Mgr. Ludmila Šprachtová

Ludmila Šprachtová je ředitelkou Fakultní mateřské školy Sokolovská v Praze  8 a místopředsedkyní Asociace předškolní výchovy.

Působí rovněž jako lektorka kurzů zaměřených na kurikulum podpory zdraví v MŠ, právní subjektivitu MŠ či tvorbu školního vzdělávacího programu. Publikuje v nakladatelství Verlag Dashofer a v odborném tisku.

Další autoři

Petra Dolejšová

Petra Dolejšová je advokátka, která se specializuje na právo v oblasti e-commerce, marketingu a ochranu osobních údajů. Často a ráda předává své know-how na školeních, ze kterých vynechává paragrafy, na jejich místo sází příklady z praxe, lehkost a vtip. Hledá cesty, kudy jít, ne důvody, proč se zastavit.

Mgr. Jana Černá Tomanová, Ph.D.

Jana Černá Tomanová je psycholožka a psychoterapeutka se specializací na páry, rodiny a léčbu poruch příjmu potravy. Společně s dalšími kolegy v roce 2004 zavedli do Čech model účinné terapie poruch příjmu potravy – Vícerodinnou terapii. Má psychologickou poradnu v Liberci.

Iva Ouhrabková

Iva Ouhrabková je výtvarnice, licencovaná arteterapeutka a členka České arteterapeutické asociace, Sdružení českých výtvarných umělců a The International Academy of Ceramics.Nabízí intenzivní sebezkušenostní kurzy, skupinové a individuální výtvarné kurzy, arteterapeutická sezení. Ve své práci využívá projektivní koláže Miroslava Huptycha a další imaginativní techniky. Nově též aplikuje ojedinělou techniku inspirovanou prací v hliněném poli a párovou arteterapii. Má zkušenosti jako lektorka tvořivých kurzů pro děti i dospělé.

Petr Koc

Petr Koc pracuje ve společnosti Grant Consulting jako obchodní analytik v oblasti strukturálních fondů EU.Specializuje se na problematiku informačních a komunikačních technologií, zpracovatelský a výrobní průmysl, vzdělávání a rozvoj venkova.

Ondřej Koting

Ondřej Koting působí od roku 2009 na právním oddělení společnosti DC GROUP.Má rozsáhlé zkušenosti ve vymáhání pohledávek prostřednictvím soudního i rozhodčího řízení, řešení cestou exekuční a formou insolvenčního řízení.

Ing. Milan Moravec

Milan Moravec působí jako vedoucí oddělení inspekce II BOZP v rámci Státního úřadu inspekce práce v Praze.Věnuje se především revizím zdvihacích zařízení a současně působí jako vedoucí oddělení pro revize technických zařízení v rámci SUIP.