Mgr. Rudolf Jakubec

Rudolf Jakubec je ředitelem výchovného ústavu pro děti a mladistvé s nejzávažnějšími poruchami chování v Boleticích.

Další autoři

Mgr. Blanka Hanzelová

Blanka Hanzelová je právnička se zaměřením na obce, lektorka a pověřenec pro ochranu osobních údajů.Více než 20 let se zabývá právním poradenstvím. Pracuje pro obce, města, fyzické osoby a neziskové organizace jako externí právník. Školí dospělé v tématech spojených s občanským zákoníkem: odpovědnost za škodu, zpracovávání osobních údajů, smlouvy (veřejnoprávní, pracovní). Vždy do vzdělávací akce zahrnuje příklady z praxe, návody na řešení zapeklitých situací, jejichž řešení zákon jednoznačně neuvádí a odpovědi na všechny dotazy k danému tématu.

Ing. Drahomíra Martincová

Drahomíra Martincová pracuje na Ministerstva financí v odboru legislativa daně z příjmů se specializací na daň z příjmů právnických osob.Odpovídá za oblast uplatňování slevy na dani z příjmů poplatníky v režimu investičních pobídek.

JUDr. Miroslav Kubánek

JUDr. Miroslav Kubánek působí jako vedoucí odboru kanceláře starosty a tajemníka a má více než dvacetileté zkušenosti v oblasti civilního a správního práva. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a dlouhodobě se věnuje lektorské a publikační činnosti.

kpt. Ing. Ondřej Toman

Ondřej Toman se jako expert v Technickém ústavu požární ochrany podílí na šetření příčin vzniku požárů.Pro potřeby HZS a Policie ČR vyjíždí k závažným požárům po celé republice. Zároveň vypracovává odborné posudky pro civilní soudy a svá stanoviska obhajuje při soudních líčeních. Je interním auditorem v rámci managementu akreditované zkušební laboratoře a zkušebním technikem pro věcné prostředky požární ochrany. Aktivně publikuje a přednáší na mezinárodních konferencích či odborných seminářích.

JUDr. Lenka Pargáčová

Lenka Pargáčová ukončila štúdium na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, kde jej bol v roku 2008 udelený titul Mgr.a v roku 2009 titul JUDr. Je členka Slovenskej advokátskej komory. Popri štúdiu na vysokej škole pracovala ako praktikantka v Centre právnej pomoci v Bratislave, po ukončení školy ako notárska koncipientka. Lenka na pozíciu právnik nastúpila do advokátskej kancelárie CLServices, s.r.o. v roku 2009. Počas svojej praxe nadobudla skúsenosti najmä v oblasti zmluvného práva, korporátneho práva a finančného práva.

Barbara Hrabalová

Řídí divizi Ipsos Loyalty, kam patří také tým CEM.Přednáší a přispívá do odborných periodik (Smith Novak, Franchise Club, Strategie, Marketing Sales Media, Firemní obchod aj.). Dlouhodobě spolupracuje s Customer Experience Professionals Association (CXPA), ve které je členkou marketingového výboru. Mystery shoppingu a řízení zákaznické zkušenosti se věnuje od roku 2006.