Mgr. Jan Skoupý

Další autoři

Test Test

AnotaceNadpis 1 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum Nadpis 2 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum Nadpis 3 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum Nadpis 4 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum Nadpis 5 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Mgr. Lenka Polášková

Lenka Polášková je specialistkou na problematiku předškolní výchovy a vzdělávání s mnohaletou pedagogickou a lektorskou praxí. V minulosti spolupracovala například s Českou školní inspekcí jako expertní posuzovatelka, přizvaná osoba pro inspekční činnost ve školách nebo s Výzkumným ústavem pedagogickým.Působila jako metodička asistentů pedagoga a školních asistentů. Dlouhodobě se specializuje na oblast výkladu školského zákona a souvisejících právních předpisů, oblast managementu škol a školní dokumentace, projektů v MŠ, aplikace inkluzivního vzdělávání v prostředí MŠ a na problematiku osobnostního rozvoje učitelů MŠ. Je držitelkou mezinárodního ocenění eTwinning label za projekt "Moje město, moje škola". V rámci magisterského studia se specializovala na oblast propagace a využití nástrojů marketingové komunikace v praxi škol. Je autorkou řady odborných publikací pro pedagogické pracovníky, například publikace Manuál pro zajištění inkluzivního vzdělávání v mateřské škole a článků v časopisech Poradce ředitelky mateřské školy a Průvodce společným vzděláváním.

Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Lektorka je absolventkou potravinářské fakulty VŠCHT v Praze, s doktorským vzděláním v oboru technologie potravin zaměřeným na systémy řízení bezpečnosti a jakosti. Podílí se na pedagogických aktivitách Ústavu konzervace potravin a technologie masa VŠCHT v Praze. Je autorkou/spoluautorkou odborných publikací a studií k implementaci systému HACCP. Od roku 2000 je lektorkou vzdělávacích akcí a auditorkou v oblasti bezpečnosti potravin (GMP/GHP, HACCP, GFSI standardy). Provedla více jak 1000 certifikačních a dodavatelských auditů dle standardů GFSI (BRC, IFS) a dle standardů obchodních řetězců v ČR i v zahraničí.

PaedDr. Drahomíra Jucovičová

Drahomíra Jucovičová je absolventkou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, speciální pedagožka a zkušená lektorka zabývající se problematikou žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.Dlouhodobě se věnuje metodám práce s dětmi s ADHD. Je autorkou mnoha publikací zaměřených na vzdělávání dětí s ADHD, speciálních vzdělávacích pomůcek i pracovních materiálů pro děti předškolního věku. S dětmi se specifickými poruchami učení a s ADHD má bohaté zkušenosti nejen jako poradenský speciální pedagog, ale i jako učitelka a maminka dvou synů s ADHD a specifickými poruchami učení.

JUDr. Jana Volková

JUDr. Jana Volková je metodičkou na Generálním finančním ředitelství oddělení DPH.JUDr. Jana Volková je metodičkou na Generálním finančním ředitelství oddělení DPH. Dříve pracovala v oddělení mezinárodního vymáhání v rámci zemí EU a smluvních států OECD s užitím daňového řádu. Ve své dosavadní lektorské praxi se zaměřuje zejména na oblast finančního práva, a to i s mezinárodním prvkem. Poskytuje též školení v oblasti nového občanského zákoníku, přímých či nepřímých daní - zejména pak DPH, daňového řádu a všeobecně základů práva. Absolvovala 9 let právní praxe v advokacii i ve státní správě.

JUDr. Samuel Král

Samuel Král je seniorním advokátem v advokátní kanceláři ROWAN LEGAL a ve své více jak 7 leté praxi se zaměřuje zejména na právní poradenství v oblasti práva IT, kybernetické bezpečnosti, duševního vlastnictví, a uzavírání smluv. Jeho klienti jsou české a mezinárodní společnosti ze sektorů IT, on-line služeb, finančních služeb a výrobního průmyslu.