Ing. Jiří Novotný

Pracuje v oboru silniční dopravy nepřetržitě od roku 1973 na různých funkcích. Od roku 1997 je pracovníkem Centra dopravního výzkumu, což je veřejná výzkumná organizace. Zde se podílel například na zpracování metodik pro Ministerstvo dopravy. Jednalo se zejména o metodiku kontroly dodržování doby řízení, bezpečnostních přestávek a doby odpočinku nebo o odhalování manipulace se záznamovým zařízením. Podílel se také na přípravě kontrolních pracovníků v souvislosti s nasazení digitálních tachografů.

Další autoři

Doc. Ing. Daniel Macek, Ph.D.

Doc. Ing. Daniel Macek, Ph.D. vyučuje na katedře Ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Fakultě stavební, ČVUT v Praze.Krom akademické pozice také pracuje na Děkanátu FSv v Praze jako analytik informačních procesů. V rámci své specializace v oboru Facility Management se věnuje přednáškové činnost v odborných kurzech a výuce na Vysoké škole regionálního rozvoje a Bankovním institutu - AMBIS a Business Institutu. Zabývá se posudkovou činností v oblasti inženýrských staveb a vývojem softwarových nástrojů. Je členem mezinárodní profesní organizace IFMA.

Ing. Libor Sladký

Ing. Libor Sladký patří mezi experty v oblasti bezpečnostních projektů a auditů již od roku 1993. Jeho návrhy řešení projektů se objevují převážně v objektech s vyšším bezpečnostním rizikem, školách a školních zařízeních a dalších tzv. měkkých cílů.Dále se věnuje řešení slaboproudých a bezpečnostních systémů v objektech škol, nemocnic, průmyslových objektech, hotelů, administrativních center, ale také věznic a nápravných zařízení. V oblasti auditů školských zařízení je zpracovatelem auditní metodologie pilotního projektu pro Karlovarský kraj. Od roku 1993 se taktéž věnuje činnosti lektorské, a to v oboru bezpečnostních systémů.

Vladislava Dvořáková, DiS.

Vladislava Dvořáková je mzdová a personální auditorka s více než 25letou zkušeností se zpracováním mezd a s personalistikou.Působila ve veřejném sektoru i v komerční sféře, kde spolupracovala se společnostmi s 300-600 zaměstnanci. Má také zkušenosti se zpracováním vnitřních předpisů (pracovní řád, mzdový předpis, zpracování platových předpisů) a je certifikovaným mzdově-personálním profesionálem IES a certifikovaným mzdovým účetním IES.

Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D.

Ladislav Tyll působí od roku 2005 v obchodní a konzultační firmě TYLLCO s.r.o.Ladislav Tyll působí od roku 2005 v obchodní a konzultační firmě TYLLCO s.r.o. s orientací na podnikání v Ruské federaci. V rámci consultingu se zaměřuje mimo jiné na optimalizaci podnikových procesů, finanční plánování a transferové ceny. Současně přednáší na českých a zahraničních universitách (VŠE Praha, CMI-ESMA Barcelona, State University of Karaganda, Kazachstán).

Mgr. Bohuslava Křikavová

Bohuslava Křikavová působí od roku 2009 v právním oddělení společnosti DC GROUP.Má rozsáhlé zkušenosti s vymáháním pohledávek prostřednictvím soudního i rozhodčího řízení, s exekucemi i v oblasti insolvenčního řízení.

Mgr. Jitka Křížková, MBA

Jitka Křížková je školní inspektorka České školní inspekce Plzeňského inspektorátu.