Akreditovaný seminář: Formativní hodnocení – jak jej zavést a používat v praxi

Akreditovaný seminář: Formativní hodnocení – jak jej zavést a používat v praxi

Jak pracovat s nejefektivnějším nástrojem zpětné vazby

Termín: 27. 1. 2022
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Zanedbávání formativního hodnocení patří podle ČŠI k největším neřestem škol. Jak jej zavést do výuky a přesvědčit rodiče, zvyklé na známky, o jeho výhodách? Co a jak můžeme hodnotit? Jak správně podat zpětnou vazbu, která pomáhá žákům růst?

Seminář má akreditaci MŠMT: Č.j.: MSMT- 11590/2020-4-335. Účast lze hradit prostřednictvím Šablon.

Přihlaste se ve dvou a získejte slevu 15 %!

4 990 Kč
bez DPH

Seminář má akreditaci MŠMT: Č.j.: MSMT- 11590/2020-4-335. Účast lze hradit prostřednictvím Šablon.

 

Cíl akreditovaného semináře:

Hodnotit ve škole můžeme výkony žáků, jejich dovednosti, výsledky či procesy, kterými dosahují vytyčených cílů. Seminář Formativní hodnocení – jak jej zavést a používat v praxi pomůže učitelům osvojit si principy formativního hodnocení, které žákům podává velmi efektivní zpětnou vazbu s ohledem na individuální pokroky. Zaměříme se na to, jak sbírat informace o jednotlivých žácích, aby jim mohli poskytnout ucelenou zpětnou vazbu, a jak k tomuto účelu slouží žákovská portfolia. Sestavíme si jednoduchý kriteriální rámec hodnocení. Zvláštní prostor bude věnován hodnocení dovedností, které směřují k rozvoji kompetencí. 

Klikněte zde pro detailní program semináře.

Komu je seminář určen:

Seminář Formativní hodnocení – jak jej zavést a používat v praxi je určen pedagogickým pracovníkům ZŠ a SŠ.   

Další informace:

Jako účastník akreditovaného semináře obdržíte osvědčení o jeho absolvování. V ceně semináře jsou podkladové materiály v elektronické podobě a celodenní občerstvení. V případě online formy vám bude k dispozici také záznam semináře.

 

Program semináře (9:00–16:00 hod.)

  • Rozdíl mezi sumativním a formativním hodnocením
  • Konkrétní příklady výhod a výzev formativního přístupu
  • Nutné podmínky pro zavedení formativního hodnocení
  • Cíle formativního hodnocení
  • Třídní diskuse a zjišťování důkazů o učení
  • Jak efektivně poskytovat zpětnou vazbu a pracovat s chybou
  • Jak podporovat žáky k vzájemnému učení
  • Jak přimět žáky k převzetí zodpovědnosti za své učení
  • Návrh aktuálních kroků podpory formativního přístupu v praxi škol

Mgr. Pavlína Seidlerová

Pavlína Seidlerová je ředitelkou základní školy, lektorkou a mentorkou. Má zkušenosti v roli pedagožky 1. stupně i zástupkyně ředitele na gymnáziu. Spolupracuje s organizací Učitel naživo, JOB a zapojuje se do projektu Eduzměna.

Praha/online

Praha/online

Je na vás, zda si vyberete prezenční seminář, nebo online formu.

Prezenčně, nebo online? Je to na vás!

Pokud se nechcete či nemůžete zúčastnit prezenčního semináře z důvodu nařízení zaměstnavatele, karantény apod., o nic nepřijdete! Zprostředkujeme vám přímý přenos, který si jednoduše pustíte na svém PC, notebooku či telefonu. Nepřijdete ani o možnost pokládat dotazy lektorce. Pokud už teď víte, že využijete možnosti přímého přenosu, uveďte nám prosím do objednávky heslo „přímý přenos“. V případě, že z důvodu aktuálních vládních nařízení nebude možné organizovat semináře v prezenční formě, proběhne školení ve formě živého vysílání.

4 990 Kč
bez DPH