Robert Křepinský

Odborník v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které se věnuje téměř třicet let. Působí jako svazový inspektor v OS UNIOS. Dále je členem Rady vlády pro BOZP, předsedou Stálého výboru pro legislativu při Radě vlády pro BOZP, člen Pracovního týmu pro bezpečnost práce Rady hospodářské a sociální dohody České republiky a člen Pracovní skupiny expertů BOZP při ČMKOS.

Další autoři

Mgr. Vojtěch Kadlubiec, Ph.D.

Vojtěch Kadlubiec je odborníkem na pracovní právo a působí jako interní pedagog a vědecký pracovník na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.Po absolvování magisterského studia v oboru Právo a právní věda na Právnické fakultě Masarykovy univerzity ukončil na téže fakultě v roce 2019 také prezenční doktorský studijní program v oboru Pracovní právo, když úspěšně složil státní doktorskou zkoušku a obhájil disertační práci na téma „Zdravotní nezpůsobilost zaměstnance k výkonu práce a právní povaha lékařských posudků“. Mimo to působí v advokátní kanceláři, zabývá se studiem právní úpravy pracovněprávních vztahů v Polské republice a publikuje odborné vědecké i praktické články a monografie s tématikou související s regulací výkonu závislé práce, zejména pokud jde o nahrazování majetkové a nemajetkové újmy způsobené pracovním úrazem či nemocí z povolání a o problematiku okolo zdravotní způsobilosti zaměstnance k výkonu práce a jejího posuzování. Články autora se objevily např. v časopisech Právní rozhledy, Právník, Práce a mzda či Časopis pro právní vědu a praxi. Zabývá se také poradenskou a komerční lektorskou činností.

Barbara Hrabalová

Řídí divizi Ipsos Loyalty, kam patří také tým CEM.Přednáší a přispívá do odborných periodik (Smith Novak, Franchise Club, Strategie, Marketing Sales Media, Firemní obchod aj.). Dlouhodobě spolupracuje s Customer Experience Professionals Association (CXPA), ve které je členkou marketingového výboru. Mystery shoppingu a řízení zákaznické zkušenosti se věnuje od roku 2006.

Barbora Voráčová

Vystudovala DIFA JAMU, externě spolupracuje s Českým rozhlasem a s Českou televizí. Je ředitelkou Storytelling o.s. a dramaturgyní olomouckého Divadla na cucky.Storytelling studovala v Norsku na Høgskolen i Oslo a jako stážistka jsem pracovala ve Skotském storytellingovém centru v Edinburghu.

JUDr. Ing. Jindřich Kalíšek

Jindřich Kalíšek se specializuje na právo ICT a na ochranu osobních údajů.

Zuzana Tregnerová

Zuzana Tregnerová je součástí teamu EKP Advisory, s.r.o. od roku 2017. Její hlavní specializací je řešení daňových sporů s finančním úřadem ve věci daňových kontrol, zajišťovacích příkazů a odvolacích řízení. Má dlouholeté know-how ve zpracování správních žalob i kasačních stížností. Při řešení této problematiky je v případě potřeby zvyklá úzce spolupracovat s advokátními kancelářemi.Mimo uvedené má zkušenosti z oblasti daně z příjmů právnických osob, spotřební daně, mezinárodního zdanění, DPH, dotační problematiky, nemovitostních daní a likvidace společností.Zuzana Tregnerová je velice zkušenou daňovou poradkyní - členkou KDP ČR je již od roku 2007. Z důvodu své specializace v KDP ČR je členkou sekce správy daní, DPH, mezinárodního zdanění a nemovitostních daní.

Bc. Pavel Prouza

Pavel Prouza v současnosti působí ve funkci Account Director v digital agentuře Brandz Friendz, specializované na sociální sítě.Má za sebou 10 let praxe v oblasti Media Professionals na vedoucích pozicích, specializuje se na nové trendy v oblasti hi-tech a online marketingu. Své zkušenosti uplatňuje také při navrhování konceptů komunikace a aplikací pro Facebook.