Logo AIVD
Seminář

Seminář v Brně: Pro školy: Jak vám nový zákon o účetnictví uvolní ruce?

Zásadní změny v účetnictví pro školy

Termín: 15. 6. 2023
Místo konání: Brno Office

Chystaný nový zákon o účetnictví zvoní na poplach se změnami i pro školy! Bude možné převést odpovědnost a případné sankce za účetnictví na zřizovatele? K jakým krokům budete muset přistoupit v rámci digitalizace účetnictví? Jak budete probíhat kontrola účetnictví ze strany ředitele školy a finančního úřadu? Připravte se na změny účinné od 1. 1. 2024 + na pozměňující stávající zákony včas!

4 490 

bez DPH a expedičních nákladů.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.


Tento seminář můžete hradit z nových šablon OP JAK

Cíl semináře:

Cílem semináře je seznámit účastníky se všemi klíčovými informacemi z chystaného nového zákona o účetnictví (NZoÚ) a jeho dopadu na školy. Zákon by měl být v účinnosti od 1. 1. 2024, ale v rámci digitalizace účetnictví bude nutné připravit se na změny včas. K tomu účastníky provedeme i souvisejícími změnovými zákony, které také zamávají s dosavadními postupy. Přesun odpovědnosti ze školy na zřizovatele, digitalizace veřejné správy a s tím spojené ověřování doručení, elektronické podpisy a další patálie – certifikovaný interní auditor shrne veškeré změny na míru školám.

Komu je seminář určen:

Seminář je určen především ředitelům mateřských, základních a středních škol (příspěvkovým organizacím), jejich zástupcům a dalším zaměstnancům zodpovědným za účetnictví ve školách.

Další informace:

Jako účastník kurzu obdržíte certifikát o jeho absolvování. V ceně jsou podkladové materiály v elektronické podobě a občerstvení na semináři. Podrobnosti ke konání školení od nás obdržíte nejpozději dva dny předem, a to formou e-mailové rozesílky.

 

Program (9:00–12:00 hod.), 4 vyuč. hodiny

 1. Jaké změny přinese nový zákon o účetnictví (NZoÚ)?
 2. Nové pojetí účetnictví a jeho dopad na veřejný sektor
 3. Nejvýznamnější změny pro školy
 4. Související připravované změnové zákony a jejich dopad na školy
 5. Dopady NZoÚ na praxi zejména:
  1. Digitalizaci účetních dokladů a dalších dokumentů spojených se školami
  2. Vnitřní kontrolní systém a finanční kontrola ve školách
  3. Možnost přenesení plnění práv a povinností v oblasti účetnictví ze školy na zřizovatele, a to včetně přenesení odpovědnosti za důsledky spojené s porušením těchto povinností
 6. Aktuální stav příprav NZoÚ a plán legislativního procesu
 7. Jak se připravit na změny související s NZoÚ – doporučení pro praxi
 8. Diskuse

Ing. Michal Svoboda, Ph.D.

Michal Svoboda působí na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze. Zaměřuje se především na účetnictví veřejného sektoru. Od roku 2020 je certifikovaný interní auditor ve veřejné správě – senior. Na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze absolvoval v roce 2008 obor účetnictví a finanční řízení, tamtéž získal v roce 2013 také doktorát. Na této fakultě dodnes působí jako odborný asistent a ve své pedagogické, vědecké i publikační činnosti se věnuje především účetnictví veřejného sektoru a souvisejícím disciplínám. V této oblasti je úspěšným řešitelem několika univerzitních vědeckých grantů. Od roku 2007 pracuje na Ministerstvu financí ČR v odborech, které jsou gestorem právních předpisů v oblasti účetnictví veřejného sektoru. Je jedním z architektů účetní reformy veřejných financí realizované od roku 2010, kdy se specializoval na nastavení prováděcích předpisů pro účetní metody a postupy účtování tzv. vybraných účetních jednotek a jejich vnitřní předpisy. Účastnil se řady odborných setkání, konferencí a workshopů v tuzemsku i zahraničí, několik let byl členem Pracovní skupiny pro Evropské účetní standardy pro veřejný sektor při Eurostatu. V poslední době rozšiřuje své odborné zaměření do oblasti využití finančního a nákladového účetnictví a nákladově užitkových metod při analýzách efektivnosti veřejných výdajů a poskytování veřejných služeb, zejména v souvislosti s nastavováním vnitřních řídicích kontrolních systémů v organizacích veřejného sektoru. Ve všech těchto oblastech se věnuje také lektorské a publikační činnosti. 

Brno Office

Akce se koná v konferenčních prostorách Brno Office.

Parkování

Zaparkovat lze v přilehlých ulicích zdarma.

Mapa

Také doporučujeme