Multimediální publikace

Správní řízení ve škole krok za krokem

Povinnosti ředitele a praktické postupy pro jejich úspěšné plnění

Správní řízení ve škole krok za krokem

Orientujete se ve svých povinnostech během správního řízení? Víte, jak postupovat při přijímacím řízení, zahájení správního řízení nebo odvolacím řízení? Jak správně používat razítka či evidovat dokumenty v souladu s GDPR? Nabízíme pomocnou ruku! Připravili jsme komplexní a snadno použitelnou publikaci, která vás provede veškerými povinnostmi ředitele. Chraňte sebe a svou školu před pochybením a následným udělením sankce.

3 290 

bez DPH a expedičních nákladů.


Popis publikace

Ředitelům škol často chybí důležité znalosti v jejich kompetencích a povinnostech v oblasti správního řízení a vedení spisové služby. Zvláště pokud byli rekrutováni z pozic řadových pedagogů a nestudovali školský management, musí se v této nesnadné a rizikové problematice zorientovat „za pochodu“. V případě pochybení totiž ředitel vystavuje jak sebe, tak školu nejen postihům ze strany ČŠI, ale i možnému střetu s rodiči, například při nesprávném rozhodnutí o přijetí/vyloučení žáka.

Proto ředitelům pomůže aktuální, komplexní a zároveň přehledná publikace, která shrnuje veškeré jejich povinnosti spojené se správní řízením a spisovou službou. Srozumitelně doporučuje správné postupy a také upozorňuje na nejčastější chyby v praxi, kterých se musí vyvarovat. Navíc přináší užitečné editovatelné vzory ke správnímu řízení v elektronické podobě.

Seznamte se s podrobným obsahem složky.

Prolistujte si ukázkové strany.

Výhody publikace

Díky publikaci získají ředitelé všech typů škol podklady, které jim umožní:

 • důsledně uplatňovat své povinnosti,
 • mít vždy jasno v postupech správního řízení (zahájení, průběh, přerušení, ukončení řízení) a znát jejich rizika,
 • šetřit svůj čas díky připravené vzorové dokumentaci.

Praktická podoba A4 šanonu přitom umožňuje, aby do ní mohl ředitel školy ukládat vlastní poznámky a veškeré související dokumenty (vzory, komunikaci atd.) a vše zůstalo trvale a přehledně uložené na jednom místě.

Publikace slouží jako:

 • spolehlivý a ucelený zdroj informací a ověřených návodů,
 • příprava na průběh správního řízení ve škole kdykoli v průběhu roku,
 • pomocník v krizové situaci – mj. jako koncepční podklad k obhajobě postupu školy apod,
 • přehledná sbírka vzorů, které lze okamžitě využít, upravit a poslat elektronicky či snadno vytisknout.

Komu je publikace určena

Publikace je určena ředitelkám a ředitelům mateřských, základních a středních škol všech zřizovatelů, zařazených v rejstříku MŠMT.

Publikace zahrnuje tištěnou publikaci a přístup na speciální webovou stránku s užitečnými materiály, které využijete ve své praxi.

Obsah publikace:

1) Správní řízení od A do Z

 • Zásadní právní předpisy při rozhodování ředitele školy a školského zařízení
 • Orgány vykonávající státní správu ve škole a jejich kompetence
 • Oprávněná úřední osoba
 • Věcná a místní příslušnost
 • Zásady činnosti správních orgánů a jejich aplikace v oblasti školství
 • Princip subsidiarity správního řádu vůči školskému zákonu

2) Postup správního řízení

 • Postup před zahájením správního řízení
 • Zahájení správního řízení
 • Účastníci řízení a jejich zastoupení
 • Úkony účastníků řízení
 • Založení spisu a zásady jeho vedení
 • Průběh správního řízení
 • Předběžná otázka
 • Nahlížení do spisu
 • Přerušení správního řízení
 • Zastavení správního řízení
 • Náležitosti rozhodnutí/usnesení
 • Oznamování rozhodnutí
 • Doručování dokumentů a jeho zásady
 • Lhůty pro vydání rozhodnutí
 • Lhůty a počítání času
 • Vlastnosti rozhodnutí
 • Odvolací řízení v oblasti školství/autoremedura

3) Správní řízení v kontextu se spisovou službou

 • Evidence dokumentů
 • Tvorba spisu
 • Tvorba vlastních dokumentů
 • Podepisování dokumentů a užívání razítek
 • Vyřizování dokumentů a uzavření spisu
 • Odesílání dokumentů
 • Ukládání správních spisů

4) Správní řízení v mateřské škole

 • Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
 • Ukončení předškolního vzdělávání
 • Ukončení individuálního vzdělávání dítěte

5) Správní řízení na základní škole

 • Přijetí k základnímu vzdělávání
 • Zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky
 • Zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy nebo do přípravného stupně základní školy speciální
 • Povolení a ukončení individuálního vzdělávání žáka
 • Přestup žáka
 • Převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy
 • Převedení žáka do jiného vzdělávacího programu
 • Zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu
 • Zamítnutí žádosti o povolení pokračování v základním vzdělávání
 • Zamítnutí žádosti o pokračování v základním vzdělávání
 • Zamítnutí žádosti o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku

6) Správní řízení na střední a vyšší odborné škole

 • Přijetí ke vzdělávání ve střední škole
 • Specifika přijetí ke vzdělávání na konzervatoři
 • Specifika přijetí ke vzdělávání na vyšší odborné škole
 • Zamítnutí žádosti o přestup, změnu oboru vzdělání
 • přerušení vzdělávání a opakování ročníku
 • Zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání
 • Podmíněné vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení

7) Nejčastější chyby v rozhodování ředitele školy a školského zařízení

 • Nedostatečné náležitosti rozhodnutí
 • Účastníkovi řízení nebyla dána možnost vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí
 • Nesprávné doručování
 • Nesprávné poučení účastníka řízení
 • Nesprávné datum zahájení správního řízení
 • Chybně uvedené datum nabytí právní moci rozhodnutí

Publikace zahrnuje i speciální webovou stránku se vzorovou dokumentací:

 • přijetí žáka,
 • odvolání,
 • datové schránky ve školách,
 • maturitní zkoušky
 • a další.

RNDr. Ing. Eva Urbanová, Ph.D., MBA

Odborná lektorka kurzů na ta téma spisové služby, datových schránek a správního řádu. Mnoho let pracovala jako odborná referentka Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Středočeského kraje a metodička spisové služby a datových schránek. V současné době se specializuje na vedení spisové služby ve školách.Popis publikace Ředitelům škol často chybí důležité znalosti v jejich kompetencích a povinnostech v oblasti správního řízení a vedení spisové služby. Zvláště pokud byli rekrutováni z pozic řadových pedagogů a nestudovali školský management, musí se v této nesnadné a rizikové problematice zorientovat „za pochodu“. V případě pochybení totiž ředitel vystavuje jak sebe, tak školu nejen postihům ze strany ČŠI, ale i možnému střetu s rodiči, například při nesprávném rozhodnutí o přijetí/vyloučení žáka. Proto ředitelům pomůže aktuální, komplexní a zároveň přehledná publikace, která shrnuje veškeré jejich povinnosti spojené se správní řízením a spisovou službou. Srozumitelně doporučuje správné postupy a také upozorňuje na nejčastější chyby v praxi, kterých se musí vyvarovat. Navíc přináší užitečné editovatelné vzory ke správnímu řízení v elektronické podobě. Seznamte se s podrobným obsahem složky. Prolistujte si ukázkové strany. Výhody publikace Díky publikaci získají ředitelé všech typů škol podklady, které jim umožní: důsledně uplatňovat své povinnosti, mít vždy jasno v postupech správního řízení (zahájení, průběh, přerušení, ukončení řízení) a znát jejich rizika, šetřit svůj čas díky připravené vzorové dokumentaci. Praktická podoba A4 šanonu přitom umožňuje, aby do ní mohl ředitel školy ukládat vlastní poznámky a veškeré související dokumenty (vzory, komunikaci atd.) a vše zůstalo trvale a přehledně uložené na jednom místě. Publikace slouží jako: spolehlivý a ucelený zdroj informací a ověřených návodů, příprava na průběh správního řízení ve škole kdykoli v průběhu roku, pomocník v krizové situaci - mj. jako koncepční podklad k obhajobě postupu školy apod, přehledná sbírka vzorů, které lze okamžitě využít, upravit a poslat elektronicky či snadno vytisknout. Komu je publikace určena Publikace je určena ředitelkám a ředitelům mateřských, základních a středních škol všech zřizovatelů, zařazených v rejstříku MŠMT. Publikace zahrnuje tištěnou publikaci a přístup na speciální webovou stránku s užitečnými materiály, které využijete ve své praxi.

Také doporučujeme