JUDr. Dušan Ružič, Ph.D.

Dušan Ružič je zkušeným advokátem s mnohaletou právní praxí, specializujícím se kromě obecného smluvního práva také na právo nemovitostí včetně souvisejících práv zástavních, právo obchodní, pracovní, právo veřejných zakázek či právo stavební.

Dále působí také jako rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Má tedy nemalé praktické zkušenosti s uzavíráním bohaté škály smluvních typů vyskytujících se při výkonu podnikatelské činnosti.

http://www.madur.cz/advokat.php