Naši autoři a lektoři

Dlouhodobě spolupracujeme s týmem renomovaných odborníků, kteří vám prostřednictvím našich publikací, časopisů, seminářů a dalších vzdělávacích kurzů předávají vždy nejaktuálnější a ověřené informace. Naši autoři a lektoři jsou špičkami ve svých oborech, zkušení a respektovaní experti, jejichž cílem je poskytnout vám právě takové rady, díky nimž se neztratíte v labyrintu legislativy, měnících se povinností a nových rizik. Vždy rádi zodpovědí vaše dotazy a vždy jim bude záležet na vaší zpětné vazbě.


Mgr. Jakub Klodwig

Jakub Klodwig je právník specializující se na právo IT. Publikuje a vyučuje na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a poskytuje školení IT práva.Jeho specializací je regulace cloud computingu, ochrana osobních údajů, online marketing (včetně nastavení cookies) a kybernetická bezpečnost. Již od studia na právnické fakultě pracoval pro velké mezinárodní právní kanceláře specializující se na implementaci GDPR, přípravu smluv na vývoj a licencování softwaru a administraci veřejných zakázek na informační systémy. Později působil také na Národním úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), kde se podílel na tvorbě cloudových vyhlášek, posuzování nabídek cloud computingu a agendě vyplývající ze zákona o kybernetické bezpečnosti.

Rudolf Malý, Alog.

Od ledna 2016 se věnuje nezávislému poradenství a auditingu v oblasti logistických procesů, přičemž v roce 2009 se stal členem KOMORY LOGISTICKÝCH AUDITORŮ.

JUDr. Barbora Karo

Barbora je spoluzakladatelkou advokátní kanceláře KAROLAS Legal. Ve své praxi se zaměřuje na poskytování právních služeb v oblasti veřejného sektoru.Barbora je spoluzakladatelkou advokátní kanceláře KAROLAS Legal. Ve své praxi se zaměřuje na poskytování právních služeb v oblasti veřejného sektoru. V této oblasti se zaměřuje mimo jiné na přípravu a vyjednávání obchodněprávních smluv, poradenství dodavatelům při přípravě nabídek, zastupování v zadávacích řízeních a při uzavírání smluv se zadavateli a poradenství zadavatelům veřejných i sektorových zakázek při přípravě a komplexní organizaci zadávacích a koncesních řízení včetně PPP projektů dle zákona o zadávání.

Mgr. Miroslav Mašek

Mgr. Vladěna Sasková

Vladěna Sasková působí jako referent bezpečnosti státu v rámci NÚKIB.Pro Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost pracuje v Oddělení regulace soukromého sektoru.

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

Působil jako učitel na základní, speciální i střední škole, ale také jako ředitel gymnázia v Brně. Deset let vedl Centrum školského managementu PedF UK, je autorem řady vzdělávacích programů a koncepcí. Dlouhodobě spolupracuje s ČŠI, NPI a řadou vzdělavatelů DVPP, je odborným garantem několika projektů MAP. Svoje zkušenosti a poznatky často předává na konferencích, má na svém kontě několik knížek, kromě toho má bohatou publikační činnost nejen odbornou, ale také popularizační s cílem propagovat hodnotu ředitelské práce široké veřejnosti a podporovat ředitele škol. V neposlední řadě je stále v terénu v kontaktu s pedagogickými pracovníky i zřizovateli, věnuje se mentoringu ředitelů škol. Je zakladatelem Ředitelské akademie.

JUDr. Eva Janečková

Vystudovala Právnickou fakultu ZČU a zároveň Filozofickou fakultu UK v Praze. Od roku 2005 do roku 2014 pracovala na Úřadu pro ochranu osobních údajů, také na Oblastním Inspektorátu práce pro hl. m. Prahu, následně na MPSV. Specializuje se zejména na pracovní právo, ochranu osobních údajů, na právní problematiku vztahující se ke školským zařízením. Je autorkou řady článků a knih.

Mgr. Jana Pattynová, LL.MM.

Jana Pattynová je absolventkou Právnické fakulty UK (Mgr.), Ludwig-Maximilians-Universität München (LL.M.) a King’s College London (LL.M.) a je partnerkou advokátní kanceláře Pierstone. Jako advokátka se věnuje ochraně osobních údajů, právu telekomunikací a informačních technologií, problematice ochrany hospodářské soutěže a veřejných zakázek. Je aktivní členkou v odborných a profesních sdruženích (např. Spolek pro ochranu osobních údajů nebo International Bar Association) a uznávanou přednášející na mezinárodních konferencích týkajících se kybernetické bezpečnosti, technologií a nakládání s daty.

Mgr. Martin Strnad

Advokát s 15+ lety zkušeností v advokacii, který prošel také inhouse pozicemi ve dvou velkých firmách, specializující se na právo v oblasti IT, IP a telekomunikací. Člen obou rozkladových komisí ČTÚ.

Mgr. Anna Vašíčková

Jan Vašíčková pracuje ve Státním oblastním archivu v Praze v Oddělení fondů hospodářských subjektů. Zajišťuje metodickou podporu veřejnoprávních i soukromoprávních původců v oblasti předarchivní péče a spisové služby, včetně elektronických skartačních řízení

Ing. Martin Mohapl, Ph.D.

Je odborný asistent na Fakultě stavební, VUT v Brně, kde na nové procesy a postupy spojené s digitalizací připravuje studenty. V rámci praxe se zabývá tepelnou ochranou budov, stavebním dozorem a vadami při realizaci objektů pozemního stavitelství.

JUDr. Samuel Král

Samuel Král je seniorním advokátem v advokátní kanceláři ROWAN LEGAL a ve své více jak 7 leté praxi se zaměřuje zejména na právní poradenství v oblasti práva IT, kybernetické bezpečnosti, duševního vlastnictví, a uzavírání smluv. Jeho klienti jsou české a mezinárodní společnosti ze sektorů IT, on-line služeb, finančních služeb a výrobního průmyslu.