Bc. Lenka Vídeňská

V oblasti školství pracuje přes 20 let, většinu tohoto času jako ekonomka v základní škole. V současné době vede účetní firmu, která se zabývá zpracováním účetnictví a mezd pro školské příspěvkové organizace. Jako daňový poradce poskytuje poradenství v oblasti účetnictví, mezd a daní příspěvkovým organizacím a řadu let tato témata i lektoruje.

Další autoři

Mgr. Martin Kaliba, Ph.D., MBA

Martin Kaliba je odborným asistentem Ústavu primární, preprimární a speciální pedagogiky PdF UHK. Odborně se zabývá například problematikou sebepoškozování, závislosti, sexuality, týrání, zanedbávání a zneužívání dětí. Zaměřuje se na nové výzvy v oblasti edukace, zejména na rizikové chování dětí a mládeže a jeho prevenci a také nové digitální nástroje ve vzdělávání. Se svou kolegyní Mgr. et Mgr. Petrou Ambrožovou, Ph.D., MBA, která je odbornou asistentkou Ústavu sociálních studií PdF UHK, vydal publikaci Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě v kontextu současného školství.

Filip Horák

Test Test

AnotaceNadpis 1 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum Nadpis 2 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum Nadpis 3 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum Nadpis 4 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum Nadpis 5 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Pavel Mikšátko

Pavel Mikšátko je CEO bezpečnostní agentury, konzultant a architekt bezpečnostních procesů.

Mgr. Jan Skoupý

Mgr. Aleš Šustr

Aleš Šustr od roku 1997 působí v daňové správě.Od počátku se zabývá problematikou daňového procesu. Od roku 2002 působil jako vedoucí oddělení metodiky správy daní na Finančním ředitelství v Plzni, kde se zabýval komplexní problematikou daňového procesu včetně daňové kontroly a výkonu rozhodnutí. Aleš Šustr je v současnosti ředitelem odboru právního a daňového procesu Generálního finančního ředitelství, a také členem expertní skupiny MF pro přípravu daňového řádu. Aleš Šustr se věnuje rovněž přednáškové činnosti. Podílí se na celorepublikového vzdělávání ÚFO (územních finančních orgánů), orgánů územní samosprávy, celních orgánů i komerčních subjektů. Publikuje články z oblasti daňového procesu v odborných periodikách, např. v Poradci, DHK a Právním rádci. Je autorem naší publikace Nový daňový řád 2011. Dále je spoluautorem publikace Průvodce novým daňovým řádem.