Ing. Václav Stárek

Ing. Václav Stárek je prezidentem Asociace hotelů a restaurací ČR, kde se zabývá primárně strategií a řízením politiky a činnosti Rady a Prezidia AHR ČR.

Ing. Václav Stárek je prezidentem Asociace hotelů a restaurací ČR, kde se zabývá primárně strategií a řízením politiky a činnosti Rady a Prezidia AHR ČR. Dále zaštiťuje vnější vztahy s veřejnými institucemi, ministerstvy, SOCR, CzechTourismem apod. Činný je také v rámci HOTREC. Poskytuje metodickou podporu v oblasti legislativy. Dále je i viceprezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu.

Další autoři

Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.

Petra Štamfestová absolvovala bakalářské a magisterské studium na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze.Následně absolvovala doktorské studium na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V současné době působí jako odborná asistentka na katedře strategie (dříve podnikové ekonomiky) Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze; podílí se jak na výuce, tak na výzkumu a poradenské činnosti. Zaměřuje se na oblasti související s financemi podniku, jak v souvislostech krátkodobého, tak dlouhodobého hodnocení, plánování a řízení. Vyučuje předměty jako Podniková ekonomika, Finance podniku, Manažerské finance, Finanční management, Strategie a jiné. Spolupracuje s dalšími společnostmi v rámci poradenské a školicí činnosti. Je autorkou a spoluautorkou publikací zaměřující se zejména na řízení a zvyšování výkonnosti podniků v tzv. nové ekonomice.

Zdeněk Hrach

Vedoucí oddělení digitálních služeb veřejné správy. Českému eGovernmentu se věnuje od roku 2016, a to nejprve na Ministerstvu vnitra a poté v Digitální a informační agentuře. Se svým týmem je odpovědný za celý ekosytém Portálu veřejné správy, který tvoří portál gov.cz, portál občana, mobilní aplikace portálu občana, eDoklady a státní design systém.

Mgr. Josef Prokeš

Josef Prokeš je místopředsedou ÚOOÚ a ředitelem sekce dozoru.V rámci své praxe působil ve veřejné správě nejdříve na Ministerstvu spravedlnosti ČR, pak na Policii České republiky, kde se zabýval agendami veřejného a trestního práva. Na Úřadu pro ochranu osobních údajů působí již od roku 2003. Nyní zde působí jako místopředseda a ředitel sekce dozoru.

Ing. Rodan Svoboda, CIA, CICA, CRMA

Konzultant, hodnotitel a školitel v oblastech interního auditu, governance, risk managementu, řídicích a kontrolních systémů a compliance v rámci poradenské společnosti Eurodan v rámci tuzemských i zahraničních projektů.Podílel se na výkonném řízení, tvorbě metodiky a vzdělávání v profesní organizaci interních auditorů /ČIIA/. Vedl desítky týmů při interních auditech prověřujících vnitřní řídicí a kontrolní systémy jak v soukromém sektoru, tak ve veřejné správě a v neziskových organizacích.

Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D.

David Dvořák je partnerem advokátní kanceláře MT Legal s.r.o.a přímým spoluautorem původního znění zákona o veřejných zakázkách. V období roku od roku 2006 do roku 2011 byl certifikovaným lektorem Ministerstva pro místní rozvoj k otázkám k oblasti zákona o veřejných zakázkách a koncesního zákona. Specializuje se na poradenství v oblasti veřejných zakázek, koncesí a PPP (Public-Private Partnership). Je členem představenstva České společnosti pro stavební právo a členem Legislativní komise ČKAIT. Je také členem redakční rady časopisu Veřejné zakázky v praxi a autorem několika desítek odborných článků a statí k problematice veřejných zakázek.  

Mgr. Hana Hlobilová

Hana Hlobilová je absolventkou jednooborové psychologie na MUNI. Absolvovala kompletní kurz krizové intervence, kurz diagnostiky schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní, kurz práce s terapeutickým pískovištěm. Čerpá ze své praxe školní psycholožky na ZŠ a z praxe v krizovém Centru Annabell pro lidi s poruchami příjmu potravy. V současnosti aktivně spolupracuje s online psychologickou poradnou MOJRA.cz (www.mojra.cz).