Logo AIVD
E-Magazín

Logocvičky

Logopedické recepty na každý měsíc

Zdánlivě drobné výslovnostní vady mohou až z 80 % vyústit v závažné poruchy učení, jako jsou dyslexie, dysortografie či poruchy pozornosti. Jak můžete pomoci právě vy? Pořiďte si naše Logocvičky pro učitele MŠ a ZŠ, tedy logopedy-laiky, které vám pravidelně přijdou přímo do e-mailové schránky. Čeká vás pečlivý výběr inspirativních aktivit a her pro nácvik správné výslovnosti problematických hlásek, dechových a artikulačních cvičení i námětů pro rozvoj grafomotoriky.

1 990 

bez DPH a expedičních nákladů.


Popis produktu

Téměř každé dítě předškolního či mladšího školního věku bojuje s logopedickými obtížemi. Rodiče nemají čas věnovat se pravidelnému nácviku či potíže bagatelizují a zásadní problémy na sebe nenechají dlouho čekat. Elektronický měsíčník Logocvičky přináší pravidelnou dávku nejdůležitějších rad a tipů pro účinnou nápravu, a to formou snadno srozumitelnou učitelům bez odborné logopedické průpravy. Naše logopedické rozcvičky můžete začlenit mezi pravidelné činnosti v MŠ či ZŠ. Pořiďte si Logocvičky a řečové schopnosti dětí jen pokvetou.

Výhody Logocviček

 • Každý měsíc nová zásoba her a aktivit k procvičování výslovnosti problematických hlásek.
 • Náměty k logopedickým rozcvičkám, grafomotorickým cvičením i aktivitám pro všestranný rozvoj smyslů.
 • Srozumitelná forma a metodické vedení pro učitele MŠ či ZŠ, kteří nejsou odborníky na logopedii.
 • Kvalitní autorský kolektiv z řad klinických a školních logopedů, vysokoškolských pedagogů, zkušených pedagogů z praxe.
 • Nic nemusíte stahovat, Logocvičky chodí pravidelně přímo do vaší e-mailové schránky.
 • Na soukromé webové stránce naleznete veškeré aktivity i pracovní listy ke stažení a použití ve třídě.

Ukázkové strany

Prolistujte si ukázkové číslo.

Komu jsou Logocvičky určeny

E-magazín Logocvičky je určen všem učitelkám a ředitelkám mateřských škol a 1. stupně základních škol, dále také vzdělávacím institucím pro děti předškolního a mladšího školního věku. Užitečný bude též školním logopedům a speciálním pedagogům či pracovníkům pedagogicko-psychologických poraden.

Specifikace produktu

Časopis Logocvičky vychází měsíčně elektronicky (10 čísel ročně s prázdninovým dvojčíslem). Zasíláme jej předplatitelům do emailové schránky. Každé číslo má 14 celobarevných stran formátu A4. Časopis lze odbírat prostřednictvím ročního předplatného. Vychází od září 2020. ISSN 2694-9849

Aktuální letní dvojčíslo

 • Sluchové vnímání a fonematické uvědomování
 • Aktivity pro rozvoj sluchového vnímání
 • Letní logopedické hrátky
 • Logopedické pomůcky pro kluky i holčičky (s návody na snadnou výrobu)
 • Hláskování s křečkem Křupinkou – nácvik výslovnosti Ř
 • Ukázková hodina: Cestujeme po světě + pracovní listy

Pravidelně se věnujeme těmto rubrikám

 • Logopedický problém pod lupou (s čím děti v MŠ a ZŠ bojují, proč a jak jim lze pomoci)
 • Logopedie s pohádkou
 • Ukázkové hodiny z praxe na rozvoj logopedie
 • Nekonečná zásobárna jazykových her a aktivit 
 • Básničky, písničky, rytmická cvičení
 • Spousta pracovních listů a doplňkových materiálů na soukromé webové stránce

Prolistujte si ukázkové číslo.


Také doporučujeme