Ing. Jaroslav Šafránek, CSc

Je specialistou v oboru tepelné ochrany budov. Celý svůj profesní život pracoval ve Výzkumném ústavu pozemních staveb, nyní pracuje v Centru stavebního inženýrství.

Je členem správní rady Asociace energetických auditorů a energetických specialistů, V ČKAIT je místopředsedou Autorizační rady a členem pracovní skupiny pro výstavbu nízkoenergetických budov.

Další autoři

Václav Chvalovský

Václav Chvalovský strávil převážnou část své profesionální kariéry v oblasti vývoje a zavádění podnikových IS (včetně vývoje software) v ČR a v zahraničí (Anglie, USA). V polovině 60.let začal jako programátor, prošel postupně mnoha vedoucími funkcemi, mnoho let se věnoval řízení projektů a na začátku tohoto století, než se začal věnovat výlučně výuce na University of New York in Prague (UNYP), pracoval jako Business Development Executive pro společnost Volkswagen/ŠkodaAuto v oblasti IS.V současné době je zástupcem vedoucího katedry Business Administration na UNYP a působí rovněž na pražské Metropolitní univerzitě.

Ing. Zdeněk Sýkora

Zdeněk je projektovým manažerem společnosti SEFIRA zaměřující se na projekty pro klíčové zákazníky v oblasti integrací, paperless řešení a digitální důvěry. Za svou desetiletou praxi realizoval řadu významných projektů jako je migrace aplikací společnosti ČEZ na novou infrastrukturu, centralizace dokumentů v rámci skupiny VIG nebo zavedení bezpapírové personalistiky ve společnosti Kooperativa.

Ing. Jiří Seger

Jiří Seger absolvoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze.Poradenstvím při zavádění systémů managementu se zabývá od roku 1996, nejprve jako zaměstnanec poradenské firmy a od roku 2008 jako OSVČ. Je držitelem certifikátů pro provádění certifikačních auditů podle ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Spolupracuje s některými významnými certifikačními společnostmi jako externí auditor a lektor.

Ing. Jan Tecl

Jan Tecl je manažerem daňového oddělení ve společnosti EK Partners. Daním se věnuje přes 10 let a to především v oblasti DPH, mezinárodního zdanění a jeho specializací jsou nemovitosti – a to jak z pohledu výstavy, tak i následné držby a případných prodejů a strukturování investic z pohledu daní. Je členem sekce DPH na Komoře daňových poradců České republiky a lektorské činnosti se věnuje jak v komerční sféře, tak také vyučuje na Vysoké škole ekonomické v Praze.

kpt. Ing. Ondřej Toman

Ondřej Toman se jako expert v Technickém ústavu požární ochrany podílí na šetření příčin vzniku požárů.Pro potřeby HZS a Policie ČR vyjíždí k závažným požárům po celé republice. Zároveň vypracovává odborné posudky pro civilní soudy a svá stanoviska obhajuje při soudních líčeních. Je interním auditorem v rámci managementu akreditované zkušební laboratoře a zkušebním technikem pro věcné prostředky požární ochrany. Aktivně publikuje a přednáší na mezinárodních konferencích či odborných seminářích.

Mgr. Pavel Vank

Pavel Vank je advokát poskytující právní služby zejména v oblasti školského, pracovního a trestního práva. V oblasti školského práva se dále věnuje lektorské a přednáškové činnosti. Mimo jiné působí jako lektor kvalifikačního studia pro ředitele škol v projektu „Lídr školy“, který vznikl pod záštitou NPI ČR s podporou MŠMT.