DPP a DPČ ve škole: Jak jim v roce 2024 spočítat dovolenou?

DPP a DPČ ve škole: Jak jim v roce 2024 spočítat dovolenou?

1. října 2023 přinesla novela zákoníku práce významné změny pro zaměstnance pracující na DPP a DPČ. Přestože tyto formy zaměstnání byly považovány za flexibilní, nová právní úprava klade na zaměstnavatele nové povinnosti vůči těmto pracovníkům. Jak se v roce 2024 bude počítat dovolená pro dohodáře a jaké nové informace musí zaměstnavatel sdělovat?

Výpočet dovolené

Zaměstnanci na DPP a DPČ mají nově nárok i na dovolenou na zotavenou. Ačkoliv to může být příjemná zpráva pro zaměstnance, pro zaměstnavatele to přináší nové výzvy. Jak by tedy měl zaměstnavatel postupovat při výpočtu dovolené?

  • Zaměstnanec musí splnit několik podmínek, včetně týdenní pracovní doby a odpracování alespoň čtyřnásobku této doby
  • Výpočet délky dovolené se řídí obecnými pravidly zákoníku práce, a to poměrem jedna dvaapadesátina odpracované týdenní doby k výměře dovolené

Příklad výpočtu

Pokud zaměstnanec pracující na dohodu pracuje osm hodin týdně a za určitý rok odpracoval 416 hodin, výpočet dovolené bude následující:

416 : 20 = 20,8
Zaměstnanec tedy pracoval 20násobek fiktivní týdenní 20hodinové doby.

K výsledku, na jak dlouhou dovolenou má zaměstnanec nárok, pak dojdeme výpočtem:

20 : 52 × 20 × 4 = 31
Výsledkem je tedy 31 hodin dovolené, na něž má zaměstnanec nárok.

Tímto způsobem se snižuje zátěž zaměstnavatele a zároveň se zohledňuje skutečnost, že tito zaměstnanci pracují v omezeném rozsahu hodin. Pokud však zaměstnanec nemá možnost dovolenou vyčerpat ve volném čase, náleží mu náhrada mzdy.

Další články

Aktuální rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS)

Musí se zadavatel zabývat tím, proč účastník nereagoval na žádost o objasnění z nabídky? Má zadavatel povinnost předkládat stěžovateli důkazy...

Včasná detekce požáru v zařízeních sociálních služeb: Novela zákona č. 133/1985 Sb.

Novela zákona č. 133/1985 Sb. upravuje požadavky na stavební požární dozor a zajištění včasné detekce požáru v zařízeních sociálních služeb...

Podáním daňového přiznání vaše povinnosti nekončí

Podáním daňového přiznání si možná oddechnete, ale povinnosti tím nekončí! Finanční úřad vás může kontrolovat až osm let zpětně. Jste...

Novinky v zaměstnávání cizinců 2024 v bodech

Od 1. července 2024 čekají zaměstnavatele, kteří zaměstnávají cizince, důležité změny. Níže najdete všechny podstatné informace a novinky, které byste...

Zbavte se obav z dietního stravování ve škole: Pomůže nová metodika i nutriční odborník

Chronická onemocnění a školní stravování V populaci přibývá chronických onemocnění, která vyžadují dodržování dietních opatření. Tato onemocnění často postihují i...

Když dítě ubližuje samo sobě: První pomoc při sebepoškozování

Počty dospívajících, kteří za sebou mají zkušenost se sebepoškozováním, statisticky rostou. Různé formy sebepoškozování se objevují také u malých dětí...