Doc. Ing. Daniel Macek, Ph.D.

Doc. Ing. Daniel Macek, Ph.D. vyučuje na katedře Ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Fakultě stavební, ČVUT v Praze.

Krom akademické pozice také pracuje na Děkanátu FSv v Praze jako analytik informačních procesů. V rámci své specializace v oboru Facility Management se věnuje přednáškové činnost v odborných kurzech a výuce na Vysoké škole regionálního rozvoje a Bankovním institutu – AMBIS a Business Institutu. Zabývá se posudkovou činností v oblasti inženýrských staveb a vývojem softwarových nástrojů. Je členem mezinárodní profesní organizace IFMA.

Další autoři

JUDr. Bořivoj Šubrt

Bořivoj Šubrt je nezávislý odborný poradce v oblasti pracovního práva je zároveň předsedou Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů.Je uznávaným autorem řady odborných publikací a členem redakční rady časopisů Práce a mzda a Mzdová účetní. Účastní se jako člen expertního týmu jmenovaného ministrem práce a sociálních věcí přípravy velké koncepční novely zákoníku práce.

Jaromír Kuba

Jaromír Kuba je soudním znalcem IT (ICT).Jaromír Kuba je soudním znalcem v oboru kybernetika. Věnuje se auditům kybernetické bezpečnosti, IT forenzní analýze, aktivně se zabývá i vývojem programů pro Windows a Linux a problematikou webových aplikací se zaměřením na webové prezentace a jejich soulad s legislativou. O počítačové bezpečnosti a IT obecně publikuje. Je autorem řady projektů od poskytovatele VPN služeb po ubytovací portály. Spolupracuje s firmami, obcemi i úřady, je externím spolupracovníkem Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Ing. Jaroslav Uhlíř, CSc., ALog.

odborný konzultant a lektor v oblastech logistiky, řízení projektů a podnikového vzdělávání, a také logistický auditor. V ČKD Kutná Hora působil jako ředitel výrobní logistiky.

Mgr. Michal Kandráč

Michal je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (2018). Absolvoval též roční studium na University of Glasgow (2016 - 2017), kde se věnoval právu duševního vlastnictví, právu závazkovému a právu korporátnímu. Od roku 2018 je zapsán jako advokátní koncipient v České advokátní komoře.Michal Kandráč působí od roku 2015 v kanceláři Weinhold Legal, kde se zaměřuje především na právo duševního vlastnictví a informačních technologií, mediální právo a ochranu osobních údajů. Michal se v rámci své praxe dále specializuje na právo korporátní, a to zejména na právní poradenství v oblasti právních prověrek a procesu prodeje či koupě obchodních společností. V rámci svého působení ve Weinhold Legal se Michal taktéž účastnil mnoha významných projektů týkajících právního poradenství v oblasti ochrany osobních údajů, a to zejména mapování procesů zpracování a datových toků nadnárodních společností, jakožto i provádění GAP analýz a jejich následné implementace.

Ing. Jiří Mazáček

Jiří Mazáčekabsolvoval magisterské studium obor Konstrukce pozemních staveb na Stavební fakultě ČVUT v Praze.Následně v letech 2009–2011 studoval na stejné škole i nově vzniklý obor Inteligentní budovy. Od roku 2010 působí ve společnosti PORSENNA o.p.s., kde se zabývá poradenstvím v oblasti výstavby a rekonstrukcí budov v pasivním standardu, energetickým hodnocením budov, zpracováním PENB, energetických auditů a zavádění energetického managementu do měst a obcí.

Mgr. Michal Antoš, LL.M.

Michal Antoš je advokátem v advokátní kanceláři Šetina, Komendová & Partners s.r.o., ve které již pátým rokem působí. Ve své praxi se zaměřuje se především na právo obchodních korporací, problematiku compliance a závazkové právo. Zejména v oblasti práva obchodních korporací již publikoval řadu odborných článků, pravidelně přednáší a vystupuje na konferencích zaměřených právě na toto téma.