Mgr. Pavel Zeman

Pavel Zeman je bývalým ředitelem školského úřadu a vedoucím odboru školství Krajského úřadu České Budějovice, je erudovaným školitelem a lektorem v oblasti řízení a hospodaření škol.

Další autoři

Jan Rambousek

JUDr. Eva Janečková

Vystudovala Právnickou fakultu ZČU a zároveň Filozofickou fakultu UK v Praze. Od roku 2005 do roku 2014 pracovala na Úřadu pro ochranu osobních údajů, také na Oblastním Inspektorátu práce pro hl. m. Prahu, následně na MPSV. Specializuje se zejména na pracovní právo, ochranu osobních údajů, na právní problematiku vztahující se ke školským zařízením. Je autorkou řady článků a knih.

Iva Ouhrabková

Iva Ouhrabková je výtvarnice, licencovaná arteterapeutka a členka České arteterapeutické asociace, Sdružení českých výtvarných umělců a The International Academy of Ceramics.Nabízí intenzivní sebezkušenostní kurzy, skupinové a individuální výtvarné kurzy, arteterapeutická sezení. Ve své práci využívá projektivní koláže Miroslava Huptycha a další imaginativní techniky. Nově též aplikuje ojedinělou techniku inspirovanou prací v hliněném poli a párovou arteterapii. Má zkušenosti jako lektorka tvořivých kurzů pro děti i dospělé.

Pavel Mikšátko

Pavel Mikšátko je CEO bezpečnostní agentury, konzultant a architekt bezpečnostních procesů.

Vlastimil Ott

Vlastimil Ott se od roku 2002 věnuje problematice open source.Působil jako redaktor a šéfredaktor v magazínech LinuxEXPRES, OpenOffice.cz, AbcLinuxu.cz, publikoval také v časopisech Chip, Computer a dalších. Je spoluautorem knih o operačních systémech Mandriva Linux, Ubuntu, napsal knihu o kancelářské aplikaci LibreOffice Writer. Od roku 2009 je ředitelem obecně prospěšné společnosti Liberix, která propaguje open source. Je jednatelem společnosti WP-admin.cz, která spravuje firemní webové stránky postavené na open-source redakčním systému WordPress.

Bc. Lukáš Hrňa

Obchodní manažer společnosti MiCoS Software, s.r. o.