Mgr. Jana Mrázková

Jana Mrázková pracuje jako školní speciální pedagog a zároveň v pedagogicko-psychologické poradně jako metodik pro školní poradenská pracoviště.

Spolupracuje na kurzu CŽV pro školní psychology a speciální pedagogy na PedF UK, Problematice inkluzivního vzdělávání se věnuje ve své praxi, výzkumu, lektorsky, v této oblasti také publikuje.