Mgr. Martin Kaplán

Martin Kaplán vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Pracuje jako právník Českomoravského odborového svazu pracovníků školství a kromě toho působí jako lektor se zaměřením na pracovní právo v regionálním školství.

Další autoři

Ing. Ladislav Procházka

Ladislav Procházka působil v letech 2002 – 2005 v české inkasní a informační společnosti mezinárodní skupiny Coface.V roce 2005 založil společnost DC GROUP, která dnes poskytuje své služby ve 149 zemích a řeší téměř 50 tisíc pohledávek ročně.

Ing. Vladimír Čepelák, CSc.

Vladimír Čepelák absolvoval fakultu automatizace a ekonomiky VŠCHT v Praze.Vědeckou hodnost získal v oboru technická kybernetika ve Výzkumném ústavu matematických strojů v Praze. Pracoval na různých pozicích v oboru IT, naposledy ve  firmě BSC Praha, s. r. o., (1990 – 95), kde byl členem nebo vedoucím projektových týmů pro implementaci bankovních a podnikových informačních systémů. Od roku 1995 je činný samostatně v oborech poradenství IT a odborné překladatelství.

Ing. Milan Bortel

Ing. Milan Bortel je zkušený odborník v oblasti Microsoft Office a posledních 16 let se živí jako lektor a konzultant.Milan Bortel své první školení vedl již v roce 2004. Jeho zaměření je Microsoft Office, Microsoft Project nebo MS SharePoint Server.

Ing. Jan Bílý

Odborný rada v oddělení datové podpory statistiky zahraničního obchodu Českého statistického úřadu

Mgr. Katarína Fidriková

Aktuálně působí na pozici Legal Specialist v brněnském Mezinárodním centru klinického výzkumu (FNUSA-ICRC), ve kterém se věnuje zejména problematice vědy a výzkumu ve zdravotnictví.Dříve působila jako advokátka v advokátní kanceláři Vašíček a partneři, ve které se zaměřovala zejména na právní servis poskytovatelům zdravotních služeb (soukromoprávní a správněprávní aspekty), smluvní agendu obchodního práva a pracovní právo s důrazem na ochranu zaměstnavatele. Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. 

Ing. Pavel Staša