Kontrolní složka pro revizi technických zařízení

Kontrolní složka pro revizi technických zařízení

Praktické návody, vzory a formuláře pro provádění údržby, kontrol a revizí

Povinností majitele či správce budovy je mít dokonalý přehled o zákonných povinnostech a pečovat o dobrý technický stav budovy. Součástí každé budovy je totiž komín, hromosvod či výtah a zaměstnanci dennodenně manipulují s nejrůznějšími elektrickými spotřebiči a pracovními stroji. Revize technických zařízení je nutné provádět v pravidelných intervalech a vykazovat je dokumentací, jejíž vedení je povinné. Právě kontrolní složka umožní splnit všechny legislativní povinnosti jednoduše a bez rizika sankcí.

Autor:

3 490 Kč
bez DPH a expedičních nákladů

Popis produktu

Cílem kontrolní složky je poskytnout přehlednou formou nezbytnou orientaci v problematice zajištění povinných kontrol a revizí technických zařízení a seznámit s povinnostmi při zajištění bezpečného stavu budov a pracovišť. Kontrolní složka pro revizi technických zařízení je zcela unikátní produkt na českém trhu, který Vám pomůže dostát legislativním nárokům při zajištění pravidelných kontrol a revizí. Seznamte se s obsahem složky.

Výhody

Díky odborným návodům, šablonám, formulářům a kontrolním seznamům získají zaměstnavatelé podklady, které jim umožní:

 • obeznámit se s pravidelnými a mimořádnými kontrolami technického stavu zařízení
 • důsledně plnit povinnosti vyplývající z legislativních předpisů
 • získat informace o bezpečnostních rizicích a především možnostech zabezpečení jednotlivých zařízení
 • vést a vykazovat povinnou dokumentaci
 • předejít případným sankcím a vyvarovat se vysokých pokut

Kontrolní složka a vzory, formuláře a šablony jsou zároveň navrženy tak, aby bylo možné všechny dokumenty editovat a přizpůsobit je. Všechny dokumenty jsou vhodné k okamžitému použití a adaptovatelné k potřebám konkrétní firmy či organizace. Prohlédněte si detailní obsah kontrolní složky.

Kontrolní složka vám poslouží jako: 

 • pomocník při pravidelných i mimořádných kontrolách technických zařízení 
 • průvodce vašimi povinnostmi
 • společník každého bezpečnostního technika

Komu je produkt určen

Produkt Kontrolní složka pro revizi technických zařízení  je určen všem firmám a organizacím. Ocení ji nejen bezpečnostní technici, ale také ten, kdo má na starosti bezpečné pracoviště a kdo zodpovídá za zdraví zaměstnanců.

Specifikace

Multimediální produkt Kontrolní složka pro revizi technických zařízení zahrnuje šanon (formátu A4) a desítky šablon, vzorů dokumentů, formulářů i aktuální legislativy a další užitečné materiály v elektronické podobě, které využijete ve své praxi.

Kontrolní složka pro revizi technických zařízení 

 • praktický šanon formátu A4
 • vzorové formuláře, šablony, dokumenty, legislativa a užitečné nástroje v elektronické podobě
 • vybraný obsah rovněž v elektronické podobě se snadným vyhledáváním

 

Složka (šanon) zahrnuje informace, praktické návody a checklisty z následujících oblastí:

1.      Technický stav budov

·        Právní úprava požadavků na pracoviště

·        Požadavky na pracoviště (větrání a osvětlení)

·        Kontroly a revize technických zařízení v budovách a vedení dokumentace

 

2.       Tlaková a plynová zařízení, kotelny, komíny

·         Kontroly a revize stabilních tlakových nádob

·         Kontroly a revize plynových zařízení

·         Požadavky na vybavení a kontroly kotelen

·         Kontroly a revize komínů

 

3.       Klimatizace a rozvody pitné vody

·         Kontroly klimatizačních systémů

·         Sanitace a údržba

·         Ochrana před legionellou 

 

4.       Revize elektrických zařízení

·         Výchozí, periodické a mimořádné revize elektrických zařízení

·         Revize hromosvodů

·         Revize elektrických pracovních strojů a elektrických spotřebičů 

·         Bezpečnostní požadavky na pohyblivé přívody a šňůrová vedení

 

5.       Zdvihací zařízení

·         Provoz a revize výtahů

·         Pravidelné prohlídky pojízdných pracovních plošin

·         Schodišťové výtahy a šikmé zvedací plošiny pro dopravu osob s omezenou pohyblivostí

Ing. Petr Dostál

Petr Dostál působí jako poradce při zavádění systémů bezpečnosti práce a požární ochrany v rámci ISO 9001, OHSAS 18001.

Tomáš Fencl

Tomáš Fencl je odborník v oblasti prevence rizik a požární ochrany s více než 20letou praxí.

3 490 Kč
bez DPH a expedičních nákladů