Ing. Libor Sladký

Ing. Libor Sladký patří mezi experty v oblasti bezpečnostních projektů a auditů již od roku 1993. Jeho návrhy řešení projektů se objevují převážně v objektech s vyšším bezpečnostním rizikem, školách a školních zařízeních a dalších tzv. měkkých cílů.

Dále se věnuje řešení slaboproudých a bezpečnostních systémů v objektech škol, nemocnic, průmyslových objektech, hotelů, administrativních center, ale také věznic a nápravných zařízení. V oblasti auditů školských zařízení je zpracovatelem auditní metodologie pilotního projektu pro Karlovarský kraj. Od roku 1993 se taktéž věnuje činnosti lektorské, a to v oboru bezpečnostních systémů.

Další autoři

Bc. Štěpán Javorčák

Štěpán Javorčák pracuje ve společnosti ALSENTA s.r.o.Velkou část své předchozí profesní dráhy prožil ve firmě ŠKODA Ostrov, s.r.o., kde zastával pozice vedoucí outsourcingu, konstruktér – projektant a analytik nákupu. Zde se začal věnovat reorganizaci nákupu a své zkušenosti dále rozšiřoval ve společnostech MSA, a.s. a Česká Zbrojovka a.s. V roce 2004-2007 podnikl cestu kolem světa. Po svém návratu se začlenil do společnosti KOMPASS Czech Republic, s.r.o. kde zastával pozici projektového manažera v oblasti outsourcing nákupu a nástroje pro nákup.

Eva Hruštincová

Eva Hruštincová je hodnotitelkou a členkou komise projektu Ligy lidských práv Férová škola.

Mgr. Lukáš Pruška

Lukáš Pruška vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V rámci své profesní praxe se věnuje již od roku 2009 zejména problematice veřejných zakázek, veřejnému investování, včetně financování z dotačních titulů.Již od dob studií působil v advokacii, nejprve jako právní praktikant, poté jako advokátní koncipient a od roku 2016 jako advokát zapsaný v seznamu advokátů České advokátní komory. Problematice veřejných zakázek, veřejnému investování, včetně financování z dotačních titulů, se věnuje prakticky od začátku své profesní praxe v roce 2009. V poslední době se zaměřuje zejména na veřejné zakázky, závazky a právo ve stavebnictví, včetně problematiky obchodních standardů FIDIC. V rámci své specializace publikuje a věnuje se vzdělávací a přednáškové činnosti. Během své praxe se podílel na administraci několika set veřejných zakázek a výběrových řízení, z části spolufinancovaných z evropských fondů. Ve společnosti se věnuje zejména zadávání veřejných zakázek, vzdělávání a školícím aktivitám.

Mgr. Lukáš Krejčí

Lukáš Krejčí nastoupil po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity do společnosti ŠKODA AUTO jako právník v oblasti řízení lidských zdrojů.Zde se od počátku zaměřoval na problematiku pracovního práva, a to především v oblastech vysílání zaměstnanců, manažerská personalistika, agenturní zaměstnávání a v neposlední řadě i problematika tarifních vztahů, a to na úrovni nadnárodní společnosti. V posledních několika letech vede tým, který má na starosti sociální dialog ve ŠKODA AUTO, tj. nejenom samotné kolektivní vyjednávání, ale mezinárodní spolupráci v této oblasti a dále společné personální projekty zaměstnavatele a odborů (Master Vendor koncept v oblasti agenturního zaměstnávání, nasazení časového konta u výrobních zaměstnanců, organizace práce v atypických směnných systémech apod.).

Mgr. Markéta Adámková

Je vedoucí legislativního oddělení odboru práva veřejných zakázek a koncesí MMR. Ve své pozici se zabývá jak přípravou legislativních textů, tak administrací veřejných zakázek a přípravou metodických a výkladových stanovisek MMR jakožto gestora zákona o veřejných zakázkách. Je spoluautorkou novel zákona o veřejných zakázkách a také nového zákona o zadávání veřejných zakázek.

JUDr. Svatopluk Galočík