Jan Talášek

Jan Talášek je manažerem CAFM a odborným konzultantem se specializací na softwarovou podporu facility managementu a dílčí oblasti, jako je sběr dat a tvorba pasportizačních dat.

Dále se zaměřuje na metodickou podporu značení a kódování a na integrační vazby mezi CAFM, dalšími informačními systémy a grafickou prezentací ve formátech CAD a GIS. Je členem profesního sdružení facility manažerů IFMA CZ a působil také jako člen jejího představenstva.

Je držitelem certifikátu facility manažer, získaného na VŠE Praha a znalcem v oboru oceňování nemovitostí, získaném na Institutu Franka Dysona – Vysoké školy realitní v Brně.

Přednáší na řadě vysokých škol problematiku SW podpory facility managementu. Pravidelně vystupuje se zkušenostmi ze zavádění CAFM systémů na odborných konferencích a seminářích. O zkušenostech se SW podporou se rovněž dělí s posluchači několika akreditovaných kurzů v ČR.

Další autoři

PaedDr. Drahomíra Jucovičová

Drahomíra Jucovičová je absolventkou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, speciální pedagožka a zkušená lektorka zabývající se problematikou žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.Dlouhodobě se věnuje metodám práce s dětmi s ADHD. Je autorkou mnoha publikací zaměřených na vzdělávání dětí s ADHD, speciálních vzdělávacích pomůcek i pracovních materiálů pro děti předškolního věku. S dětmi se specifickými poruchami učení a s ADHD má bohaté zkušenosti nejen jako poradenský speciální pedagog, ale i jako učitelka a maminka dvou synů s ADHD a specifickými poruchami učení.

RNDr. Ing. Jiří Peterka

Jiří Peterka je autorem řady článků a autorem knihy k problematice elektronických podpisů, datových schránek a elektronické identifikace.Věnuje se elektronickým podpisům již od roku 1999. Podílí se na činnosti pracovních skupin, které připravují právní úpravu elektronických podpisů.

Dr. et Mgr. Jiří Taišl

Dr. Jiří Taišl vystudoval na Filosofické (promován 1990) a Právnické fakultě UK v Praze (promován 1996). Absolvoval celou řadu dlouhodobých stáží ve Francii a také stáž ve velké Británii. Advokátem je od roku 2000 Vyučoval na Vysoké škole ekonomické a také na několika soukromých vysokých školách VŠ (Vysoká škola finanční a správní, Bankovní institut) Je také odborným lektorem (VOX, Economia, Bankovní akademie, bankovní institut, Cognos, Český institut interních auditorů) Specializuje se na obchodní právo a finanční právo, zejména pak na právo kapitálového trhu. Hovoří anglicky, německy, francouzsky, španělsky, italsky a maďarsky..

Mgr. Radomír Pivoda

Radomír Pivoda se specializuje na ochranu osobních údajů a implementaci nařízení GDPR do praxe nejen školských zařízení. Aktuálně také působí jako pověřenec pro řadu škol. Dále se věnuje právu duševního vlastnictví, autorskému právu, ochraně osobnosti a právu informačních technologií.Klientům poskytuje komplexní poradenství v otázkách ochrany proti neoprávněným zásahům do práv k nehmotným statkům a proti zásahům do práva na ochranu osobnosti. Má zkušenosti s problematikou filmového a hudebního průmyslu a mezinárodní koprodukce. Dříve působil v mezinárodních kanceláři PwC Legal, následně v kanceláři Havel, Holásek & Partners. V roce 2016 založil Radomír Pivoda vlastní advokátní praxi zaměřenou na právo duševního vlastnictví a trvale spolupracuje s kanceláří Pavelka & Partners v oblasti práva obchodních společností a GDPR poradenství obchodním korporacím. V současnosti se intenzivně zabývá dopadem nařízení GDPR na vzdělávací instituce.

Mgr. Markéta Fáberová

Od roku 2014 pracuje jako marketingový manažer na volné noze. Mezi její klienty patří drobní živnostníci, malé a střední firmy i velké korporace.Po studiích marketingové a sociální komunikace na Baťově univerzitě ve Zlíně pracovala jako marketingový manažer obchodního centra. Starala se o jeho mnohamilionový rozpočet a zároveň pomáhala malým obchodům, aby obstály ve velké konkurenci. Podobnou zkušenost získala u Bílých Tygrů Liberec, kde partnerům klubu pomáhala s přípravou jejich efektivní prezentace. Více informací na www.marketting.cz nebo https://www.linkedin.com/in/marketa-faber/.

Ing. Lucie Urbanová