Logo AIVD
Vzdělávací kurz

Vzdělávací kurz: Facility manager

Zajistěte Vaší nemovitosti bezpečný a hladký provoz i nízké provozní náklady

Termín: 17. 4. 2015 - 1. 6. 2015

Máte pocit, že vašim zaměstnancům, kteří mají na starosti správu nemovitosti, schází ucelená koncepce práce a že se jim nedostává všech potřebných informací? Přihlaste je na náš kurz, kde získají celou šíři znalostí o správě prostor, infrastruktury, služeb i organizace nemovitosti v souladu s aktuálními právními předpisy a normami.

14 990 

bez DPH a expedičních nákladů.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.


Cíl kurzu:

Náš kurz je zaměřen na nejdůležitější oblasti práce správce nemovitosti. Obsah kurzu vychází z nejčastějších problémů a pomáhá najít cestu k jejich řešení. Tomu odpovídá i bezkonkurenční koncepce kurzu, kombinující různé typy vzdělávání (celodenní seminář, samostudium s vypracováním úkolu, webinář jako zpětná vazba k zadanému úkolu) a využívající jejich společné synergie.

Všechny části kurzu jsou provázeny konkrétními příklady z praxe a zkušenostmi firem a institucí, které v oblasti facility managementu úspěšně operují, což účastníci jistě ocení. Další výhodou kurzu je možnost získání potřebných znalostí již za 3 měsíce. A co víc! Kromě tří dnů, které je třeba strávit na prezenčním semináři, kurz nevyžaduje žádnou další absenci v zaměstnání.

Pokud by si zájemce o tuto problematiku kupoval jednotlivé semináře, webináře či publikace, které jsou zařazeny v našem kurzu zvlášť, zaplatil by více a nemohl by využít výhod komplexního uceleného vzdělávání včetně logické posloupnosti kurzu, ani získat zpětnou vazbu prostřednictvím závěrečného testu.  

Klikněte zde pro detailní Program kurzu.

Komu je kurz určen:

Kurz Facility manager je určen zejména členy středního managementu, technické ředitele, ekonomické ředitele, finanční ředitele, pro všechny, kteří chtějí ve firmě snížit náklady.

 

Další informace:

Jako účastník kurzu obdržíte OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, které můžete využít ve svém CV v části o odborném vzdělávání. V ceně kurzu jsou výukové materiály k jednotlivým modulům (přístup k online i offline verzi všech webinářů) a vyhodnocení závěrečného testu. K získání osvědčení je třeba zodpovědět správně alespoň 70 % otázek. Obchodní podmínky jsou k vaší dispozici zde.  

Obsahová struktura kurzu:

 

1. MODUL: Seminář (17. 4. 2015)

Norma ČSN EN 15 221

1.       Termíny a definice FM

2.       Smluvní zajištění FM

3.       Hodnocení kvality služeb

4.       Kategorizace FM

5.       Měření prostor ve FM

6.       Benchmarking ve FM

7.       Pracovní prostředí

8.       Správa budov

9.       Energetický management

10.    Zadání úkolu č. 1 – plánování a řízení podpůrných procesů

2. MODUL: Webinář (27. 4. 2015)

Plánování a řízení podpůrných procesů

·          Zpětná vazba k úkolu č. 1

·          Zodpovídání dotazů

3. MODUL: Seminář + workshop (11. 5. 2015)

Údržba a provoz TZB

1.       Plánování obnovy budov, životnosti konstrukčních prvků

2.       Systémy a provoz vytápění a vzduchotechniky

3.       Provoz výtahů, elektrická zařízení

4.       Komíny a spotřebiče, vodovod, kanalizace

Úvod do problematiky ICT pro FM

5.       Informační a komunikační technologie pro Facility management

6.       SW podpora – CAFM systémy – rozsah, využití Office aplikací, nabídka CAFM systémů na trhu

7.       Data a Informace – jejich aplikace pro FM

8.       Cvičení

4. MODUL:  Seminář (14. 5. 2015)  

Statická data

1.       Pasportizace dat

2.       Sběr, ukládání a aktualizace dat

3.       Kódování a efekty využití pro FM služby

4.       Grafická data a jejich využití

5.       Příklady využití office aplikací pro statická data

6.       Praktický úkol: tvorba efektivních pasportizačních dat

Dynamická data

7.       Požadavky – zakázky – plánování…

8.       Workflow a řídící funkce SW

9.       Vybrané FM služby a způsoby jejich SW podpory

10.    Příklady využití office aplikací pro dynamická data

11.    Praktický úkol: tvorba plánu periodických činností a FM služeb

5. MODUL: Webinář (21. 5. 2015)

·         Praktické ukázky CAFM systémů a jejich odlišnosti

·         Zodpovídání dotazů + příprava na závěrečný test

Závěrečný online test s výběrem odpovědí (do 1. 6. 2015)

 

Doc. Ing. Daniel Macek, Ph.D.

Doc. Ing. Daniel Macek, Ph.D. vyučuje na katedře Ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Fakultě stavební, ČVUT v Praze. Krom akademické pozice také pracuje na Děkanátu FSv v Praze jako analytik informačních procesů. V rámci své specializace v oboru Facility Management se věnuje přednáškové činnost v odborných kurzech a výuce na Vysoké škole regionálního rozvoje a Bankovním institutu - AMBIS a Business Institutu. Zabývá se posudkovou činností v oblasti inženýrských staveb a vývojem softwarových nástrojů. Je členem mezinárodní profesní organizace IFMA.

Jan Talášek

Jan Talášek je manažerem CAFM a odborným konzultantem se specializací na softwarovou podporu facility managementu a dílčí oblasti, jako je sběr dat a tvorba pasportizačních dat. Dále se zaměřuje na metodickou podporu značení a kódování a na integrační vazby mezi CAFM, dalšími informačními systémy a grafickou prezentací ve formátech CAD a GIS. Je členem profesního sdružení facility manažerů IFMA CZ a působil také jako člen jejího představenstva. Je držitelem certifikátu facility manažer, získaného na VŠE Praha a znalcem v oboru oceňování nemovitostí, získaném na Institutu Franka Dysona – Vysoké školy realitní v Brně. Přednáší na řadě vysokých škol problematiku SW podpory facility managementu. Pravidelně vystupuje se zkušenostmi ze zavádění CAFM systémů na odborných konferencích a seminářích. O zkušenostech se SW podporou se rovněž dělí s posluchači několika akreditovaných kurzů v ČR.