Logo AIVD
Konference

Konference: Klíčové informace pro zřizovatele škol ve šk. roce 2020/2021

2. konference výhradně pro zřizovatele škol

Termín: 14. 10. 2020
Místo konání: Online – živý přenos

Na zřizovatele škol se často zapomíná, přitom jsou to oni, kdo rozhodují o řadě důležitých věcí. Proto přicházíme s 2. konáním úspěšné konference výhradně pro zřizovatele škol. Zjistíte, jak je to s odvoláním ředitele, jak byste měli reagovat a postupovat v případě stížností ze strany rodičů. Nezapomínáme ani na legislativní povinnosti: shrneme novinky v rámci zákoníku práce, školského zákona či novely zákona o ped. pracovnících. To vše v jediném dni!

3 490 

bez DPH a expedičních nákladů.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.


Cíl konference:

Pozice zřizovatele je často ošemetná – proto přicházíme s dalším konáním úspěšné konference výhradně pro zřizovatele. Program bude skutečně nabitý! V rámci velkého legislativního přehledu upřesníme, jak se vás dotkne novela zákona o pedagogických pracovnících, novela zákoníku práce, změna v odpovědnosti mateřských škol či novela školského zákona. Dále se podrobně podíváme na změny v poskytování informací a jak postupovat v případě stížností ze strany rodičů na vedení školy. Poradíme, jak se vyvarovat chyb u registru smluv či jak objektivně a smysluplně hodnotit vaše školy. Na přání účastníků minulé konference jsme zařadili také téma spolupráce se školskou radou.

Výhody konference:

 • Provedeme vás záplavou novel ze všech oblastí, které se vaší praxe dotýkají.
 • Již nebudete hrát druhé housle. Konference je určena výhradně zřizovatelům škol, kteří získají informace na míru. Zaměříte se na nejproblematičtější body stížnosti, odvolání, spolupráce se školskou radou.
 • Poradíme, na co si dát největší pozor u povinného zveřejňování informací.
 • Poradíme také, jak férově a smysluplně hodnotit vaše školy.

Podívejte se na připravovaný program konference.

Komu je konference určena:

Všem zástupcům zřizovatelů škol. Od vedoucích odboru školství, přes starosty po radní a referenty. Konference se mohou zúčastnit také zřizovatelé soukromých a církevních škol.

Další informace:

Jako účastník obdržíte CERTIFIKÁT o jejím absolvování, který můžete využít ve svém CV. V ceně jsou podkladové materiály v elektronické podobě a bohaté občerstvení.

Z připravovaného programu konference 14. 10. 2020 (9:00 až 15:00)

 1. Co přináší aktuální legislativní změny a novinky? Přednáší Mgr. Bc. Vítězslav Němčák, Ph.D. z MŠMT
  Legislativní žně jsou letos bohaté: na konferenci zazní novela školského zákona včetně nových možností jmenování dočasného ředitele, nové instituty v oblasti financování škol a školských zařízení, novela zákona o pedagogických pracovnících – otevření učitelské profese, distanční vzdělávání v mimořádných situacích, změna v odpovědnosti mateřských škol..
 2. Jak řešit stížnosti a odvolání ředitele? Přednáší Mgr. Pavel Zeman
  Počet stížností na školy každoročně roste. Často bývá do procesu zatažen i zřizovatel. Jak v této věci postupovat? Jaké máte kompetence a kdy/za jakých podmínek můžete odvolat ředitele?
 3. Jak hodnotit své školy spravedlivě a smysluplně? Přednáší Mgr. Pavel Zeman
  Mezi povinnosti zřizovatele patří také hodnocení svých škol. Pokud tápete ve školním prostředí, pomůže Vám krokový návod, jak na to. 
 4. Jaké informace musíte ze zákona zveřejňovat? Přednáší Mgr. Radomír Pivoda
  Řešíte stále problémy s GDPR a poskytováním informací? Kde je hranice pro vyžadování souhlasů? Jaké informace musíte poskytovat ze zákona? Projdeme vše podstatné.
 5. Jak nastavit pravidla spolupráce s školskou radou? Přednáší Mgr. Petr Chaluš
  Jaký je podíl ŠR na řízení školy? Kde mají její kompetence limity a nastupuje na scénu zřizovatel? Zařazujeme přednášku na přání účastníků minulé konference.

Změna programu vyhrazena.

Mgr. Petr Chaluš

Konzultant v oblasti mezinárodní spolupráce ve vzdělávání, podpory přenosu inovací mezi školami v Evropě. Vystudoval FFUK, obor pedagogika. Pedagogické zkušenosti má zejména z práce v ZŠ, částečně i v MŠ a SŠ. Od roku 2014 je jako rodič dobrovolník a aktivista předsedou organizace Fórum rodičů. Podporuje zapojení rodičů do rozhodování o tom, jak školy vypadají, sdružování rodičů při školách a činnost školských rad. Spolupracuje s Evropskou asociací rodičů. Sám je členem školské rady. Tématu školských rad se věnuje na Ústavu pedagogických věd na Masarykově univerzitě v rámci doktorského studia. Vystupuje k tématu na seminářích a konferencích.

Mgr. Pavel Zeman

Pavel Zeman je bývalým ředitelem školského úřadu a vedoucím odboru školství Krajského úřadu České Budějovice, je erudovaným školitelem a lektorem v oblasti řízení a hospodaření škol.

Mgr. Bc. Vítězslav Němčák, Ph.D.

Vítězslav Němčák v současnosti působí jako ředitel odboru legislativy MŠMT. Podílí se na zpracování návrhů právních předpisů nejen v tomto ministerstvu, ale také jako člen poradního orgánu vlády – v pracovní komisi Legislativní rady vlády. Je právním expertem v rozkladových komisích ministra školství, mládeže a tělovýchovy a ministryně spravedlnosti. Ve státní správě působil také na Ministerstvu spravedlnosti, kde zastával vedoucí pozice v právních a legislativních odděleních. Působil také jako odborný stážista na Velvyslanectví ČR ve Francii a u Soudního dvora Evropské unie. Dále se věnoval výuce legislativního procesu v seminářích ústavního práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Publikoval články v odborných časopisech (Právník, Správní právo, Časopis pro právní vědu a praxi, Státní zastupitelství), články na odborných webových stránkách a příspěvky ve sbornících z odborných konferencí.

Mgr. Radomír Pivoda

Radomír Pivoda se specializuje na ochranu osobních údajů a implementaci nařízení GDPR do praxe nejen školských zařízení. Aktuálně také působí jako pověřenec pro řadu škol. Dále se věnuje právu duševního vlastnictví, autorskému právu, ochraně osobnosti a právu informačních technologií. Klientům poskytuje komplexní poradenství v otázkách ochrany proti neoprávněným zásahům do práv k nehmotným statkům a proti zásahům do práva na ochranu osobnosti. Má zkušenosti s problematikou filmového a hudebního průmyslu a mezinárodní koprodukce. Dříve působil v mezinárodních kanceláři PwC Legal, následně v kanceláři Havel, Holásek & Partners. V roce 2016 založil Radomír Pivoda vlastní advokátní praxi zaměřenou na právo duševního vlastnictví a trvale spolupracuje s kanceláří Pavelka & Partners v oblasti práva obchodních společností a GDPR poradenství obchodním korporacím. V současnosti se intenzivně zabývá dopadem nařízení GDPR na vzdělávací instituce.

Online – živý přenos

Místo konání:

Živé vysílání je interaktivní online seminář, jehož přenos budete sledovat na svém PC, notebooku nebo tabletu - pohodlně ve vaší kanceláři nebo doma bez nutnosti jakéhokoli dojíždění. A nejen to. Budete moci klást lektorovi i své otázky. Je to technicky velmi jednoduché – informace, jak se připojit, obdržíte včas od našeho zákaznického servisu e-mailem.


Také doporučujeme