Logo AIVD
Živé vysílání

Aktuální změny v odměňování pedagogů v roce 2024

Svízelné situace v odměňování po sadě novel a před nimi

Termín: 12. 6. 2024
Místo konání: Online – živý přenos

Také občas tápete v odměňování pedagogů? Zajímá vás, kdy pedagogům náleží příplatky za školní akce? Podle jakých měřítek se stanovuje odměňování ředitele školy a vedoucích pracovníků? Co musí být součástí platového výměru a kdy jej musíte upravovat? A musíte krátit všechny příplatky dle úvazku? Ošemetné odměňování si navíc vezme na paškál chystaná novela školského zákona. Co se chystá? Se záludným odměňováním ve školství vás seznámí zkušená právnička.

4 490 

bez DPH.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.


Toto živé vysílání můžete hradit z nových šablon OP JAK

Cíl živého vysílání:

Cílem semináře Aktuální změny v odměňování pedagogů je vás přehledně a na praktických příkladech seznámit se všemi změnami, které přináší nejen novela zákoníku práce a novela zákona o pedagogických pracovnících, ale také související legislativní předpisy. Jaké změny a jaká úskalí vás čekají v odměňování a financování pedagogických pracovníků, zejména asistentů pedagoga, a v brzké době školních psychologů a speciálních pedagogů? Kdy pedagogům vzniká nárok na příplatky? Jak se rozlišují a proplácejí přesčasové a přespočetné hodiny? Dozvíte se, za jakých okolností má kdo na co nárok, jak je to s různými druhy příplatků, jak postupovat v případě kratších úvazků apod. Dotkneme se i problematiky odměňování vedoucích učitelů a ředitelů škol. Zkušená lektorka se věnuje také častým chybám a nedostatkům v této oblasti, které vám mohou způsobit řadu zbytečných nepříjemností.

Komu je živé vysílání určeno:

Seminář Aktuální změny v odměňování pedagogů je určeno především ředitelům mateřských, základních a středních škol všech druhů, jejich zástupcům a dalším zaměstnancům zodpovědným za personální agendu ve škole.

Další informace:

Jako účastník kurzu obdržíte certifikát o jeho absolvování. V ceně jsou podkladové materiály v elektronické podobě a nahrávka. Podrobnosti ke konání školení od nás obdržíte nejpozději den předem, a to formou e-mailové rozesílky.

Program živého vysílání (9:00–12:00 hod., 4 vyuč. hodiny)

1. Základní zásady odměňování v platové sféře

 • Základní pojmy
 • Plat versus mzda
 • Nárokové a nenárokové složky platu
 • Splatnost platu a výplatní termín

2. Novela školského zákona: PHmax na asistenty pedagoga, školní psychology a speciální pedagogy

3. Druhy příplatků a nároky na ně

 • Podmínky vzniku nároku na příplatky
 • Sčítání příplatků a jejich vyplácení

4. Příplatky za třídnictví

5. Přesčasové a přespočetné hodiny

 • Práce přesčas
 • Přespočetné hodiny
 • Práce přesčas u zkrácených úvazků
 • Rozdíl v odměňování práce přesčas a přespočetných hodin

6. Specifika odměňování vedoucích zaměstnanců

 • Kdo je vedoucí zaměstnanec
 • Příplatek za vedení
 • Práce přesčas u vedoucích zaměstnanců

7. Ředitel školy, jeho zaměstnávání a odměňování

JUDr. Eva Janečková

Vystudovala Právnickou fakultu ZČU a zároveň Filozofickou fakultu UK v Praze. Od roku 2005 do roku 2014 pracovala na Úřadu pro ochranu osobních údajů, také na Oblastním Inspektorátu práce pro hl. m. Prahu, následně na MPSV. Specializuje se zejména na pracovní právo, ochranu osobních údajů, na právní problematiku vztahující se ke školským zařízením. Je autorkou řady článků a knih.

Online – živý přenos

Místo konání:

Živé vysílání je interaktivní online seminář, jehož přenos budete sledovat na svém PC, notebooku nebo tabletu - pohodlně ve vaší kanceláři nebo doma bez nutnosti jakéhokoli dojíždění. A nejen to. Budete moci klást lektorovi i své otázky. Je to technicky velmi jednoduché – informace, jak se připojit, obdržíte včas od našeho zákaznického servisu e-mailem.


Také doporučujeme