Konference

Konference: Změny a nástrahy ve veřejných zakázkách 2023

Novela ZZVZ • Směrnice NIS2 • Hodnoticí kritéria • Změny smluv

Termín: 26. 4. 2023
Místo konání: Praha, Hotel Olympik

Konference: Změny a nástrahy ve veřejných zakázkách 2023

Co čeká veřejné zakázky v roce 2023? Má přednost zákon o zadávání veřejných zakázek, nebo energetický zákon? Jak zní pravidla pro komunikaci mezi zadavatelem a dodavatelem? A jaký dopad bude mít na zadávací řízení evropská směrnice NIS2? Přijměte pomocnou ruku a konkrétní doporučení od odborníků a spoluautorů legislativních předpisů. Zúčastněte se 23. tradiční konference konané pod záštitou časopisu Veřejné zakázky v praxi – srdečně vás zveme a těšíme se na vás!

5 990 

bez DPH a expedičních nákladů.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.


Cíl konference

Cílem konference Změny a nástrahy ve veřejných zakázkách 2023 je srozumitelně a komplexně vás seznámit se změnami a chytáky ve veřejných zakázkách. Konkrétních obrysů dostává tzv. technická novela ZZVZ, která nabyde účinnosti nejpozději od června 2023. Spolu s ní platí i energetický zákon. Kdy a který je nadřazený? Jak stropy cen energií dopadají na již uzavřené a aktuálně sestavované smlouvy? Jaké administrativní povinnosti čekají na zadavatele? Jak zní nové požadavky na poskytnutí jistoty? Komu a za jakých okolností budete muset poskytovat informace z nabídek? Jak přikládá do ohně nová směrnice EU o kybernetické bezpečnosti NIS2? Ve spolupráci s předními odborníky vybíráme ty nejdůležitější informace. Navíc se na problematiku podíváme prakticky, a to jak z pohledu zadavatelů, tak dodavatelů.

Výhody konference

 • Zjistíte, jaké důležité novinky přinese tzv. technická novela.
 • Ujasníte si, kdy je nadřazený ZZVZ a kdy energetický zákon.
 • Povedete zadávací řízení dle požadavků směrnice NIS2. 
 • Budete znát náležitosti komunikace v průběhu soutěže.
 • Jako BONUS získáte nahrávku celé konference zdarma.
 • Pokud se nemůžete zúčastnit prezenčně, zprostředkujeme vám na vyžádání online přímý přenos.

Prohlédněte si hlavní program konference.

Komu je konference určena                                  

Konference je určena zadavatelům veřejných zakázek, zástupcům organizací veřejného sektoru a obcí a měst. Důležité informace přinese také dodavatelům-účastníkům zadávacích řízení, a samozřejmě odborné veřejnosti.

Další informace 

Konference se koná pod záštitou časopisu Veřejné zakázky v praxi. Každý účastník konference obdrží CERTIFIKÁT a v ceně vstupného jsou podkladové materiály v elektronické podobě, teplý oběd, občerstvení a nahrávka z konference.

 

Hlavní témata konference (9:00 až 14:30)

 • Vize a strategie Ministerstva pro místní rozvoj nejen v implementaci novely ZZVZ na rok 2023/2024
 • Největší změny novely ZZVZ od června 2023 SCHVÁLENO PS
  • Úprava administrativních povinností zadavatelů
  • Nové požadavky na poskytnutí jistoty
  • Jak se změní délky zadávacích lhůt
  • Povinnost dodavatelů nabídnout smlouvu na dobu neurčitou
  • Podmínka proběhnutí standardního výběrového řízení a její výjimky
  • Hodnoticí kritéria a změny smluv ve světle novely
 • Nová úprava komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem dle novely ZZVZ
  • Úprava komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem
  • Podmínky využití dynamického nákupního systému a jeho výhody
  • Specifikace předmětu pro elektronickou komunikaci
  • Pravidla ústní komunikace v zadávacím řízení a jak ji doložit
 • Směrnice NIS2 v zadávacím řízení
  • Postupy zadavatelů při vypisování zakázky a výběru dodavatele
  • Povinnosti dodavatelů vůči zadavatelům v průběhu soutěže a plnění zakázky
 • ÚOHS a řešení stížností a námitek dodavatelů v praxi
  • Příklady stížností, žádostí a námitek dodavatelů z praxe a jejich rozhodnutí
  • V jakých případech se ÚOHS přikloní na stranu dodavatele a kdy zadavatele vezme pod svůj ochranný štít?

(změna programu vyhrazena)

Mgr. Leona Gergelová Šteigrová, Ph.D.

Leona je náměstkyně pro řízení sekce bydlení, výstavby a veřejného investování MMR.Cíl konference Cílem konference Změny a nástrahy ve veřejných zakázkách 2023 je srozumitelně a komplexně vás seznámit se změnami a chytáky ve veřejných zakázkách. Konkrétních obrysů dostává tzv. technická novela ZZVZ, která nabyde účinnosti nejpozději od června 2023. Spolu s ní platí i energetický zákon. Kdy a který je nadřazený? Jak stropy cen energií dopadají na již uzavřené a aktuálně sestavované smlouvy? Jaké administrativní povinnosti čekají na zadavatele? Jak zní nové požadavky na poskytnutí jistoty? Komu a za jakých okolností budete muset poskytovat informace z nabídek? Jak přikládá do ohně nová směrnice EU o kybernetické bezpečnosti NIS2? Ve spolupráci s předními odborníky vybíráme ty nejdůležitější informace. Navíc se na problematiku podíváme prakticky, a to jak z pohledu zadavatelů, tak dodavatelů. Výhody konference Zjistíte, jaké důležité novinky přinese tzv. technická novela. Ujasníte si, kdy je nadřazený ZZVZ a kdy energetický zákon. Povedete zadávací řízení dle požadavků směrnice NIS2.  Budete znát náležitosti komunikace v průběhu soutěže. Jako BONUS získáte nahrávku celé konference zdarma. Pokud se nemůžete zúčastnit prezenčně, zprostředkujeme vám na vyžádání online přímý přenos. Prohlédněte si hlavní program konference. Komu je konference určena                                   Konference je určena zadavatelům veřejných zakázek, zástupcům organizací veřejného sektoru a obcí a měst. Důležité informace přinese také dodavatelům-účastníkům zadávacích řízení, a samozřejmě odborné veřejnosti. Další informace  Konference se koná pod záštitou časopisu Veřejné zakázky v praxi. Každý účastník konference obdrží CERTIFIKÁT a v ceně vstupného jsou podkladové materiály v elektronické podobě, teplý oběd, občerstvení a nahrávka z konference.  

JUDr. Barbora Karo

Barbora je spoluzakladatelkou advokátní kanceláře KAROLAS Legal. Ve své praxi se zaměřuje na poskytování právních služeb v oblasti veřejného sektoru.Cíl konference Cílem konference Změny a nástrahy ve veřejných zakázkách 2023 je srozumitelně a komplexně vás seznámit se změnami a chytáky ve veřejných zakázkách. Konkrétních obrysů dostává tzv. technická novela ZZVZ, která nabyde účinnosti nejpozději od června 2023. Spolu s ní platí i energetický zákon. Kdy a který je nadřazený? Jak stropy cen energií dopadají na již uzavřené a aktuálně sestavované smlouvy? Jaké administrativní povinnosti čekají na zadavatele? Jak zní nové požadavky na poskytnutí jistoty? Komu a za jakých okolností budete muset poskytovat informace z nabídek? Jak přikládá do ohně nová směrnice EU o kybernetické bezpečnosti NIS2? Ve spolupráci s předními odborníky vybíráme ty nejdůležitější informace. Navíc se na problematiku podíváme prakticky, a to jak z pohledu zadavatelů, tak dodavatelů. Výhody konference Zjistíte, jaké důležité novinky přinese tzv. technická novela. Ujasníte si, kdy je nadřazený ZZVZ a kdy energetický zákon. Povedete zadávací řízení dle požadavků směrnice NIS2.  Budete znát náležitosti komunikace v průběhu soutěže. Jako BONUS získáte nahrávku celé konference zdarma. Pokud se nemůžete zúčastnit prezenčně, zprostředkujeme vám na vyžádání online přímý přenos. Prohlédněte si hlavní program konference. Komu je konference určena                                   Konference je určena zadavatelům veřejných zakázek, zástupcům organizací veřejného sektoru a obcí a měst. Důležité informace přinese také dodavatelům-účastníkům zadávacích řízení, a samozřejmě odborné veřejnosti. Další informace  Konference se koná pod záštitou časopisu Veřejné zakázky v praxi. Každý účastník konference obdrží CERTIFIKÁT a v ceně vstupného jsou podkladové materiály v elektronické podobě, teplý oběd, občerstvení a nahrávka z konference.  

Dominik Vítek

Dominik Vítek působí jako advokát v advokátní kanceláři PEIERSTONE a ve své právní praxi se zaměřuje na poradenství klientům z technologického sektoru, zejména v oblasti práva ICT, IP, ochrany dat a kybernetické bezpečnosti. Je členem Spolku pro ochranu osobních údajů.Cíl konference Cílem konference Změny a nástrahy ve veřejných zakázkách 2023 je srozumitelně a komplexně vás seznámit se změnami a chytáky ve veřejných zakázkách. Konkrétních obrysů dostává tzv. technická novela ZZVZ, která nabyde účinnosti nejpozději od června 2023. Spolu s ní platí i energetický zákon. Kdy a který je nadřazený? Jak stropy cen energií dopadají na již uzavřené a aktuálně sestavované smlouvy? Jaké administrativní povinnosti čekají na zadavatele? Jak zní nové požadavky na poskytnutí jistoty? Komu a za jakých okolností budete muset poskytovat informace z nabídek? Jak přikládá do ohně nová směrnice EU o kybernetické bezpečnosti NIS2? Ve spolupráci s předními odborníky vybíráme ty nejdůležitější informace. Navíc se na problematiku podíváme prakticky, a to jak z pohledu zadavatelů, tak dodavatelů. Výhody konference Zjistíte, jaké důležité novinky přinese tzv. technická novela. Ujasníte si, kdy je nadřazený ZZVZ a kdy energetický zákon. Povedete zadávací řízení dle požadavků směrnice NIS2.  Budete znát náležitosti komunikace v průběhu soutěže. Jako BONUS získáte nahrávku celé konference zdarma. Pokud se nemůžete zúčastnit prezenčně, zprostředkujeme vám na vyžádání online přímý přenos. Prohlédněte si hlavní program konference. Komu je konference určena                                   Konference je určena zadavatelům veřejných zakázek, zástupcům organizací veřejného sektoru a obcí a měst. Důležité informace přinese také dodavatelům-účastníkům zadávacích řízení, a samozřejmě odborné veřejnosti. Další informace  Konference se koná pod záštitou časopisu Veřejné zakázky v praxi. Každý účastník konference obdrží CERTIFIKÁT a v ceně vstupného jsou podkladové materiály v elektronické podobě, teplý oběd, občerstvení a nahrávka z konference.  

Mgr. Lukáš Pruška

Lukáš Pruška vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V rámci své profesní praxe se věnuje již od roku 2009 zejména problematice veřejných zakázek, veřejnému investování, včetně financování z dotačních titulů.Cíl konference Cílem konference Změny a nástrahy ve veřejných zakázkách 2023 je srozumitelně a komplexně vás seznámit se změnami a chytáky ve veřejných zakázkách. Konkrétních obrysů dostává tzv. technická novela ZZVZ, která nabyde účinnosti nejpozději od června 2023. Spolu s ní platí i energetický zákon. Kdy a který je nadřazený? Jak stropy cen energií dopadají na již uzavřené a aktuálně sestavované smlouvy? Jaké administrativní povinnosti čekají na zadavatele? Jak zní nové požadavky na poskytnutí jistoty? Komu a za jakých okolností budete muset poskytovat informace z nabídek? Jak přikládá do ohně nová směrnice EU o kybernetické bezpečnosti NIS2? Ve spolupráci s předními odborníky vybíráme ty nejdůležitější informace. Navíc se na problematiku podíváme prakticky, a to jak z pohledu zadavatelů, tak dodavatelů. Výhody konference Zjistíte, jaké důležité novinky přinese tzv. technická novela. Ujasníte si, kdy je nadřazený ZZVZ a kdy energetický zákon. Povedete zadávací řízení dle požadavků směrnice NIS2.  Budete znát náležitosti komunikace v průběhu soutěže. Jako BONUS získáte nahrávku celé konference zdarma. Pokud se nemůžete zúčastnit prezenčně, zprostředkujeme vám na vyžádání online přímý přenos. Prohlédněte si hlavní program konference. Komu je konference určena                                   Konference je určena zadavatelům veřejných zakázek, zástupcům organizací veřejného sektoru a obcí a měst. Důležité informace přinese také dodavatelům-účastníkům zadávacích řízení, a samozřejmě odborné veřejnosti. Další informace  Konference se koná pod záštitou časopisu Veřejné zakázky v praxi. Každý účastník konference obdrží CERTIFIKÁT a v ceně vstupného jsou podkladové materiály v elektronické podobě, teplý oběd, občerstvení a nahrávka z konference.  

Mgr. Markéta Adámková

Je vedoucí legislativního oddělení odboru práva veřejných zakázek a koncesí MMR. Ve své pozici se zabývá jak přípravou legislativních textů, tak administrací veřejných zakázek a přípravou metodických a výkladových stanovisek MMR jakožto gestora zákona o veřejných zakázkách. Je spoluautorkou novel zákona o veřejných zakázkách a také nového zákona o zadávání veřejných zakázek.Cíl konference Cílem konference Změny a nástrahy ve veřejných zakázkách 2023 je srozumitelně a komplexně vás seznámit se změnami a chytáky ve veřejných zakázkách. Konkrétních obrysů dostává tzv. technická novela ZZVZ, která nabyde účinnosti nejpozději od června 2023. Spolu s ní platí i energetický zákon. Kdy a který je nadřazený? Jak stropy cen energií dopadají na již uzavřené a aktuálně sestavované smlouvy? Jaké administrativní povinnosti čekají na zadavatele? Jak zní nové požadavky na poskytnutí jistoty? Komu a za jakých okolností budete muset poskytovat informace z nabídek? Jak přikládá do ohně nová směrnice EU o kybernetické bezpečnosti NIS2? Ve spolupráci s předními odborníky vybíráme ty nejdůležitější informace. Navíc se na problematiku podíváme prakticky, a to jak z pohledu zadavatelů, tak dodavatelů. Výhody konference Zjistíte, jaké důležité novinky přinese tzv. technická novela. Ujasníte si, kdy je nadřazený ZZVZ a kdy energetický zákon. Povedete zadávací řízení dle požadavků směrnice NIS2.  Budete znát náležitosti komunikace v průběhu soutěže. Jako BONUS získáte nahrávku celé konference zdarma. Pokud se nemůžete zúčastnit prezenčně, zprostředkujeme vám na vyžádání online přímý přenos. Prohlédněte si hlavní program konference. Komu je konference určena                                   Konference je určena zadavatelům veřejných zakázek, zástupcům organizací veřejného sektoru a obcí a měst. Důležité informace přinese také dodavatelům-účastníkům zadávacích řízení, a samozřejmě odborné veřejnosti. Další informace  Konference se koná pod záštitou časopisu Veřejné zakázky v praxi. Každý účastník konference obdrží CERTIFIKÁT a v ceně vstupného jsou podkladové materiály v elektronické podobě, teplý oběd, občerstvení a nahrávka z konference.  

Praha, Hotel Olympik

Akce se koná v prostorách luxusního 4* hotelu Olympik, který je součástí hotelového komplexu (společně s hotely Artemis a Tristar).

Adresa:

Sokolovská 138, Praha 8 186 76

Doprava:

Metrem do stanice Invalidovna (linka B), poté asi 5 minut pěšky.

Tramvají č. 3 nebo 8 do zastávky Invalidovna, poté asi 4 minuty pěšky.

Autem – parkovat lze na placeném parkovišti v hotelovém komplexu.

Přečtěte si více informací o hotelu. Místo konání je bezbariérově přístupné.

Mapa

Také doporučujeme