Zastropení ceny energií: dočkaly se i malé a střední podniky

Vláda cenové stropy schválila již před několika týdny, a to na úrovni 6,05 Kč včetně DPH za KWh elektřiny a 3,03 Kč včetně DPH za KWh plynu. U elektřiny se cenový strop týká všech zákazníků na hladině nízkého napětí: strop se týká 100 % jejich spotřeby. Strop se tím pádem týká i podnikatelů, důležitou roli ale hraje, zda odebírají proud z vysokého nebo nízkého napětí. Nyní ale Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhuje změnu vyhlášky, ve které se má zastropení cen týkat i všech malých a středních firem bez ohledu na to, zda se řadí mezi střední nebo velkoodběratele. Vyhláška počítá se zastropením ceny na 80 % předchozí spotřeby podniku.

Za střední odběratele berou subjekty, které mají roční odběr plynu alespoň 630 MWh, maximálně pak 4200 MWh. Mezi velkoodběratele se řadí ti, jejichž roční odběr plynu je vyšší než maximum středních odběratelů: 4200 MWh.

Vyhláška počítá i s rozšířením cenového stropu na subjekty, které jsou založeny nebo ovládány státem či územními samosprávnými celky. Dále pak subjektů připojených k distribuční soustavě na hladině vysokého a velmi vysokého napětí, ale jen tehdy, pokud je zároveň splněna podmínka, že daný subjekt je sportovní organizací, která současně není obchodní korporací.

Chcete mít přehled o každé novince, novele či vyhlášce, která by neměla uniknout žádnému podniku? Ekonomickou i společenskou situaci monitorujeme na portále Statutární zástupce.

Další články

ÚOOÚ udělil rekordní pokutu: 7,7 milionu korun za zasílání obchodních sdělení

Úřad pro ochranu osobních údajů uložil rekordní pokutu ve výši 7 700 000 korun za zasílání obchodních sdělení ve prospěch třetích stran společnosti zajišťující přepravu.

Novela vyhlášky mění rozúčtování tepla od 1. 1. 2024

Doposud bylo pro některé obyvatele bytových domů rozpočítávání nákladů za teplo nevýhodné a nespravedlivé. Avšak od 1. 1. 2024 budou platit nová pravidla, stanovená v nové vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj, která má potenciál tuto situaci změnit. Odpovídá nový systém realitě?

Poslanecká sněmovna schválila konsolidační balíček

Dnes po poledni dali poslanci zelenou vládnímu konsolidačnímu balíčku. Ten má za cíl snížit deficit státního rozpočtu a nastavit udržitelnější cestu české ekonomice. Kolik zákonů vlastně balíček mění? A jak jeho schvalování probíhalo?

Novela zákoníku práce byla finálně schválena

Nečekané se stalo skutečností. Poslanci přehlasovali Senát a definitivně tak dali zelenou novele zákoníku práce. Na co se nyní musíte co nejrychleji připravit a jaké změny udeří v následujících měsících?

Přibývá požárů fotovoltaiky na střechách budov

V poslední době V poslední době dochází v Česku k rapidnímu nárůstu počtu požárů ve fotovoltaických elektrárnách v Česku k rapidnímu nárůstu počtu požárů ve fotovoltaických elektrárnách.

Senát neschválil novelu zákoníku práce

Novelou zákoníku práce se minulý týden zabýval Senát. Návrh zákona nakonec senátoři vrátili Poslanecké sněmovně k opětovnému projednání. Co se jim na poslanecké verzi nelíbilo a jaké změny požadují?