JUDr. Svatopluk Galočík

Další autoři

Mgr. Eva Čadová

Eva Čadová pracuje jako speciální pedagožka ve speciálně pedagogickém centru Kociánka v Brně.

Vojtěch Untermüller

Uznávaný český copywriter, držitel řady prestižních reklamních cen se 17 lety praxe v první linii české reklamy a marketingu. Je autorem knihy Manuál copywritingu a v současnosti i lektorem copywritingu.Odhalí vám základní postupy, které platí prakticky v každém médiu, ukáže vám, jak krok za krokem při copywritingu přemýšlet a postupovat, aby výsledkem byly texty, jež otevírají peněženky. Ať už jde o e-mailing, web, social, PR, e-shop, rádio, TV spot, intranet, billboard, pracovní prezentaci nebo o firemní dodávku, všechny komerční texty spoluvytvářejí firemní identitu, získávají nové zákazníky a z vašeho byznysu dokážou udělat zlatý důl.

Mgr. Martin Kaliba, Ph.D., MBA

Martin Kaliba je odborným asistentem Ústavu primární, preprimární a speciální pedagogiky PdF UHK. Odborně se zabývá například problematikou sebepoškozování, závislosti, sexuality, týrání, zanedbávání a zneužívání dětí. Zaměřuje se na nové výzvy v oblasti edukace, zejména na rizikové chování dětí a mládeže a jeho prevenci a také nové digitální nástroje ve vzdělávání. Se svou kolegyní Mgr. et Mgr. Petrou Ambrožovou, Ph.D., MBA, která je odbornou asistentkou Ústavu sociálních studií PdF UHK, vydal publikaci Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě v kontextu současného školství.

Martin Bortlík

Je zodpovědný za oblast daňové politiky a řešení daňových sporů. Jeho specializací je poradenství v oblasti daňové kontroly, daně z přidané hodnoty a transferové ceny. Ve skupině PKF APOGEO působí od roku 2020, kam nastoupil na pozici Tax Policy & Controversy Manager. Je vysoce kvalifikovaný odborník v oblasti daní s patřičnými manažerskými schopnostmi. Od roku 2016 působil jako ředitel Specializovaného finančního úřadu a dohlížel na daně největších firem v Česku.

Jan Vašíček

Honza od roku 2015 spravuje PPC kampaně na Facebooku, Google i Seznamu pro domácí i nadnárodní firmy. K reklamě se dostal při práci v Seznam.cz, kde si vyzkoušel pozici Sklik specialisty. Poslední dva roky pracuje v agentuře Business Factory na pozici Facebook Ads specialisty a následně povýšil na Facebook team leadera. Spravoval Facebook kampaně pro Českou Spořitelnu nebo Mall.sk.

Ing. Jiří Mazáček

Jiří Mazáčekabsolvoval magisterské studium obor Konstrukce pozemních staveb na Stavební fakultě ČVUT v Praze.Následně v letech 2009–2011 studoval na stejné škole i nově vzniklý obor Inteligentní budovy. Od roku 2010 působí ve společnosti PORSENNA o.p.s., kde se zabývá poradenstvím v oblasti výstavby a rekonstrukcí budov v pasivním standardu, energetickým hodnocením budov, zpracováním PENB, energetických auditů a zavádění energetického managementu do měst a obcí.