Mgr. Vladěna Sasková

Vladěna Sasková působí jako referent bezpečnosti státu v rámci NÚKIB.

Pro Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost pracuje v Oddělení regulace soukromého sektoru.

Další autoři

Ing. Jan Šašek

Jan Šašek v současnosti pracuje na pozici projektového manažera v Evropské rozvojové agentuře, kde se podílí především na přípravě a administraci zjednodušených projektů pro mateřské a základní školy po celé ČR v rámci tzv. šablon a projektů v rámci vybraných českých operačních programů. Mimo to spolupracuje na přípravě, realizaci a administraci projektů mezinárodních, zejména v rámci programu Erasmus+, Višegrádských a EHP fondů.V minulosti pracoval jako dotační specialista pro jedno z největších zemědělských družstev v ČR, kde připravoval a realizoval větší investiční projekty, zejména v rámci Programu rozvoje venkova, národních programů Ministerstva zemědělství a operačního programu SOT Ovoce a zelenina.

Ing. Lenka Kruntorádová, MBA

Auditorka, daňová poradkyně, odborná lektorka a soudní znalkyně oboru účetnictví, členka Komory daňových poradců a Komory auditorů.V oboru pracuje již 25 let. Vystudovala Fakultu informatiky a statistiky na Vysoké škole ekonomické v Praze. V roce 1996 získala Dekret auditora, následně Osvědčení daňového poradce (1997) a poté Osvědčení znalce oboru ekonomie v odvětví účetní evidence (2001). Pracuje jako jednatelka společnosti KLM Group SE.

Ing. Hana Landová

Ing. Hana Landová je ředitelka sekce rozvoje území Hospodářské komory České republiky.

Ing. Martin Krejčí

Martin Krejčí vystudoval FSI ČVUT v Praze obor řízení jakosti a metrologie.Pracoval jako představitel vedení pro kvalitu v oblasti dodavatelů automobilového průmyslu, později jako poradce a lektor v poradenské společnosti. Dlouhodobě se věnuje poradenství v oblastech systémů managementu kvality, životního prostředí, bezpečnosti práce, energetiky spotřebního řetězce dřeva. Věnuje se výchově a vzdělávání podnikových pracovníků v oblasti kvality, ekologie, energetiky, BOZP, systémů řízení a auditů a je také leadauditorem mezinárodní certifikační společnosti v těchto oblastech.

Ing. Eva Fialová

Působí na odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj ČR jako vrchní ministerský rada. Má za sebou bohatou publikační činnost v odborných časopisech a publikacích. Je členkou zkušební komise pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti pro správní činnost územní plánování.

RNDr. Ivan Brychta

Ivan Brychta je daňovým poradcem s dlouholetou praxí a má zkušenosti i z auditorských společností.Publikační a přednáškové činnosti se věnuje přes 10 let, zaměřuje se zejména na výklady daňových zákonů, účetních předpisů a na problematiku s daněmi související - pojistných zákonů, zákoníku práce nebo občanského a obchodního zákoníku.