Povinné revize výtahů: Co nesmí chybět v dokumentaci

Povinné revize výtahů: Co nesmí chybět v dokumentaci

Při montáži vyhrazených zdvihacích zařízení je klíčovým prvkem dodržování předepsaných zkoušek a revizí, které zajišťují bezpečný a spolehlivý provoz. Právnické osoby a podnikající fyzické osoby mají povinnost zajistit, aby montáž byla provedena odborně způsobilými osobami a zakončena ověřovací zkouškou revizním technikem. Výsledky této zkoušky jsou zdokumentovány v revizní zprávě, která může existovat ve formě listinné i elektronické.

Provozovatelé vyhrazených zdvihacích zařízení jsou povinni uchovávat a aktualizovat následující dokumentaci:

  • Průvodní dokumentaci, v zastoupení místní provozní předpis (viz § 10 odst. 1 písm. c) NV);
  • Písemné pověření osoby odpovídající za provoz zdvihacího VTZ (viz § 10 odst. 1 písm. a) NV);
  • Doklady o školení pověřené osoby, obsluh, o výsledku ověření znalostí (viz § 11 odst. 2 a § 12 odst. 6 NV), popř. zápis o zkoušce z odborné způsobilosti (viz § 12 odst. 5 NV);
  • Prokazatelné seznámení s vyhotovenou dokumentací k provozu jeřábů, zdvihadel, kladkostrojů, stavebních výtahů, regálových zakladačů (viz body 1.4, 3.3.3, 4.3.2 přílohy č. 3 k NV);
  • Revizní zprávy (viz § 9 písm. m) NV – potvrzení o předání revizní zprávy);
  • Provozní deník (viz § 10 odst. 1 písm. d) NV, se záznamy o kontrolách, revizích, zkouškách – viz § 7 odst. 2 NV);
  • Kniha výtahu (viz bod 1.2 písm. k) přílohy 2 k NV); a kniha odborných prohlídek výtahu (viz bod 1.2 písm. l) přílohy 2 k NV);
  • Systém bezpečné práce s jeřáby, zdvihadly a kladkostroji o obsahu dle bodu 1.3 přílohy 3 k NV;
  • Pracovní systém pracovních plošin o obsahu dle bodu 2.3.1 přílohy 3 k NV;
  • Místní provozní předpis stavebních výtahů o obsahu dle bodu 3.3.2 přílohy 3 k NV; a regálových zakladačů o obsahu dle bodu 4.3.3 přílohy 3 k NV.

Zajištění a udržení této dokumentace je klíčové pro bezpečný a efektivní provoz zdvihacích zařízení.

Další články

Aktuální rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS)

Musí se zadavatel zabývat tím, proč účastník nereagoval na žádost o objasnění z nabídky? Má zadavatel povinnost předkládat stěžovateli důkazy...

Včasná detekce požáru v zařízeních sociálních služeb: Novela zákona č. 133/1985 Sb.

Novela zákona č. 133/1985 Sb. upravuje požadavky na stavební požární dozor a zajištění včasné detekce požáru v zařízeních sociálních služeb...

Podáním daňového přiznání vaše povinnosti nekončí

Podáním daňového přiznání si možná oddechnete, ale povinnosti tím nekončí! Finanční úřad vás může kontrolovat až osm let zpětně. Jste...

Novinky v zaměstnávání cizinců 2024 v bodech

Od 1. července 2024 čekají zaměstnavatele, kteří zaměstnávají cizince, důležité změny. Níže najdete všechny podstatné informace a novinky, které byste...

Zbavte se obav z dietního stravování ve škole: Pomůže nová metodika i nutriční odborník

Chronická onemocnění a školní stravování V populaci přibývá chronických onemocnění, která vyžadují dodržování dietních opatření. Tato onemocnění často postihují i...

Když dítě ubližuje samo sobě: První pomoc při sebepoškozování

Počty dospívajících, kteří za sebou mají zkušenost se sebepoškozováním, statisticky rostou. Různé formy sebepoškozování se objevují také u malých dětí...