Jan Kotala

Jednatel společnosti EKP Advisory. Je členem sekce správy daní a sekce daně z přidané hodnoty Komory daňových poradců ČR. Specializací Jana Kotaly jsou zejména daňové spory a daň z přidané hodnoty. Jan Kotala vystudoval Vysokou školu ekonomickou a již během studií pracoval v reklamní agentuře na ekonomické pozici. Po studiích působil v předních poradenských společnostech, kde se rozvíjel zejména v oblasti korporátního zdanění se specializací na daň z příjmů právnických osob a daň z přidané hodnoty. Jan Kotala se stal certifikovaným daňovým poradcem již v závěru studií na vysoké škole. Mezi projekty, kterým se úspěšně věnoval, patřila například restrukturalizace dluhu velkého sportovního zařízení v ČR nebo množství daňových sporů s Finanční správou ČR. Jan Kotala také patří mezi zakladatele konference Tax Forum, které se pravidelně účastní odborníci z Generálního finančního ředitelství a finančních úřadů.

Další autoři

Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.

Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D. je prezidentem Logistické akademie. Rovněž založil Komoru logistických auditorů v ČR a na Slovensku.Od roku 1995 odborně působí v oblasti logistiky jako poradce, projektant, lektor a auditor.

Jarmila Trnkalová

Lektorka působí v praxi jako daňová poradkyně více než dvacet let. Má bohaté zkušenosti s lektorováním a působila také jako soudní znalkyně v oboru účetnictví a daní.Má bohaté zkušenosti s lektorováním a působila také jako soudní znalkyně v oboru účetnictví a daní. 

JUDr. Eva Plašilová

JUDr. Eva Plašilová je zkušená právnička řešící spory na pracovišti, obchodních vztazích i civilním životě.JUDr. Eva Plašilová je zkušená právnička řešící spory na pracovišti, obchodních vztazích i civilním životě. Při řešení sporů svých klientů využívá způsobu mediace.  

Mgr. Martin Synkule, MA

Martin Synkule je jednatelem Evropské rozvojové agentury, s.r.o.Mgr. Martin Synkule, MA je jednatelem Evropské rozvojové agentury, s.r.o. Absolvoval magisterské programy Evropská studia na Univerzitě Karlově a Mezinárodní vztahy na Durham University ve Velké Británii. V současné době dokončuje doktorské studium a zároveň přednáší na Univerzitě Karlově aktuální zahraniční problematiku. Přes 8 let se věnuje návrhům a realizaci projektů v oblastech sociálních inovací, vzdělávání, spolupráce měst a regionálního rozvoje. Působil jako externí hodnotitel projektů Národní agentury, je registrovaným hodnotitelem Technologické agentury ČR a zároveň se podílel na vyhodnocování projektů financovaných ERDF. Má rozsáhlou zkušenost s programem Erasmus+, OP VVV a mnoha dalších.

kpt. Ing. Petr Michut

Petr Michut se jako expert v Technickém ústavu požární ochrany podílí na šetření příčin vzniku požárů.Vypracovává odborné posudky pro trestní i civilní soudy, vyhodnocuje korektnost a objektivitu stávajících znaleckých posudků, technických zpráv nebo revizí. Aktivně se podílí na výzkumu a vývoji ve forenzních vědách, které jsou součástí řešených projektů. Je interním auditorem v rámci managementu akreditované zkušební laboratoře. Jako revizní technik elektrických zařízení posuzuje a hodnotí revizní posudky z hlediska identifikace bezpečnostních rizik u zařízení instalovaného v prostoru požářiště. Je členem Unie soudních znalců, kde v rámci připomínkového řízení participuje na tvorbě legislativních předpisů. Aktivně publikuje a přednáší na mezinárodních konferencích či odborných seminářích.

Bc. Zdeňka Salačová

Zdeňka Salačová je vedoucí oddělení kontroly při Okresní správě sociálního zabezpečení.