Akreditovaný seminář: Klíčové změny v podpůrných opatřeních aktuálně

Akreditovaný seminář: Klíčové změny v podpůrných opatřeních aktuálně

Jak správně poskytovat podpůrná opatření žákům s SVP

Termín: 25. 11. 2021
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Získejte přehled o všech aktuálních změnách v poskytování podpůrných opatření a vyzkoušejte si v praxi tvorbu plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů. Poraďte se o efektivním využití pedagogické intervence. V diskusi můžete sdílet cenné zkušenosti se spoluprací s asistenty pedagoga či s využíváním různých typů pomůcek.
Seminář má akreditaci MŠMT: Č.j.: MSMT- 31270/2020-2-787. Účast v prezenční formě lze hradit prostřednictvím Šablon.

Ve dvou se to lépe táhne! Přihlaste se se svým kolegou a získejte slevu 15 %.

4 990 Kč
bez DPH

Seminář má akreditaci MŠMT: Č.j.: MSMT- 31270/2020-2-787. Účast v prezenční formě lze hradit prostřednictvím Šablon.

Cíl semináře:

Cílem semináře je poskytnout účastníkům přehled všech změn v podpůrných opatřeních různého druhu v souladu s aktuální legislativou. Zkušená lektorka poradí, jak si co nejlépe nastavit spolupráci se školským poradenským zařízením či v týmu pracovníků školního poradenského pracoviště (PPP, SPC). Dozví se, jak efektivně zpracovat plány pedagogické podpory a individuální vzdělávací plány, jak využívat či jak spolupracovat s asistenty pedagoga ve prospěch podporovaných žáků i dobrého klimatu ve třídě. Soustředí se také na to, jak řešit problematické situace se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve složitém systému podpůrných opatření. V praxi si účastníci budou moci vyzkoušet tvorbu či úpravu individuálních vzdělávacích plánů a plánů pedagogické podpory a odborně zkonzultovat vše, s čím se na své škole v této oblasti potýkají.

Klikněte zde pro detailní program semináře.

Komu je seminář určen:

Seminář Klíčové změny v podpůrných opatřeních aktuálně je určen všem ředitelům škol a školských zařízení, pedagogům, speciálním pedagogů, koordinátorům inkluze a výchovným poradcům, pedagogům a asistentům pedagoga. Seminář není určen pro pracovníky školských poradenských zařízení a pro pracovníky ve speciálních školách.

Další informace:

Jako účastník kurzu obdržíte osvědčení o jeho absolvování. V ceně semináře jsou podkladové materiály v elektronické podobě.

Program akreditovaného semináře (9:00–16:00 hod.)

  • Současný stav ve školách v oblasti společného vzdělávání
  • Podpůrná opatření – legislativní novinky, jejich přehled a dopad změn pro školy (žáky, učitele, vedení škol, poradenské pracovníky ve škole)
  • Kompenzační pomůcky, IVP, plány pedagogické podpory, organizace vzdělávání žáků s SVP, doporučení poradenských zařízení apod.
  • Mýty a omyly v uplatňování podpůrných opatření (situace z praxe)
  • Individuální plány a plány pedagogické podpory (rozdílnost dokumentů, efektivita zpracování a využívání těchto dokumentů, novinky v legislativě)
  • Asistenti pedagoga (jejich kompetence, spolupráce s pedagogy, fungování v systému školy, novinky upravující jejich působení ve škole)
  • Příklady z praxe, diskuse
  • Případové studie a modelové situace
  • Praktická příprava dokumentů IVP a PLPP s odbornými konzultacemi

Mgr. et Mgr. Dagmar Vilášková

Dagmar Vilášková je speciální pedagožka. Na pozici vedoucí školních poradenských pracovišť na základních školách zajišťuje inkluzivní podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, rovněž se věnuje podpoře a akceleraci žáků nadaných. Zkušenosti se vzděláváním dětí a žáků s kombinovaným postižením, dětí a žáků s autismem a vadou zraku předává na katedře speciální pedagogiky Ostravské Univerzity jako externí vyučující akreditovaného předmětu Strukturované učení a autismus, ale také formou bezplatných konzultací rodinám s dětmi s poruchami autistického spektra.

Praha/online

Praha/online

Je na vás, zda si vyberete prezenční seminář, nebo online formu.

Prezenčně, nebo online? Je to na vás!

Pokud se nechcete či nemůžete zúčastnit prezenčního semináře z důvodu nařízení zaměstnavatele, karantény apod., o nic nepřijdete! Zprostředkujeme vám přímý přenos, který si jednoduše pustíte na svém PC, notebooku či telefonu. Nepřijdete ani o možnost pokládat dotazy lektorce. Pokud už teď víte, že využijete možnosti přímého přenosu, uveďte nám prosím do objednávky heslo „přímý přenos“. V případě, že z důvodu aktuálních vládních nařízení nebude možné organizovat semináře v prezenční formě, proběhne školení ve formě živého vysílání.

4 990 Kč
bez DPH