Mgr. Bohuslava Křikavová

Bohuslava Křikavová působí od roku 2009 v právním oddělení společnosti DC GROUP.

Má rozsáhlé zkušenosti s vymáháním pohledávek prostřednictvím soudního i rozhodčího řízení, s exekucemi i v oblasti insolvenčního řízení.

Další autoři

Robert Křepinský

Odborník v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které se věnuje téměř třicet let. Působí jako svazový inspektor v OS UNIOS. Dále je členem Rady vlády pro BOZP, předsedou Stálého výboru pro legislativu při Radě vlády pro BOZP, člen Pracovního týmu pro bezpečnost práce Rady hospodářské a sociální dohody České republiky a člen Pracovní skupiny expertů BOZP při ČMKOS.

Ing. et Ing. Mgr. Marie Herynková, Ph.D.

Má bohatou praxi jako školní psycholožka na základní škole. Zároveň působí jako odborná asistentka na vysoké škole, kde vyučuje předměty psychologie. Pořádala pedagogicko-psychologické zážitkové kurzy a v lektorské činnosti se zabývá tématy krizové komunikace, šikany a kyberšikany a syndrom vyhoření.

JUDr. Alena Tomsová, Ph.D.

Ve své advokátní praxi se zaměřuje na problematiku věcných práv (vlastnictví, spoluvlastnictví, právo stavby, věcná břemena, aj.), právo nemovitostí, developerskou výstavbu, závazkové vztahy ve stavebnictví, veřejné stavební právo a právo životního prostředí.JUDr. Alena Tomsová ukončila magisterské i doktorské studium na Právnické fakultě UK v Praze (2011 a 2016), v závěrečných pracích se věnovala nemovitostem a stavebnictví (právo stavby). Absolvovala čtyřsemestrální kurs Oceňování nemovitostí na institutu oceňování VŠE se specializací na pozemní stavby, jako absolventka stavební průmyslové školy pracovně působila ve stavebnictví více než 15 let. Pracovala rovněž jako podnikový právník v developerské divizi velké české stavební společnosti (2012, 2013); ve své advokátní praxi (v advokacii od 2010, resp. od 2014) se zaměřuje na problematiku věcných práv (vlastnictví, spoluvlastnictví, právo stavby, věcná břemena, aj.), právo nemovitostí, developerskou výstavbu, závazkové vztahy ve stavebnictví, veřejné stavební právo a právo životního prostředí.

MUDr. Blanka Kučerová

Blanka Kučerová je ředitelkou sekce ochrany a podpory veřejného zdraví krajské hygienické stanice Středočeského kraje.

JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.

Jaroslav Stránský je odborníkem na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.  Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity pracoval na právním oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů. V současné době působí na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení na Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Věnuje se přednáškové, lektorské a poradenské činnosti v oblasti pracovního práva a personalistiky. Zaměřuje se rovněž na problematiku kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu, včetně sociálního dialogu na úrovni Evropské unie. Publikuje v odborném tisku a je autorem řady publikací v oblasti pracovního práva, včetně komentářů k zákoníku práce.

Helena Kalivodová

Helena Kalivodová je ředitelkou společnosti Questima, která se specializuje na oceňování stavebních prací a je poradenskou, konzultační a vzdělávací společností v oblasti cen stavebních prací používající propracované moderní metody a techniky, které v kombinaci s odbornými znalostmi umožňují zabezpečit vysokou úroveň služeb pro klienty.