Jan Talášek

Jan Talášek je manažerem CAFM a odborným konzultantem se specializací na softwarovou podporu facility managementu a dílčí oblasti, jako je sběr dat a tvorba pasportizačních dat.

Dále se zaměřuje na metodickou podporu značení a kódování a na integrační vazby mezi CAFM, dalšími informačními systémy a grafickou prezentací ve formátech CAD a GIS. Je členem profesního sdružení facility manažerů IFMA CZ a působil také jako člen jejího představenstva.

Je držitelem certifikátu facility manažer, získaného na VŠE Praha a znalcem v oboru oceňování nemovitostí, získaném na Institutu Franka Dysona – Vysoké školy realitní v Brně.

Přednáší na řadě vysokých škol problematiku SW podpory facility managementu. Pravidelně vystupuje se zkušenostmi ze zavádění CAFM systémů na odborných konferencích a seminářích. O zkušenostech se SW podporou se rovněž dělí s posluchači několika akreditovaných kurzů v ČR.

Další autoři

Ing. Jiří Novotný

Pracuje v oboru silniční dopravy nepřetržitě od roku 1973 na různých funkcích. Od roku 1997 je pracovníkem Centra dopravního výzkumu, což je veřejná výzkumná organizace. Zde se podílel například na zpracování metodik pro Ministerstvo dopravy. Jednalo se zejména o metodiku kontroly dodržování doby řízení, bezpečnostních přestávek a doby odpočinku nebo o odhalování manipulace se záznamovým zařízením. Podílel se také na přípravě kontrolních pracovníků v souvislosti s nasazení digitálních tachografů.

Bc. Zdeňka Salačová

Zdeňka Salačová je vedoucí oddělení kontroly při Okresní správě sociálního zabezpečení.

PaedDr. Věra Jakoubková

Mgr. Jana Valová

Jana Valová je vedoucí pražského zastoupení společnosti CYRRUS ADVISORY, a.s., specializující se na zprostředkování dotací a dotační poradenství.Zároveň je provozovatelem největšího portálu o dotacích www.dotacni.info a vydavatelem Dotačních novin. Ve firmě působí od jejího založení. Dnes se vedle manažerské práce věnuje zejména Operačnímu programu Životní prostředí. Ze své praxe ví, jaká úskalí na žadatele v dotačním světě číhají a jak se jim vyvarovat. Dlouhodobě spolupracuje například s městy Blansko, Kunovice, Mikulčice, Žarošice, Rájec- Jestřebí , Doudleby nad Orlicí a dalšími. Mezi její referenční projekty patří také například rekonstrukce chlazení ve společnosti Madeta a.s. nebo ekologizace provozu společnosti Prádelna Kyselý a.s. za více než 120 mil. Kč.

Mgr. Marja Volemanová

JUDr. Dana Hrabcová, Ph.D.

Dana Hrabcová je odborníkem na pracovní právo v teoretické a zejména aplikační rovině.Působí na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Ve své činnosti zúročuje dlouhodobé zkušenosti z praxe, postupně v pozici vedoucí právního odboru, vedoucí odboru ekonomiky práce podniku, místopředsedy Odborové ho svazu pracovníků obchodu, funkce zprostředkovatele a rozhodce MPSV a v pozici vedoucí právního odboru Kanceláře Veřejného ochránce práv. Je členkou Oborové rady pro pracovní právo. Věnuje se přednáškové, lektorské, poradenské a expertní činnosti v oblasti pracovního práva a personalistiky, dlouhodobě spolupracuje s Českou advokátní komorou. Vedle obecných otázek individuálního pracovního práva se specializuje zejména na problematiku odměňování závislé práce, kolektivního pracovního práva a sociálního dialogu v teorii a praxi. Je autorkou a spoluautorkou řady odborných článků a publikací.