí, první nevládní organizací v USA Beyondbullies (beyondbullies.org), Ministerstvem školství ČR, Českou školní inspekcí a dalšími institucemi. Dlouhodobě se snaží uspokojovat zájem pedagogů a dalších odborníků o výcvikové kurzy zaměřené na prevenci tohoto destruktivního fenoménu. Kromě toho poskytuje konzultace, supervize a poradenskou službu. Je autorem několika knih a publikací k této problematice: Skrytý svět šikanování (1997, 2000), Bolest šikanování (2001, 2005), Násilí a šikanování (2005), Nová cesta k léčbě šikany (2011), Výcvik odborníků v léčbě šikany (2013) atd. Publikuje v odborných a populárních časopisech.

Villa Voyta, Praha 4

Školení se koná v elegantním prostředí secesního Hotelu Villa Voyta****. Semináře jsou pořádány v budově označené Voyta Garni (hned naproti hotelu Villa Voyta).

 

Kudy?

Doprava autem: z Jižní spojky kilometr 7,5 - exit Pankrác, Libuš, Krč

Nebo: z Jižní spojky kilometr 6,0 - exit Jesenice, Centrum, Michle

Doprava MHD - metro C, stanice Kačerov, následně autobusem 196, 139, 106, 510 cca 4 minuty jízdy. Vystupte na zastávce Sulická, ze které se chůzí dostanete do Hotelu Villa Voyta za 3 minuty, velká směrovka je umístěna přímo u zastávky.

 

Parkování

Pokud pojede automobilem, parkovat lze pohodlně v přilehlých ulicích - nejsou zde modré zóny.


Také doporučujeme