Logo AIVD
Živé vysílání

Živé vysílání: Projektant ve výstavbě – změna povinností po novele stavebního zákona od 1. 7. 2024

Legislativní změny, projektová dokumentace, kompetence

Termín: 23. 7. 2024
Místo konání: Online – živý přenos

Projektant se musí orientovat v aktuálních právních předpisech v oblasti stavebnictví. Získejte přehled o změnách od 1. 7. 2024 v novém stavebním zákoně i chystaných změnách v prováděcích vyhláškách. Díky semináři se dozvíte, co projektantům nesmí chybět v projektové dokumentaci, územně plánovací dokumentaci, vedení stavebního deníku nebo jak se připravit na kontrolu. Projdeme také návrhy a realizace projektové dokumentace či odpovědnost projektanta, kdy je dozorem ve výstavbě. Seminář vede Ing. Jindřich Pater, autorizovaný inženýr v oboru TZS, TPS, EA a místopředseda ČKAIT.

5 690 

bez DPH a expedičních nákladů.


Cíl živého vysílání:

Cílem živého vysílání je projektanty se všemi právními předpisy. Projdeme detailně pravidla dokumentace eventuálně projektové dokumentace. Přehledně se tedy dozvíte, co je potřeba znát: od rozboru stavebního zákona a prováděcích vyhlášek přes kontrolní prohlídky na stavbě po spolupráci s dalšími účastníky výstavby. Nebude chybět ani rozebrání nového stavebního zákona a jeho vlivu na práci projektanta.

Navíc vás seznámíme s vazbami projektanta na rozhodující účastníky ve výstavbě, např. stavbyvedoucí, stavebník, technický dozor stavebníka či koordinátor BOZP na staveništi.

Komu je živé vysílání určeno:

Online seminář je určen především projektantům, ale i těmto profesím ve výstavbě: stavbyvedoucí, stavebníci, technický dozor, jednatelé společnosti a další.

Další informace:

Účastník online semináře obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou podkladové materiály v elektronické podobě a záznam školení. Obchodní podmínky jsou k dispozici zde.

OBSAH SEMINÁŘE (9,00–13,00)

  1. Nový stavební zákon od 1. 7. 2024 a jeho vliv na projektanta
  2. Změna práce projektantů podle § 162
  3. Přehled rozhodujících právních předpisů pro výstavbu
  4. Nové prováděcí vyhlášky, dokumentaci staveb a technické požadavky na stavby
  5. Projektová činnost ve výstavbě, jako vybraná činnost pod autorizacím oprávněním
  6. Vztahy projektanta na další rozhodující účastníky výstavby
  7. Dokumentace pro stavební povolení
  8. Diskuze a dotazy účastníků

Ing. Jindřich Pater

Jindřich Pater je místopředsedou ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Je autorizovaným inženýrem TZS, TPS a EA. Působí také jako člen Redakční rady časopisu Zprávy a informace ČKAIT a člen Hodnotitelské poroty Ceny Inženýrské Komory ČKAIT. Je autorem pomůcek elektronického profesního informačního systému ČKAIT PROFESIS. Spolupracuje s MPSV v rámci skupiny Bezpečnost na staveništi a s MPO ČR při Radě vlády pro stavebnictví.

Online – živý přenos

Místo konání:

Živé vysílání je interaktivní online seminář, jehož přenos budete sledovat na svém PC, notebooku nebo tabletu - pohodlně ve vaší kanceláři nebo doma bez nutnosti jakéhokoli dojíždění. A nejen to. Budete moci klást lektorovi i své otázky. Je to technicky velmi jednoduché – informace, jak se připojit, obdržíte včas od našeho zákaznického servisu e-mailem.