Mgr. et Mgr. Radek Hach

Radek Hach působí jako ředitel a výchovný poradce základní a mateřské školy. Četné pedagogické zkušenosti získal jako učitel 1. a 2. stupně základní školy. Šest let vykonával funkci školního inspektora ČŠI se zaměřením na předškolní, základní a speciální školství. Externě vyučuje na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem .

Další autoři

Mgr. Eva Svobodová

Eva Svobodová byla učitelkou a ředitelkou mateřské školy, nyní je obornou asistentkou na PF JU v Českých Budějovicích, lektorkou DVPP. Specializuje se na komunikaci s dětmi, hru, filozofii pro děti.Je autorkou knih věnujících se předškolnímu vzdělávání. S kolegyní PhDr. Miluší Vítečkovou, Ph.D. je opakovaně ve vedení projektů pro učitele mateřských škol. Společně také pořádají již 3. ročník Letní školy nabízející zajímavé workshopy pro učitele mateřských škol.

Mgr. David Kříž

David Kříž je absolventem jednooborové psychologie na MUNI. Absolvoval různé kurzy (Rorschachova metoda, Koučovací kurz pro psychology), aktuálně je frekventantem psychoterapeutického výcviku gestalt psychoterapie v institutu Dialog. Zároveň působí jako školní psycholog na základní škole a v ambulanci klinického psychologa PhDr. Adama Suchého. Rád pracuje s předškolními dětmi a adolescenty. Při práci využívá kromě terapeutického dialogu i mindfulness přístup a metody groundingu a relaxace. V ambulanci pracuje aktuálně převážně s populací osob, které prožívají genderovou inkongruenci.

Dr. et Mgr. Jiří Taišl

Dr. Jiří Taišl vystudoval na Filosofické (promován 1990) a Právnické fakultě UK v Praze (promován 1996). Absolvoval celou řadu dlouhodobých stáží ve Francii a také stáž ve velké Británii. Advokátem je od roku 2000 Vyučoval na Vysoké škole ekonomické a také na několika soukromých vysokých školách VŠ (Vysoká škola finanční a správní, Bankovní institut) Je také odborným lektorem (VOX, Economia, Bankovní akademie, bankovní institut, Cognos, Český institut interních auditorů) Specializuje se na obchodní právo a finanční právo, zejména pak na právo kapitálového trhu. Hovoří anglicky, německy, francouzsky, španělsky, italsky a maďarsky..

Mgr. Michaela Micková

Lektorka působí v advokátní kanceláři AD LEGES specializující se zejména na oblast práva obchodních společností.Kancelář je zaměřena jak na poradenství právní, tak i daňové, což přináší ucelený pohled na často kladené otázky, které jsou v současnosti podnikatelé nuceni řešit v souvislosti s fungováním svých společností.

PaedDr. Ivana Dufková

Ivana Dufková se zaměřuje na projekty v oblasti veřejné správy. Od roku 2013 působí v Transparency International Česká republika, podílí se na projektech na Ukrajině, v Srbsku a Egyptě a projektu Evropské komise „Lifting the Lid on Lobbying“. Hovoří anglicky a rusky. Má za sebou 20 let praxe ve státní správě.Lektorskou činnost v oblasti etiky, korupce a ochrany lidských práv vykonává v České republice i v zahraničí. Je autorkou a spoluautorkou učebnic a multimediálních výukových programů (etika, domácí násilí, komunikační dovednosti).

Jaroslav Nechyba

Působí v České agentuře pro standardizaci jako ředitel odboru Koncepce BIM. Od roku 2015 se angažoval postupně v různých činnostech spolku CzBIM, kde byl v roce 2016 zvolen do představenstva spolku a vykonával funkci místopředsedy. Poté se spolupodílel na přípravě odborných podkladů Koncepce zavedení BIM v ČR zpracovávané MPO.