Doc. Ing. Daniel Macek, Ph.D.

Doc. Ing. Daniel Macek, Ph.D. vyučuje na katedře Ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Fakultě stavební, ČVUT v Praze.

Krom akademické pozice také pracuje na Děkanátu FSv v Praze jako analytik informačních procesů. V rámci své specializace v oboru Facility Management se věnuje přednáškové činnost v odborných kurzech a výuce na Vysoké škole regionálního rozvoje a Bankovním institutu – AMBIS a Business Institutu. Zabývá se posudkovou činností v oblasti inženýrských staveb a vývojem softwarových nástrojů. Je členem mezinárodní profesní organizace IFMA.

Další autoři

Ing. Peter Gallovič

Peter Gallovič je odborníkom v oblasti odpadového hospodárstva.Vysokoškolské štúdium absolvoval na Vysokej školy technickej v Košiciach. Pracoval v ako banský geológ a od roku 1991 sa venuje problematike odpadového hospodárstva najprv na Okresnom úrade životného prostredia Košice - okolie, neskôr v súkromnej sfére. V rokoch 2002 – 2007 bol riaditeľom odboru odpadové hospodárstva na Ministerstva životného prostredia SR. Od roku 2007 pôsobil v rôznych manažérskych pozíciách. V súčasnosti už tretí rok pracuje v poradensko-konzultačnej firme pôsobiacej v oblasti životného prostredia. Venuje sa lektorskej a publikačnej činnosti. Je spoluautorom viacerých odborných publikácii z oblasti legislatívy v odpadovom hospodárstve. Je odborne spôsobilá osoba pre autorizované činnosti a osoba oprávnená na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo. Je externým odborným posudzovateľom projektov z fondov EÚ.

Mgr. Ing. Zbyněk Loebl, LL.M.

Zbyněk Loebl je odborníkem na právo internetu, konvergentních služeb, elektronických komunikací, elektronického obchodu, ochrany osobních údajů, bezpečnosti a duševního vlastnictví.Je jedním ze zakladatelů společnosti Youstice, která se specializuje na online řešení sporů. K V roce 2016 se připojil k advokátní kanceláři PRK Partners. Jako jediný právník ze střední Evropy působil od počátku v IT Law Europe, volném sdružení právníků, specializujících se na právo moderních technologií. Několik let rovněž působil jako český představitel v International Technology Law Association. Podílel se rovněž na řadě mezinárodních projektů v oblasti přeshraničních online řešení sporů.

PhDr. Jana Schwallerová

Jana Schwallerová vystudovala historii, archivnictví a pomocné vědy historické na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.Od roku 1999 pracuje v Archivu hlavního města Prahy (mezi lety 1999–2002 jako odborná archivářka, od roku 2002 dosud jako metodička spisové služby). Lektorsky se podílí na zajištění kurzů spisové služby na Magistrátu hlavního města Prahy.

JUDr. Svatopluk Galočík

Lukáš Hutta

Lukáš Hutta je výkonným manažerem Asociace Záchranný kruh a ředitelem Světa záchranářů – praktického centra zdraví a bezpečí v Karlových Varech.Více než deset let působí jako lektor preventivně výchovné činnosti, lektor první pomoci a pedagog volného času. Ve svém oboru také publikuje.

Mgr. Pavel Vank

Pavel Vank je advokát poskytující právní služby zejména v oblasti školského, pracovního a trestního práva. V oblasti školského práva se dále věnuje lektorské a přednáškové činnosti. Mimo jiné působí jako lektor kvalifikačního studia pro ředitele škol v projektu „Lídr školy“, který vznikl pod záštitou NPI ČR s podporou MŠMT.