Michaela Nedorostová

Michaela Nedorostová má dlouholetou zkušenost v oblasti šetrných budov, v současnosti se zabývá trendy zvyšující kvalitu a zdraví vnitřního prostředí.

Od roku 2011 pracovala v CBRE na projektech zaměřených na zefektivnění, trvalou udržitelnost a úsporný provoz komerčních budov, nyní navázala spolupráci s CA Immo. Její zkušenosti zahrnují certifikaci budov BREEAM či LEED, konzultanství v oblasti úsporných opatření a šetrný provoz komerčních budov.

Další autoři

JUDr. Alice Kubová Bártková

Působí od roku 2016 jako advokátka u společnosti Rödl & Partner. Specializuje se od počátku své profesní dráhy na problematiku přepravního práva v rámci vnitrostátních a mezinárodních přeprav nákladu.V letech 2003 až 2004 absolvovala roční studijní postgraduální program evropských studií na Europa Kolleg, Hamburg. Je zakladatelkou a tajemnicí České společnosti pro dopravní právo (ČSDP), dále je za Českou republiku zapsána v síti právní pomoci IRU, je členkou Německé společnosti pro dopravní právo (Deutsche Gesellschaft für Transportrecht - DGTR) a pravidelně se účastní jejích odborných akcí. Za společnost Rödl & Partner se účastní také akcí Svazu spedice a logistiky ČR (SSL), včetně aktivní účasti v rámci právních klubů SSL. V oboru přepravního práva také již od roku 2006 publikuje a věnuje se přednáškové činnosti jak v České republice, tak v zahraničí.

Ing. et Ing. Mgr. Marie Herynková, Ph.D.

Má bohatou praxi jako školní psycholožka na základní škole. Zároveň působí jako odborná asistentka na vysoké škole, kde vyučuje předměty psychologie. Pořádala pedagogicko-psychologické zážitkové kurzy a v lektorské činnosti se zabývá tématy krizové komunikace, šikany a kyberšikany a syndrom vyhoření.

Mgr. David Zahumenský

Advokát zabývající se zákony související s provozem obcí, hojně se orientuje i v územním plánování.Advokát zabývající se zákony související s provozem obcí, hojně se orientuje i v územním plánování. Poskytuje také poradenství a právní zastupování obcím a městům, když řeší např. problémy s kapacitou kanalizace a vodovodu, chybějícími místy ve školce a škole, s veřejnými prostranstvími nebo s zelenou a modrou infrastrukturou. 

Bc. Zuzana Bartůšková

Je daňovou poradkyní a lektorkou s více jak patnáctiletou praxí.  Jako daňová poradkyně se zaměřuje především na malé a střední firmy a OSVČ. Od roku 2012 píše odborné články pro účetní i podnikatele. V oblasti daní a účetnictví působí jako lektorka téměř 10 let.

Mgr. Ivana Chramostová, Ph.D., MBA

Mgr. Ivana Chramostová, Ph.D., MBA, vystudovala pedagogiku, psychologii a učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě Ostravské university a posléze studium pro vedoucí pedagogické pracovníky a CEMI MBA Studies v Praze. Působila jako učitelka na 1. stupni a učitelka českého jazyka a matematiky na 2. stupni ZŠ. Vykonávala funkci ředitelky školy a školní inspektorky. Byla hodnotitelkou a zpravodajkou projektů OPVK a OP VVV. Věnuje se publikační činnosti a managementu. 

Petr Štědrý

Navrhuje digitální produkty, weby i aplikace.V oboru User Experience se pohybuje od roku 2006. Pracoval jak na straně agentury, tak ve velkých nadnárodních firmách i start-upech. Pomáhal stavět prezentační weby i složité interaktivní aplikace. V současnosti je součástí agentury 2FRESH a ve volných chvílích předává své zkušenosti nové generaci UX Designérů v rámci UXWell.