Logo AIVD
Živé vysílání

Živé vysílání: Nový stavební zákon – legislativní třesk už od 1. 7. 2023

Jeden úřad * Jedno řízení * Jedno razítko

Termín: 31. 8. 2023
Místo konání: Online – živý přenos

Víte, jaké změny čekají české stavebnictví od 1. 7. 2023? Dlouho očekávaná novela stavebního zákona přináší zásadní změny v povolovacích procesech, kolaudačním řízení, žádostech a přiložených dokumentech! Připravte se s námi na změny ve vaší každodenní praxi. Na online semináři získáte aktuální informace o všech změnách včetně Portálu stavebníka, do kterého budete vkládat žádosti o povolení stavby.

5 490 

bez DPH a expedičních nákladů.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.


Cíl živého vysílání

Cílem živého vysílání Nový stavební zákon – příprava na legislativní třesk už od 1. 7. 2023 je poskytnout detailní informace o dopadu novely stavebního zákona na vaše podnikání. Mezi největší změny patří především princip jeden úřad – jedno řízení – jedno razítko, dále povolovací procesy, digitalizace a informačního systému Portál stavebníka nebo novinky v kolaudačním řízení. Dozvíte se také, co bude povinně obsahovat projektová dokumentace, žádost o kolaudační řízení a jak nové podmínky budou v rozhodnutí o povolení stavby, zrychleném řízení a rámcovém povolení. Zúčastněte se našeho živého vysílání, na které získáte odpovědi na své otázky hned z první ruky!

Více informací naleznete v obsahu semináře!

Komu je živé vysílání určeno                             

Živé vysílání je určeno vedení firem a organizací, vedoucím manažerům stavebních firem, developerům, stavebním inženýrům, architektům, stavebníkům, stavebním podnikatelům jako zhotovitelům stavby, stavbyvedoucím, stavebnímu dozoru, technickému dozoru stavebníka, projektantům, obcím, městům a stavebním úřadům.

Další informace

Online seminář je plnou náhradou za prezenční kurz s tou výjimkou, že ho můžete sledovat jak ve vaší kanceláři, tak doma. Jako účastník obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou podkladové materiály v elektronické podobě. Obchodní podmínky jsou k vaší dispozici zde.

PROGRAM ŽIVÉHO VYSÍLÁNÍ (9,00–13,00 hod.)

 • Změny ve stavebním zákoně od 1. 7.

 • Zachování stavebních úřadů ve městech a obcích

 • Silnější postavení obcí v územním plánování

  • hierarchie a vztahy územně plánovacích dokumentací
  • pořizování ÚPD
  • plánovací smlouvy
 • Princip jeden úřad – jedno řízení – jedno razítko

 • Stavební hmotné právo

  • územní a technické požadavky na výstavbu
  • prováděcí předpisy a normy
  • kategorizace a provádění staveb
  • dokumentace staveb
 • Stavební procesní právo

  • jednotné a jediné řízení o povolení stavby
  • kolaudace
  • změny a odstraňování staveb
  • nové řešení tzv. černých staveb
 • Digitalizace

 • Dotazy a diskuze

 

 

 

Ing. Jindřich Pater

Jindřich Pater je místopředsedou ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Je autorizovaným inženýrem TZS, TPS a EA. Působí také jako člen Redakční rady časopisu Zprávy a informace ČKAIT a člen Hodnotitelské poroty Ceny Inženýrské Komory ČKAIT. Je autorem pomůcek elektronického profesního informačního systému ČKAIT PROFESIS. Spolupracuje s MPSV v rámci skupiny Bezpečnost na staveništi a s MPO ČR při Radě vlády pro stavebnictví.

Online – živý přenos

Místo konání:

Živé vysílání je interaktivní online seminář, jehož přenos budete sledovat na svém PC, notebooku nebo tabletu - pohodlně ve vaší kanceláři nebo doma bez nutnosti jakéhokoli dojíždění. A nejen to. Budete moci klást lektorovi i své otázky. Je to technicky velmi jednoduché – informace, jak se připojit, obdržíte včas od našeho zákaznického servisu e-mailem.