Mgr. Barbora Gaveau, LL.M.

Barbora Gaveau působí již od roku 1998 v advokátní kanceláři Central European Advisory Group.

Právní vzdělání získala na právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a na Queen Mary University v Londýně. Ve své praxi se zaměřuje mimo jiné na oblast práva informačních technologií a elektronických komunikací (právo ICT). Účastnila se například i připomínkování zákona o datových schránkách.

Další autoři

Mgr. Ing. Martin Števko

Specialista na IT právo, advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři s.r.o.

JUDr. Jana Volková

JUDr. Jana Volková je metodičkou na Generálním finančním ředitelství oddělení DPH.JUDr. Jana Volková je metodičkou na Generálním finančním ředitelství oddělení DPH. Dříve pracovala v oddělení mezinárodního vymáhání v rámci zemí EU a smluvních států OECD s užitím daňového řádu. Ve své dosavadní lektorské praxi se zaměřuje zejména na oblast finančního práva, a to i s mezinárodním prvkem. Poskytuje též školení v oblasti nového občanského zákoníku, přímých či nepřímých daní - zejména pak DPH, daňového řádu a všeobecně základů práva. Absolvovala 9 let právní praxe v advokacii i ve státní správě.

Ing. Vladimír Martínek

Vladimír Martínek je IT manažer a BIM koordinátor. Zajišťuje podporu BIM v AED project a.s., projekční a inženýrské kanceláři zabývající se převážně projektováním občanských a bytových staveb a navazující spolupráci při jejich realizaci. V současnosti zaměstnává AED přibližně 100 projektantů.

Mgr. Lucie Kaiglová, MSc.

Ve své praxi se zaměřuje především na compliance a data privacy a působila např. ve společnost CBRE, Honeywell či HSBC.Lucie Kaiglová vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a následně pokračovala studiem oboru Law and Business Management na Nottingham Trent University.

Mgr. et Mgr. Radek Hach

Radek Hach působí jako ředitel a výchovný poradce základní a mateřské školy. Četné pedagogické zkušenosti získal jako učitel 1. a 2. stupně základní školy. Šest let vykonával funkci školního inspektora ČŠI se zaměřením na předškolní, základní a speciální školství. Externě vyučuje na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem .

JUDr. Gabriel Havrilla

Gabriel Havrilla: Profesijné členstvo: Slovenská advokátska komora (od 2000-advokátsky koncipient, od 2003-advokát Jazyky: anglický, maďarský, slovenský Špecializácia: poskytovanie rozsiahleho právneho poradenstva pri významných zahraničných investíciách, vykonávanie právnych auditov, analýza vymáhania pohľadávok Zakladajúci partner a advokát advokátskej kancelárie Legal Counsels s.Gabriel Havrilla: Profesijné členstvo: Slovenská advokátska komora (od 2000-advokátsky koncipient, od 2003-advokát Jazyky: anglický, maďarský, slovenský Špecializácia: poskytovanie rozsiahleho právneho poradenstva pri významných zahraničných investíciách, vykonávanie právnych auditov, analýza vymáhania pohľadávok Zakladajúci partner a advokát advokátskej kancelárie Legal Counsels s.r.o.