Mgr. Klára Valentová

Klára Valentová se specializuje na pracovní a korporátní právo a ochranu osobních údajů. Je jedním ze zakládajících členů české asociace advokátů specializujících se na pracovní právo – Czech Employment Lawyers Association (CzELA) a vedoucím autorského týmu komentáře k zákoníku práce.

Mgr. Klára Valentová je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (2001). Od roku 2005 je advokátkou zapsanou v seznamu České advokátní komory. Již během studia a po jeho ukončení pracovala pro poradenskou společnost PricewaterhouseCoopers a v roce 2001 začala působit v advokátní kanceláři Ambruz & Dark, která se později sloučila s advokátní kanceláří Deloitte Legal. Od roku 2012 spolupracuje s advokátní kanceláří Vilímková, Dudák & Partners. Klára Valentová se specializuje zejména na pracovní právo a ochranu osobních údajů. Oboru pracovního práva se každodenně věnuje přes 20 let a poskytuje služby ve všech oblastech této právní disciplíny. Vedle klientské práce také pravidelně publikuje a přednáší na odborných seminářích a konferencích. 

Další autoři

Mgr. Ondřej Dráb

Ondřej Dráb vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Sedm let pracoval ve významných mezinárodních poradenských společnostech jako daňový poradce zodpovědný nejenom za klientskou práci, ale zejména za oblast know-how a právních otázek.Nyní vedle správy svých klientů spolupracuje s předními českými poradenskými kancelářemi. Vedle každodenního poradenství pomáhá klientům z různých oborů nastavovat správné fungování jejich interních procesů a zastupuje je v jejich kauzách jak v rámci daňového tak soudního řízení. Zabývá se českým a mezinárodním plánováním v oblasti přímých daní včetně optimalizace v rámci akvizičních a restrukturalizačních projektů. Je spoluautorem komentáře k daňovému řádu a autorem řady odborných článků a publikací o daních z příjmů a daňovém řízení se zaměřením na daňovou kontrolu.

Ing. Mgr. Jiří Svoboda

Jiří Svoboda je lektorem, koučem, poradcem, VŠ pedagogem a IT odborníkem.Má odborné pedagogické, technické i humanitní vzdělání. Vyučuje na Karlově universitě. Má dlouhodobé zkušenosti se vzděláváním dospělých, především v oblasti informační techniky, mezilidských vztahů a komunikace. Působí ve státní správě i v soukromé sféře. Roku 1998 se stal Microsoft Certified Professional a od roku 2005 působí jako ECDL tester. Od roku 1997 pracuje jako OSVČ v oboru počítače, vzdělávání, mezilidská komunikace.

Mgr. Lucie Zálohová

Státní úřad inspekce práce

Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.

Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D. je prezidentem Logistické akademie. Rovněž založil Komoru logistických auditorů v ČR a na Slovensku.Od roku 1995 odborně působí v oblasti logistiky jako poradce, projektant, lektor a auditor.

Mgr. Martin Rejmíš

Martin Rejmíš je ředitelem Evropské rozvojové agentury se zkušenostmi s realizací řady projektů ze strukturálních fondů EU.Absolvoval magisterský program Evropská studia na Univerzitě Karlově. V předchozím programovém období (2007-2013) působil v soukromém i neziskovém sektoru, kde se věnoval návrhům a realizaci projektů v rámci ESF (OP LZZ, OP VK, OP PA) a mezinárodních programech (PROGRESS, Leonardo da Vinci, Norské fondy, Švýcarsko-česká spolupráce, Evropa pro občany, OP Nadnárodní spolupráce) v oblastech sociálních inovací, vzdělávání, spolupráce měst a regionálního rozvoje. V současné době působí skrze Institut pro regionální rozvoj, o. p. s., jako odborný garant střediska Europe Direct v Bruntále a podílí se na přípravě významných projektů v sociální oblasti pro státní sektor na nadcházející období (2014-2020). 

JUDr. Simona Bílá, Srníková

JUDr. Simona Bílá Srníková vystudovala Právnickou fakultu univerzity Karlovy.Po absolvování praxe justičního čekatele působila sedm let jako soudce okresního soudu se zaměřením na občanské a rodinné právo. Počínaje od roku 2007 je samostatnou advokátkou a od ledna 2009 rovněž akreditovanou mediátorkou Asociace mediátorů ČR. V roce 2008 absolvovala Komplexní výcvik mediace (AMČR) a v roce 2009 Výcvik mediace spotřebitelských sporů. Následně působila jako mediátor spotřebitelských sporů v rámci Projektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů pořádanému Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR, Rozhodčím soudem při Hospodářské a Agrární komoře ČR, Asociací mediátorů ČR a Spotřebitelskými sdruženími. V roce 2012 absolvovala Kurs mediace pořádaný Českou advokátní komorou a od roku 2014 je zapsána v seznamu mediátorů vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR.