Ivana Nohová

Ivana Nohová je II. viceprezidentskou Profesní komory požární ochrany.

Přes 14 let projektovala pozemní stavby a 2 roky pracovala jako investiční technik na velkých průmyslových stavbách. Řídila také stavební prevenci na HZS Královéhradeckého kraje. V současnosti externě vyučuje na ČVUT Praha a vede odborná školení.

Další autoři

Jan Baxa

Jana Baxa je vedoucí Asset Managementu společnosti CA Immo Czech Republic, využívá více než desetileté zkušenosti se správou komerčních budov.Ze své praxe ví, že problémy či požadavky jednotlivých nájemců se musí propojit s možnostmi budovy a schopnostmi její správy. Zaměřuje se na polohové aspekty budov, jejich šetrném provozování a také vestavbami nájemců i samotným provozováním a údržbou vnitřních prostor budov. Jednotlivec je tím nejdůležitějším v budově a převážně na jeho výkonu závisí i obchodní výsledky firem. Budova by svojí schránkou a technologiemi měla nabídnout dlouhodobě kvalitní prostředí umožňující lidem v ní trávit několik tisíc hodin ročně.

Mgr. Lucie Zálohová

Státní úřad inspekce práce

JUDr. Mgr. Vlastimil Fidler

Vlastimil Fidler je ředitelem odboru práva veřejných zakázek a koncesí na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR.Je spoluautorem veřejnozakázkové legislativy, včetně zákona o zadávání veřejných zakázek účinného od 1. 10. 2016. Jako metodik veřejných zakázek se věnuje otázkám výkladu a aplikace zákona a přednáškové činnosti. Patří k našim nejoblíbenějším lektorům.

Mgr. Vladěna Sasková

Vladěna Sasková působí jako referent bezpečnosti státu v rámci NÚKIB.Pro Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost pracuje v Oddělení regulace soukromého sektoru.

Ing. Jan Klečka

Pracuje jako specialista na stavební fyziku u firmy Metrostav a je vedoucím pracovní skupiny 03 Odborné rady pro BIM.Absolvoval FSv ČVUT, obor pozemní stavby, specializace stavební fyzika. Byl členem expertního týmu MPO pro přípravu nového zákona o stavebních výrobcích, je vedoucím pracovní skupiny 03 Odborné rady pro BIM, která vytváří SNIM, působí v Technické komisi ČKAIT, je členem TNK 152 BIM a účastnil se tvorby normy ČSN 73 1901-1. 

JUDr. Hana Poláková

Absolventka PF Masarykovy Univerzity v Brně již po studiích začala působit na odboru školství, posléze se stala vedoucí Odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje.Zaměřuje se zejména na problematiku školské legislativy. Působí jako lektorka školského zákona, zákona o pedagogických pracovnících a zákoníku práce. Díky této činnosti je více vnímavá k problémům pedagogických pracovníků v Brně. Je také autorkou řady publikací určených pro ředitele škol a školských zařízení. Pro školská zařízení lektoruje v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků témata funkčního vzdělávání.