Ing. Libor Sladký

Ing. Libor Sladký patří mezi experty v oblasti bezpečnostních projektů a auditů již od roku 1993. Jeho návrhy řešení projektů se objevují převážně v objektech s vyšším bezpečnostním rizikem, školách a školních zařízeních a dalších tzv. měkkých cílů.

Dále se věnuje řešení slaboproudých a bezpečnostních systémů v objektech škol, nemocnic, průmyslových objektech, hotelů, administrativních center, ale také věznic a nápravných zařízení. V oblasti auditů školských zařízení je zpracovatelem auditní metodologie pilotního projektu pro Karlovarský kraj. Od roku 1993 se taktéž věnuje činnosti lektorské, a to v oboru bezpečnostních systémů.

Další autoři

Ing. Petr Fráz

Cechmistr cechu mechanických zámkových systémů ČR, patří mezi přední experty v oblasti mechanických zábranných prostředků a je autorem několika patentů v této oblasti.Je spoluautorem technických norem  ve stavebnictví pro prevenci a ochranu majetku a aktivně působí na ÚNMZ v TNK 148.

Mgr. Bc. Alice Kubů Frýbová

Alice Frýbová je advokátka v advokátní kanceláři Holubová advokáti s. r. o. Ve své praxi se zaměřuje na problematiku školství a územní samosprávy, a to především v souvislosti s ochranou osobních údajů, svobodným přístupem k informacím či pořádáním školních zájezdů.Je hlavní autorkou publikace První zkušenosti s GDPR ve školství (2019) vydané nakladatelstvím Wolters Kluwer. Pravidelně přispívá do časopisu Řízení školy a všech jeho speciálů. Podílela se na přípravě interaktivních vzorů k problematice GDPR v právním systému aspi.

Ing. Jaroslav Uhlíř, CSc., ALog.

odborný konzultant a lektor v oblastech logistiky, řízení projektů a podnikového vzdělávání, a také logistický auditor. V ČKD Kutná Hora působil jako ředitel výrobní logistiky.

RNDr. Jiří Slouka, Ph.D.

RNDr. Jiří Slouka, Ph.D. se zabývá lektorskou činností v problematice metodiky EIA a sanace starých ekologických zátěží. Má také publikační a redakční zkušenosti.Absolvoval obory geologie na PřF UK, životní prostředí na Stavební fakultě ČVUT a technologie ochrany prostředí na VŠCHT v Praze. Má autorizaci EIA, konkrétně pro obor hydrogeologie, soudní znalec pro obory hydrogeologie a znečištění životního prostředí.

Mgr. Barbora Suchá

Barbora Suchá spolupracuje s advokátní kanceláří Weinhold Legal.Po absolvování studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy působila v advokátní kanceláři PRK Partners a poté v Randl Partners. 

Bc. Jan Beran