JUDr. Lukáš Slanina

Advokát specializovaný na právní podporu realitních kanceláří a makléřů při jejich práci. Jeho tým v advokátní kanceláři ARROWS zpracoval přes 5000 realitních obchodů a řešil téměř 100 sporů mezi realitními zprostředkovateli a klienty. Je vedoucím autorského kolektivu připravovaného komentáře realitního zákona pro nakladatelství Leges. Pravidelně školí právo pro realitní makléře. Vedle toho vede seminář na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a působí jako zkoušející u advokátních zkoušek.

Další autoři

Mgr. Jana Klapilová

Jana Klapilová vystudovala obor Anglistika-amerikanistika – Český jazyk a literatura na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.Působí jako lektorka firemních kurzů se zaměřením na obecnou i obchodní angličtinu a jako vyučující předmětu Obchodní jazyk – angličtina na Provozně ekonomické fakultě Mendlovy univerzity v Brně. Jako překladatelka a externí redaktorka českých i anglických textů spolupracuje s různými subjekty, zejména s nakladatelstvím Academia v Praze a s Ústavem pro jazyk český a Filozofickým ústavem Akademie věd České republiky.

Bc. Jan Bláha

Specialista na dopravní logistiku s více jak 20letou praxí. Má dlouholeté zkušenosti v oblasti leteckých, námořních a pozemních přeprav a v posledních letech velmi rychle rostoucích intermodálních přeprav. Aktuálně pracuje v česko-japonské logistické společnosti na pozici ředitele divize přeprav.

Mgr Lucie Demeterová

Lucie Demeterová je partnerem advokátní kanceláře DEMETER LEGAL. Vystudovala právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně. Poskytuje právní poradenství zejména v otázkách obchodního a pracovního práva, GDPR, nemovitostí a práva duševního s důrazem na právo IT.

Věrka Koukalová

Věrka Koukalová pracuje jako happiness managerka ve Fragile Media.Bohaté zkušenosti načerpala ze svého působení ve společnosti Google, kde zastávala pozici manažerky Google Partners programu a následně konzultantky projektu Digitální garáže. Má za sebou více než osm let praxe v online marketingu na vedoucích pozicích a dlouhodobě se zajímá o téma firemní kultury. Jejím úkolem happiness managerky je celý soubor rolí vedoucích k budování a udržování týmů v souladu s hodnotami firmy, udržování dobré nálady na pracovišti a posuzování osobnosti kandidátů a jejich ztotožnění s firemní kulturou.

Jan Baxa

Jana Baxa je vedoucí Asset Managementu společnosti CA Immo Czech Republic, využívá více než desetileté zkušenosti se správou komerčních budov.Ze své praxe ví, že problémy či požadavky jednotlivých nájemců se musí propojit s možnostmi budovy a schopnostmi její správy. Zaměřuje se na polohové aspekty budov, jejich šetrném provozování a také vestavbami nájemců i samotným provozováním a údržbou vnitřních prostor budov. Jednotlivec je tím nejdůležitějším v budově a převážně na jeho výkonu závisí i obchodní výsledky firem. Budova by svojí schránkou a technologiemi měla nabídnout dlouhodobě kvalitní prostředí umožňující lidem v ní trávit několik tisíc hodin ročně.

Mgr. Václav Fiala

Mgr. Václav Fiala působí jako zástupce ředitele na základní škole Solidarita.