Logo AIVD
Živé vysílání

Živé vysílání: Příprava k autorizační zkoušce ČKAIT pro účastníky výstavby v roce 2023

Co splnit pro získání autorizace podle autorizačního zákona č. 360/1992 Sb.

Termín: 15. 2. 2023
Místo konání: Online – živý přenos

Autorizační zkouška má ověřit znalosti účastníků výstavby v oblasti právních předpisů pro výstavbu i schopnost jejich praktické aplikace v praxi. Díky semináři budete znát vše potřebné k vykonání zkoušky – požadavky na stavby (obecné, technické, požadavky na stavební výrobky), dokumentaci staveb i činnost stavebních úřadů a dotčených orgánů. Živé vysílání vede Ing. Jindřich Pater, místopředseda ČKAIT, který vás na autorizační zkoušku náležitě připraví!

5 690 

bez DPH a expedičních nákladů.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.


 

Cíl živého vysílání:

Cílem je připravit účastníky na vykonání autorizační zkoušky formou seznámení s rozhodujícími právními předpisy ve výstavbě. Přehledně se tedy dozvíte vše podstatné, co budete u této zkoušky potřebovat: od rozboru stavebního zákona a prováděcích vyhlášek přes požadavky na stavební výrobky a stavby a obecné a technické požadavky na výstavbu až po kvalifikaci rozhodujících účastníků výstavby. 

Navíc Vás seznámíme s plánem novelizace dalších zákonů pro výstavbu, např. zákona o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb či zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení.

Rovněž Vám ukážeme, jak správně vyplnit Žádost o udělení autorizace.

Klikněte zde pro detailní program semináře.

Komu je živé vysílání určeno:

Online seminář Příprava k autorizační zkoušce pro účastníky výstavby je určeno především těmto profesím ve výstavbě: projektant, stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka, stavební dozor, soudní znalec ve stavebnictví (pokud soudní znalec není v ČKAIT, neúčastnil se školení pro znalce).

Další informace:

Účastník semináře obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může zařadit do Žádosti o udělení autorizace předkládané ČKAIT ve zkušebních místech Brno (pro žadatele z Moravy) a Praha (pro žadatele z Čech) či využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně online semináře jsou podkladové materiály v elektronické podobě a nahrávka z živého vysílání. Obchodní podmínky jsou k dispozici zde. 

OBSAH ŽIVÉHO VYSÍLÁNÍ (9,00 – 13,00)

  1. Stavební zákon č. 183/2006 Sb. a související právní předpisy
  2. Přehled prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu popisujících procesy územního a stavebního řízení: vyhláška č. 498/2006 Sb., vyhláška č. 500/2006 Sb., vyhláška č. 501/2006 Sb., vyhláška č. 503/2006 Sb. vč. jejich novel ve vazbě na stavební zákon
  3. Rozbor vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. vč. její novely ve vazbě na stavební zákon
  4. Zákony navazující na stavební zákon
  5. Požadavky na stavební výrobky, požadavky na stavby, obecné a technické požadavky na výstavbu
  6. Kvalifikace rozhodujících účastníků výstavby
  7. Připravována novelizace rozhodujících stávajících prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu
  8. Plán novelizace dalších zákonů pro výstavbu (novela stavebního zákona a další)
  9. Profesní informační systém PROFESIS ČKAIT – metodické pomůcky pro činnost autorizovaných osob
  10. Diskuze a dotazy účastníků

Ing. Jindřich Pater

Jindřich Pater je místopředsedou ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Je autorizovaným inženýrem TZS, TPS a EA. Působí také jako člen Redakční rady časopisu Zprávy a informace ČKAIT a člen Hodnotitelské poroty Ceny Inženýrské Komory ČKAIT. Je autorem pomůcek elektronického profesního informačního systému ČKAIT PROFESIS. Spolupracuje s MPSV v rámci skupiny Bezpečnost na staveništi a s MPO ČR při Radě vlády pro stavebnictví.

Online – živý přenos

Místo konání:

Živé vysílání je interaktivní online seminář, jehož přenos budete sledovat na svém PC, notebooku nebo tabletu - pohodlně ve vaší kanceláři nebo doma bez nutnosti jakéhokoli dojíždění. A nejen to. Budete moci klást lektorovi i své otázky. Je to technicky velmi jednoduché – informace, jak se připojit, obdržíte včas od našeho zákaznického servisu e-mailem.