Mgr. Petra Dolejšová

Petra Dolejšová je advokátkou a jednatelkou AK eLegal. Specializuje se na právo v oblasti marketingu, médií, GDPR a na ochranu duševního vlastnictví.

 

Za svou praxi již proškolila přes 10 tisíc začínajících i zkušených podnikatelů ve výše uvedených oblastech. V oblasti GDPR často řeční na akcích určených pro odborníky i laiky, je autorkou řady článků k této problematice, jak v právně, tak podnikatelsky a marketingově zaměřených médiích.

V advokátní praxi pomohla nastavit firemní procesy v oblasti zpracování osobních údajů více než osmdesáti českým i zahraničním subjektům.

Další autoři

Ing. Petr Šrutka

Zkušený konzultant v oblasti energetických úspor a využití obnovitelných zdrojů.Držitel oprávnění pro zpracování energetických auditů a posudků. V současné době působí jako konzultant v SEVEn Energy, s.r.o., kde se právě těmito činnostmi v kombinaci s možnostmi jejich financování zabývá.

JUDr. Vladimír Voříšek

Iva Berná

Iva Berná působí jako konzultantka a lektorka v DMC management consulting.V DMC management consultingc se téměř 10 let věnuje rozvoji zaměstnanců a řešení problémů zaměstnavatelů. Poslední dva roky se ve firmách zabývá zejména projekty zaměřenými na udržení zaměstnanců – jak během onboardingu, tak i v dlouhodobějším horizontu. Je nadšenou trenérkou modulu Job Relations metodiky Training Within Industry, která díky strukturovanému přístupu k vedení lidí vyvrací mýty o tom, že leadership je měkká dovednost, která je závislá na přirozeném talentu.

MUDr. Jiří Kofránek, CSc.

Mgr. Veronika Trakalová

Metodička Intrastatu v oddělení datové podpory zahraničního obchodu Českého statistického úřadu.

JUDr. Ladislav Jouza

Ladislav Jouza absolvoval Právnickou fakultu UK v Praze. Dlouhodobě se specializuje na pracovní právo a kolektivní vyjednávání. Několik let působil v pracovněprávním úseku Ministerstva práce a sociálních věcí. Jako člen pracovní komise Legislativní rady vlády se podílel na všech zásadních novelách pracovněprávních předpisů, zejména zákoníku práce.V současné době je členem komise MPSV k přijímání opatření proti nelegální práci cizinců a pracovní skupiny ministerstva k legislativním opatřením v agenturním zaměstnávání. Má širokou publikační a pedagogickou činnost v oblasti pracovního práva a personální práce, je autorem různých právních rad i metodických článků v právnických i neprávnických časopisech. Za přínos teorii i praxi v oblasti pracovního práva mu byla v roce 2006 udělena bronzová medaile profesora Randy.