Naši autoři a lektoři

Dlouhodobě spolupracujeme s týmem renomovaných odborníků, kteří vám prostřednictvím našich publikací, časopisů, seminářů a dalších vzdělávacích kurzů předávají vždy nejaktuálnější a ověřené informace. Naši autoři a lektoři jsou špičkami ve svých oborech, zkušení a respektovaní experti, jejichž cílem je poskytnout vám právě takové rady, díky nimž se neztratíte v labyrintu legislativy, měnících se povinností a nových rizik. Vždy rádi zodpovědí vaše dotazy a vždy jim bude záležet na vaší zpětné vazbě.


David Svoboda

David Svoboda je lektor s dlouholetou praxí. Připravoval řečníky pro TEDx, školil Hospodářskou komoru a řadu dalších firem i jednotlivců. Je certifikovaným instruktorem myšlenkových map (TLI) přímo od jejich legendárního tvůrce, Tonyho Buzana.Ve Velké Británii a ČR vede inovativní workshopy prezentačních dovedností, základů grafického designu pro negrafiky a myšlenkových map. Spolupracoval na českém vydání bestselleru Přednášejte jako na TEDu, oficiálního průvodce veřejným vystupováním od kurátora konference TED Chrise Andersona. Má více než 15 let zahraničních zkušeností ze společnosti Intel, kde měl na starosti přípravu trhu pro budoucí produkty a kde současně pomáhal zavádět inovativní komunikaci uvnitř firmy.

Ing. Ondřej Salák CISM

Ondřej Salák v současnosti pracuje jako konzultant bezpečnosti informací ve společnosti NEXT GENERATION SECURITY SOLUTIONS s.r.o.Ondřej Salák v současnosti pracuje jako konzultant bezpečnosti informací ve společnosti NEXT GENERATION SECURITY SOLUTIONS s.r.o. V uplynulých dvanácti letech se podílel na projektech implementace nástrojů kybernetické bezpečnosti, návrhu a dodávky informačních systémů a hardware pro datová centra, migrace dat mezi datovými sklady, zavádění ISMS spolu se zaváděním opatření v oblastech managementu bezpečnosti informací, řízení fyzické bezpečnosti a bezpečnosti prostředí a projektech zabývajících se vysokou dostupností. V posledních dvou letech projektově řídil zavádění ISMS a implementaci bezpečnosti v informačních a komunikačních systémech. V posledních šesti letech se podílí na projektech zavádění a úpravy systémů řízení bezpečnosti v souladu se zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a navazující vyhláškou NBÚ.

Mgr. Michael Bátrla

Mgr. Michael Bátrla, akademický i profesní specialista na kybernetickou bezpečnost a zabezpečení informací.Mgr. Michael Bátrla, profesní i akademický specialista na kybernetickou bezpečnost a zabezpečení informací. Aktuálně působí na pozici Head of Security společnosti Rossum a také jako odborný pracovník na Ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Dříve působil jako konzultant kybernetické bezpečnosti se zaměřením na strategii, governance, řízení a posuzování rizik, compliance (vč. standardů ISO 27000) a cloudovou bezpečnost (AWS, MS Azure). Zkušenosti má mimo jiné z technologických společností, energického a finančního sektoru, veřejné správy, či vojenského a vesmírného průmyslu. U posledního jmenovaného se podílel na tvorbě mezinárodního standardu kybernetické bezpečnosti vesmírných systemů.

Mgr. Vendula Zahumenská, Ph.D.

Zabývá se zákony související s provozem obcí, hojně se orientuje i v územním plánování.Zabývá se zákony související s provozem obcí, hojně se orientuje i v územním plánování. Poskytuje také poradenství a právní zastupování obcím a městům, když řeší např. problémy s kapacitou kanalizace a vodovodu, chybějícími místy ve školce a škole, s veřejnými prostranstvími nebo s zelenou a modrou infrastrukturou.

Bc. Lenka Vídeňská

V oblasti školství pracuje přes 20 let, většinu tohoto času jako ekonomka v základní škole. V současné době vede účetní firmu, která se zabývá zpracováním účetnictví a mezd pro školské příspěvkové organizace. Jako daňový poradce poskytuje poradenství v oblasti účetnictví, mezd a daní příspěvkovým organizacím a řadu let tato témata i lektoruje.

Mgr. Lukáš Kohoutek

Lukáš Kohoutek působí řadu let v oblasti školství, prevence a adiktologie. Začínal jako lektor a později metodik preventivních programů Nekuřátka zaměřených na prevenci užívání tabákových výrobků a následně i dalších návykových látek. Stál v čele České koalice proti tabáku (dnes AdiPoint) a se svým týmem vybudoval Národní linku pro odvykání 800 350 000. V rámci certifikované preventivní organizace Jules a Jim se kromě jejího řízení specializoval na programy selektivní prevence a asistenci při šetření šikanování s následnými intervencemi. Vedl specializační studium pro školní metodiky prevence a je autorem několika odborných článků pro pedagogy. V posledních dvou letech byl ředitelem základní školy. Nyní se vrací do světa prevence ke svému oblíbenému DVPP, šetření šikanování a podpoře ŠMP. Působí též jako nezávislý konzultant v oblasti řízení škol pro jejich management a zřizovatele.

Antonín Šefčík

V uplynulých dvaceti letech se podílel na zavádění opatření v oblastech managementu bezpečnosti informací, ohodnocení aktiv, klasifikace dokumentů a informací, řízení fyzické bezpečnosti a bezpečnosti prostředí, bezpečnosti lidských zdrojů, řízení právních vztahů z hlediska bezpečnosti a krizového a havarijního plánování.V posledních patnácti letech projektově řídí projekty zavádění ISMS a implementaci bezpečnosti v informačních a komunikačních systémech. Je držitelem certifikátů Lead auditor ISMS dle ISO/IEC 27001, Lead auditor SMS dle ISO/IEC 20000 a je držitelem certifikátu PRINCE2 pro oblast projektového řízení.

Mgr. Janka Brezániová

Janka Brezániová je advokátkou v advokátní kanceláři Taylor Wessing, kde působí již pátým rokem. Je vedoucí pracovněprávního oddělení kanceláře a ve své praxi se zaměřuje především na oblast zaměstnávání, důchodů a mobility. Je zároveň spoluautorkou komentáře k novému občanskému zákoníku od nakladatelství C. H. Beck, 2017.

Mgr. David Zahumenský

Advokát zabývající se zákony související s provozem obcí, hojně se orientuje i v územním plánování.Advokát zabývající se zákony související s provozem obcí, hojně se orientuje i v územním plánování. Poskytuje také poradenství a právní zastupování obcím a městům, když řeší např. problémy s kapacitou kanalizace a vodovodu, chybějícími místy ve školce a škole, s veřejnými prostranstvími nebo s zelenou a modrou infrastrukturou. 

Ing. Lenka Kruntorádová, MBA

Auditorka, daňová poradkyně, odborná lektorka a soudní znalkyně oboru účetnictví, která má v oblasti daní a účetnictví 25 let zkušenosti. Od roku 2000 vede prezenční kurzy daní, účetnictví a mezd. Odbornému školení se věnuje více jak 12 let. Je držitelkou absolventského titulu z Vysoké školy ekonomické, kde vystudovala Fakultu informatiky a statistiky. V roce 1996 získala Dekret auditora, následovně Osvědčení daňového poradce (1997) a poté Osvědčení znalce oboru ekonomie-odvětví účetní evidence (2001). Daněmi a účetnictvím se zabývá celou svou profesní dráhu. Pracuje jako jednatelka společnosti KLM Group SE a taktéž je členkou Komory daňových poradců a Komory auditorů. Účastníkům internetových seminářů může tedy předat jak své bohaté teoretické, tak i praktické zkušenosti.

Zuzana Tregnerová

Zuzana Tregnerová je součástí teamu EKP Advisory, s.r.o. od roku 2017. Její hlavní specializací je řešení daňových sporů s finančním úřadem ve věci daňových kontrol, zajišťovacích příkazů a odvolacích řízení. Má dlouholeté know-how ve zpracování správních žalob i kasačních stížností. Při řešení této problematiky je v případě potřeby zvyklá úzce spolupracovat s advokátními kancelářemi.Mimo uvedené má zkušenosti z oblasti daně z příjmů právnických osob, spotřební daně, mezinárodního zdanění, DPH, dotační problematiky, nemovitostních daní a likvidace společností.Zuzana Tregnerová je velice zkušenou daňovou poradkyní - členkou KDP ČR je již od roku 2007. Z důvodu své specializace v KDP ČR je členkou sekce správy daní, DPH, mezinárodního zdanění a nemovitostních daní.

Mgr. Ing. Jaromír Škára

Jaromír Škára je advokátem v advokátní kanceláři Škára & Partners.