Mgr. et Mgr. Radek Hach

Radek Hach působí jako ředitel a výchovný poradce základní a mateřské školy. Četné pedagogické zkušenosti získal jako učitel 1. a 2. stupně základní školy. Šest let vykonával funkci školního inspektora ČŠI se zaměřením na předškolní, základní a speciální školství. Externě vyučuje na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem .

Další autoři

kpt. Ing. Bc. Ivana Svitáková

Doc. PhDr. David Urban, Ph.D.

Odborník a vysokoškolksý pedagog orientovaný na pedagogiku a sociální práce.

Ing. arch. Ing. Vít Domkář, Ph.D.

Spoluzakladatel a jednatel společnosti Aveton, která díky vlastním unikátním patentům rychle roste a expanduje na nové trhy.Vývojem nových unikátních materiálů se společnost stala špičkou ve svém oboru.

Ing. Jiří Novotný

Pracuje v oboru silniční dopravy nepřetržitě od roku 1973 na různých funkcích. Od roku 1997 je pracovníkem Centra dopravního výzkumu, což je veřejná výzkumná organizace. Zde se podílel například na zpracování metodik pro Ministerstvo dopravy. Jednalo se zejména o metodiku kontroly dodržování doby řízení, bezpečnostních přestávek a doby odpočinku nebo o odhalování manipulace se záznamovým zařízením. Podílel se také na přípravě kontrolních pracovníků v souvislosti s nasazení digitálních tachografů.

doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D.

doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D. působí na katedře finančního účetnictví a auditingu na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde je přednášejícím a garantem předmětů „Konsolidovaná účetní závěrka“, „Pokročilé účetnictví“, „Účetnictví bank a vykazování finančních nástrojů“ a „Koncepční východiska a standardizace účetnictví veřejného sektoru“.Člen Výkonného výboru Komory auditorů ČR a předseda Výboru pro veřejný sektor tamtéž. Zároveň je společníkem v Konsolidus, s. r. o., zabývající se poradenstvím a vzděláváním v oblasti konsolidace účetních závěrek, dále společník auditorské společnosti AFC Center spol. s r. o. Jako autor a spoluautor se podílel na vzniku řady vědeckých a odborných publikací. Jde mimo jiné monografie „Konsolidace účetních výkazů. Principy a praktické aplikace“, která je zdaleka největší českou monografií na toto téma, dále „Goodwill. Principy vykazování v podniku“ a „Oceňování aktiv a dluhů v účetnictví“.

Jan Vašíček

Honza od roku 2015 spravuje PPC kampaně na Facebooku, Google i Seznamu pro domácí i nadnárodní firmy. K reklamě se dostal při práci v Seznam.cz, kde si vyzkoušel pozici Sklik specialisty. Poslední dva roky pracuje v agentuře Business Factory na pozici Facebook Ads specialisty a následně povýšil na Facebook team leadera. Spravoval Facebook kampaně pro Českou Spořitelnu nebo Mall.sk.