JUDr. Jan Horník, Ph.D.

je tajemníkem pověřeného městského úřadu a v minulosti býval mj. vedoucím oddělení kontroly odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra. Je velice oblíbeným lektorem.