Mgr. Pavel Vank

Pavel Vank je advokát poskytující právní služby zejména v oblasti školského, pracovního a trestního práva. V oblasti školského práva se dále věnuje lektorské a přednáškové činnosti. Mimo jiné působí jako lektor kvalifikačního studia pro ředitele škol v projektu „Lídr školy“, který vznikl pod záštitou NPI ČR s podporou MŠMT.

Další autoři

Ing. Jaroslava Hanková

kpt. Ing. Ondřej Toman

Ondřej Toman se jako expert v Technickém ústavu požární ochrany podílí na šetření příčin vzniku požárů.Pro potřeby HZS a Policie ČR vyjíždí k závažným požárům po celé republice. Zároveň vypracovává odborné posudky pro civilní soudy a svá stanoviska obhajuje při soudních líčeních. Je interním auditorem v rámci managementu akreditované zkušební laboratoře a zkušebním technikem pro věcné prostředky požární ochrany. Aktivně publikuje a přednáší na mezinárodních konferencích či odborných seminářích.

Ing. Miroslav Šafařík, Ph.D.

Miroslav Šafařík vystudoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT, obor elektroenergetika, dále absolvoval bakalářské a postgraduální studium na Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze, obor řízení a ekonomika podniku.V období 1999–2003 pracoval v oddělení environmentální ekonomiky Českého ekologického ústavu se specializací na ekonomiku obnovitelných zdrojů a na přípravu Státního programu na podporu úspor energie a obnovitelných zdrojů energie. Od roku 2004 je výkonným ředitelem společnosti PORSENNA o.p.s., která se zaměřuje na propagaci udržitelné energetiky a stavitelství, zavádění energetického managementu a další projekty v oblastech ochrany klimatu a životního prostředí. V letech 2005–2008 byl předsedou CZ Biom – Českého sdružení pro biomasu a dále působí jako konzultant v oboru obnovitelných zdrojů energie a úspor energie.

Tomáš Bezouška

Tomáš Bezouška je presidentem Institutu pro správu dokumentů, odborného spolku zaměřeného na rozvoj a propagaci dobrých postupů spisové služby a správy dokumentů předevšm v organizacích veřejné správy. Jako zástupce Institutu se podílí na úpravách spisovenské legislativy v pracovní skupině Ministerstva vnitra, je spoluautorem Metodického návodu pro kontrolu eSSL, publikuje a přednáší k tématům spisové služby, eGovernmentu a kybernetické bezpečnosti. Působní rovněž jako hlavní metodik poradenské společnosti INADVISORS.

Ing. Ladislav Procházka

Ladislav Procházka působil v letech 2002 – 2005 v české inkasní a informační společnosti mezinárodní skupiny Coface.V roce 2005 založil společnost DC GROUP, která dnes poskytuje své služby ve 149 zemích a řeší téměř 50 tisíc pohledávek ročně.

Mgr. Vendula Zahumenská, Ph.D.

Zabývá se zákony související s provozem obcí, hojně se orientuje i v územním plánování.Zabývá se zákony související s provozem obcí, hojně se orientuje i v územním plánování. Poskytuje také poradenství a právní zastupování obcím a městům, když řeší např. problémy s kapacitou kanalizace a vodovodu, chybějícími místy ve školce a škole, s veřejnými prostranstvími nebo s zelenou a modrou infrastrukturou.